Skip to main content

Sametinget åker till Gállok/Kallak efter den officiella invigningen på onsdagen

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 13:57 CEST

Under gårdagens sammanträde beslutade Sametingets valnämnd att lägga till en punkt på programmet för Sametingets högtidliga öppnande.

Sametinget har inbjudits av Sirges och Jåhkågasska samebyar samt Sameföreningen i Jokkmokk att besöka Gállok/Kallak. Valnämnden har därför beslutat att förlägga delar av öppnandet dit. Valnämnden anordnar bussresa till Gállok för inbjudna gäster, ledamöter och ersättare, ca 200 personer. Bussar avgår från Hotell Jokkmokk klockan 13.30.

Den kraftigt expanderande gruvindustrin utgör ett direkt hot mot renskötseln, och slår hårt mot basen för den samiska kulturen. Provborrningar har genomförts i Gállok och i Rönnbäck i tärnafjällen har Sveriges regering nyligen sagt ja till en nickelgruva. Mineralutvinning ställs mot rennäring och regeringen menar i sitt beslut att en nickelgruva har ett större samhällsekonomiskt värde. Stora miljö- och kulturvärden står på spel i norra Sverige.

Temat för öppnandet och Sametingets 20-årsjubileum är "Saemien eatneme saemide - sameland åt samerna". Det är också den avslutande strofen i samernas nationalsång. Samtidigt som manifestationen i Gállok pågår ett rundabordssamtal på samma tema i kåtan bakom Hotell Jokkmokk, enligt tidigare program.

Sametinget kommer på plats i Gállok att offentliggöra ett uttalande om gruvexploateringarna i Sápmi som samtliga folkvalda ledamöter i Sametinget står bakom.

Programmet i korthet:

Avresa från Jokkmokk ca 13.30. Bussar väntar utanför hotell Jokkmokk. Representanter från samebyarna finns som värdar på bussarna och informerar under resans gång.

I Gállok:

  • Lars Guttorm Blind, jojk
  • Samebyarna och sameförening hälsar välkommen
  • Lars-Jonas Johansson, jojk
  • Sametingets uttalande läses upp
  • Per Olov Nutti jojk
  • Guidning till provsprängningsplatsen

Gemensam avfärd ca 15.30 tillbaka till Jokkmokk för kulturarrangemang.

Kontaktpersoner Valnämnden:

Kristina Nordling, 0733-64 42 23
Louise Skerk, 0768-19 66 62

Sametinget är både ett folkvalt organ med 31 ledamöter och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera