Skip to main content

Sametinget får 29 miljoner extra

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:28 CEST

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2009 ökade medel till Sametinget. Pengarna ska gå till ersättning för rovdjurskador, den nya parlamentsbyggnaden och de klimatförändringar som kan komma att påverka renskötseln.

Förutsättningarna att bedriva rennäring kommer att allvarligt påverkas av ett förändrat klimat. Därför föreslår regeringen att Sametinget ska få 9 miljoner kronor under 2009 till arbete med klimatfrågor. Åtgärderna kommer att presenteras närmare i regeringens proposition om klimat och energi.

Sedan 1993 har Sametinget arbetat för en egen parlamentsbyggnad. Under våren 2006 verkade finansieringen vara klar och vinnaren av den arkitekttävling som tidigare utlyst utnämndes. Sedan dess har inte mycket hänt. I budgetproposition för 2009 föreslår regeringen att finansiera det fortsatta arbetet med parlamentsbyggnaden med 10 miljoner kronor. Lars Anders Baer Sametingets styrelseordförande känner sig otroligt glad att parlamentsbyggnaden nu realiseras.

‐ Parlamentsbyggnaden är själva symbolen för demokratin i vårt samhälle. Det samiska parlamentet liksom alla andra parlament i världen manifesterar samhällens strävan att bygga och utveckla demokratier.

Regeringen vill även förbättra förutsättningarna för rennäringen att samexistera med de stora rovdjuren. Ökningen rovdjurstammarna har inneburit kraftigt höjda kostnader för rennäringen. De 10 miljoner kronor som regeringen nu satsar, ger en möjlighet till ersättning för de renägare som drabbats negativt.

Ytterligare information: Lars Anders Baer, Sametingets styrelseordförande, Mobil: 070‐316 20 56

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy