Skip to main content

Renägare befarar massdöd

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 16:23 CET

Renbeteskatastrofen fortsätter. Renarna börjar bli svaga och utmattade. I jakten på bete sprids de över stora områden. På flera håll i renbetesområdet har renskötarna svårt att hålla ihop hjordarna. Renarna sprider sig på tomter och skogsplanteringar vilket i sin tur skapar irritation hos lokalbefolkningen. Nu får renskötare ta hand om döende renar. Vajan (renkon) på bilden ovan har fastnat i en snögrop och orkar inte ta sig upp. Renskötaren Jon-Olof Nutti hämtar henne i skogen och fraktar hem henne. Vajan är dräktig men på grund av sin dåliga kondition kastar hon sin kalv. Hon överlevde inte natten. Så ser det ut på många håll i renbeteslandet och ingen ände syns.


Förutom oron för renarna och ekonomin, möter renägarna problem med markägare och hot från rovdjur. De försvagade renarna orkar inte hålla undan, utan dukar lätt under vid angrepp från lodjur och järv. Utfordringsbehovet sträcker sig från Jämtland och norrut men beslutet på Sametingets begäran till regeringen om katastrofskadeersättning dröjer. 37 av 51 samebyar har ansökt om katastrofskadeskydd. Även om renskötarna får bidrag till 50 % måste de själva betala foder för hundratusentals kronor. För dem som inte har dessa reserver återstår bara banklån.I Västerbotten har läget blivit värre. Det finns små ytor med begränsat bete, men dessa krymper. På vissa håll är det barmark, men när fältpersonalen undersöker laven så finns det isinslag i den. I inlandet har det kommit nysnö på gammal skare. De renar som inte hägnats in och utfordrats kan redan nu vara för svaga för att klara av samlingar och flyttningar. Inte heller omställningen från naturbete till pellets är helt riskfri. I Norrbotten är det fortsatt besvärligt både i kustlandet och i inlandet både på grund av hårt packad snö och stora snömängder. I Jämtland är renarna utspridda och svåra att samla ihop. Några utfordrar och några har flyttat ner mot kusten där skogsbolag ställt marker till förfogande för en av samebyarna. Ett par tusen renar har blivit kvar på fjället och letar förgäves efter bete.Sametinget har nu utfört alla betesundersökningar och följer utvecklingen dag för dag. Vi förser fortlöpande regeringen med information och ligger på för att få ett beslut om katastrofskadeersättning. Jordbruksministerns medarbetare statssekreterare Rolf Eriksson och politiskt sakkunnige Magnus Kindbom befinner sig i dagarna i jokkmokkstrakten tillsammans med representanter från Sametinget och på onsdag (7/2) kommer jordbruksminister Eskil Erlandsson på besök till södra Norrbotten.Bilderna bifogas även som filer och får publiceras kostnadsfritt. Fotografens namn Carl-Johan Utsi skall uppges.För ytterligare information kan följande personer kontaktas:

Sören Långberg, tjänsteman, 0952-340 01, 070-256 41 30

Lars-Anders Baer, Sametingets styrelseordförande, 070-316 20 56Dearvvuođaiguin / Med vänlig hälsning

Marie Enoksson

Informatör

SÁMEDIGGI / SAMETINGET

Adolf Hedinsvägen 58

981 33 GIRON / KIRUNA

Tel 0980-780 42

Fax 0980-780 31

Mobil 070-310 09 94

www.sametinget.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy