Skip to main content

Pressmeddelande från styrkommittén för Interreg IV A Nord Sápmi

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 14:46 CEST

Styrkommittén för Interreg IV A Nord Sápmi, har vid sitt möte i Bryssel förra veckan beviljat 92 675 euro (ca 790 000 SEK)  EU-medel och 68 792 euro (ca 550 000 NOK) norska interregmedel till projektet Njalle rihpestibie/Mat i Syd.

Några av målsättningarna är att bredda den samiska näringsbasen på sydsamiskt område, att utveckla det samiska mathantverket i kombination med upplevelseturism, att stärka kvinnors och ungdomars företagande, att stärka den sydsamiska kulturen och stimulera sydsamisk språkanvändning.

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen och höja kompetensen kring produktionen av samisk mat och att säkerställa att den traditionella kunskapen förs över till de yngre generationerna. Projektet ska stödja produktutveckling av nya mat- och turismprodukter. Restauranger, kockar, turistföretag, skolor, vårdhem och enskilda konsumenter behöver vägledning och tips om hur den samiska maten tillagas. Det behövs även kurser i traditionell användning av växter och örter, eftersom den kunskapen har gått mest förlorad. 

Syftet kan brytas ner i flera konkreta delar:

  • Att söka vägar att ta fram ett mer genuint och kvalitativt innehåll i det samiska matutbudet, så att det blir mer attraktivt för konsumenter och turister.
  • Att sätta fokus på lokala mattraditioner och samisk terminologi.
  • Att genom utveckling av god samisk mat förstärka bilden av Sápmi som turistdestination.

Projektet drivs av Slow Food Sápmi och Røyrvik kommune i Norge.

För mer information

Nilla Tapiola
Mötesordförande Interreg IV A Nord Sápmi
Tel +358 405 591 542

Sametinget är både ett folkvalt organ med 31 ledamöter och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy