Skip to main content

Sametinget deltar i de internationella klimatförhandlingarna på toppmötet COP 15 Köpenhamn

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 10:28 CET

Det stora internationella klimattoppmötet (COP 15) i Köpenhamn går nu in i sin andra och sista vecka med förhandlingar. Under den så kallade politikerveckan tar politikerna över efter de förberedande förhandlingarna på tjänstemannanivå. Sametingets styrelseordförande Sara Larsson närvarar på mötet från och med måndagen den 14 december som delegat i den svenska nationella delegationen. Hon är försiktigt optimistisk inför veckans förhandlingar.

Sverige representerar EU under förhandlingarna. Utöver toppmötet arrangeras otaliga kringaktiviter där Sametinget deltar. En del samiska aktiviteter har under den föregående veckan arrangerats i centrala Köpenhamn i nära samarbete med Association for World Reindeer Herders, Sáminuorra, m.fl. Syftet med detta är opinionsbildning samt nätverksbyggande med organisationer och urfolksrepresentanter från hela världen.

-          Samernas närvaro på COP 15 är betydelsefull inte minst eftersom vi har många gemensamma krav med andra urfolk i världen och kan stärka varandra. I grund och botten handlar det om att urfolks rättigheter. Vår delaktighet måste beaktas i alla åtgärder och initiativ för att minska klimatförändringarna. Om inte det sker så riskerar urfolken att ytterligare drabbas hårt, säger Sara Larsson, styrelseordförande i Sametinget.

-          Enligt de rapporter jag fått, berättar Sara Larsson, så har en hänvisning till Urfolksdeklarationen accepterats av staterna i de delar av avtalet som rör avskogning. Dessa signaler gör mig försiktigt optimistisk inför veckans förhandlingar.

Sametingets krav: 

  • Sametinget anser det som ytterst viktigt att det samiska samhällets anpassningskapacitet till klimatförändringar stärks genom att regelverk och administration beaktar samiska traditionella näringar och rättigheter till mark och vatten.
  • Sametinget kräver att alla initiativ som tas i relation till klimatförändringar, såsom anpassningsåtgärder mm. som påverkar urfolk direkt baseras på FN-deklarationen om urfolks rättigheter.

-          Sen gäller det förstås att få staterna att komma fram till bindande avtal om kraftiga åtaganden för att minska utsläppen, fortsätter Larsson. Om inte det sker så spelar det ingen roll hur bra skrivningar i övrigt som finns i avtalet. I det avseendet känns det inte lika hoppfullt och vi samer måste nog alliera oss med övriga världen för att förmå de stora världsledande parterna att ta sitt ansvar, avslutar Sametingets styrelseordförande Sara Larsson.

Kontakt: Sara Larsson, 070-378 88 24

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.