Skip to main content

Rovdjursexplosionen - ett ökande budgetproblem för regering och riksdag

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:38 CEST

Igår träffade Sametinget jordbruksministern och företrädare för miljödepartementet för att diskutera förhållandet mellan svensk rovdjurspolitik och rennäringen. Budskapet från samiskt håll är att regering och riksdag måste ta ställning till vilket man hellre vill ha: en växande rovdjurstam eller en tryggad lönsamhet för rennäringen. Situationen är ohållbar.

Den ökande rovdjurpopulationen i Sverige har blivit ett allt större ekonomiskt problem för rennäringen, regeringen och även riksdagen. Konsekvenserna för rennäringsbranschen är mycket stora. Rennäringens kostnader med avdrag av rovdjursersättningar är 213 miljoner kronor. Det får konsekvenser som minskad sysselsättning och försörjning. Budgetåret 2008 överskreds viktskadeanslaget med 16 miljoner kronor. Både regeringen och Sametinget var tvungna att anslå ytterligare medel. Sametinget var bland annat tvunget att använda sin anslagskredit. För viltskadeanslaget i 2009 års statsbudget saknas ca 19 miljoner. Hur man löser underskottet kommer att hanteras i statens vårbudget.

Sametinget träffade igår jordbruksminister Eskil Erlandsson och företrädare för miljödepartementet för att diskutera förhållandet mellan svensk rovdjurpolitik och rennäringen. I Sametingets delegation ingick Lars-Anders Baer, Sametingets styrelseordförande, Anders Kråik, vice ordf., Carl-Gustav Lundgren och Lars-Ove Jonsson, näringslivschef på Sametinget.

- En växande rovdjursstam eller en tryggad lönsamhet? Det är den frågeställning som regering och riksdag måste ta ställning till inför beslutet om morgondagens rovdjurspolitik. Det var Sametingets budskap, säger Lars-Anders Baer, styrelseordförande i Sametinget.

- Oavsett om man höjer viltskadeanslaget eller inte, måste rovdjursantalet decimeras, framhåller Anders Kråik, vice ordf. i Sametingets styrelse.

- Situationen är ohållbar. Regeringen måste nu tydliggöra sina mål för rennäringen, bland annat genom att sätta toleransnivåer för rovdjursskador på samebynivå, understryker Carl-Gustav Lundgren, styrelseledamot.

För kontakt:

Lars-Anders Baer, 070-316 20 56.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy