Skip to main content

Sametinget håller plenum i Staare/Östersund

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2010 13:58 CEST

Den 26-28 oktober 2010, äger Sametingets tredje plenum för året rum på Clarion Hotel i Staare/Östersund. Det är många viktiga frågor som oktoberplenumet ska behandla och ärendelistan är lång. För första gången ska plenum göra ett försök att arbeta i utskott.

Detta är det första plenummötet efter maktskiftet. Under plenums förra sammanträde i Arjeplog i maj byttes Sametingets styrelse ut och två nya ledamöter invaldes i presidiet.

Plenum inleds på tisdag den 26/10 kl. 8.30 och beräknas vara avslutat på torsdag den 28/10 kl. 17.00.

Försök med utskott
Under veckan kommer plenum att för första gången pröva att arbeta i utskott, enligt ett förslag från styrelsen.
- Det återstår att se hur det rent praktiskt ska organiseras upp, men försöket tyder på en vilja att utveckla den folkvalda delen och därmed också kunna argumentera för och erhålla en förstärkt och mer realistisk budget, säger plenums ordförande Stefan Mikaelsson.

”Ingenting om oss - utan oss”
Sametinget har flera viktiga ärenden på föredragningslistan.
- Och även om det kan vara svåra beslut att ta, så skickar beslutsfattandet en klar signal till dels det omgivande samhället och dels till Sveriges riksdag: Ingenting om oss - utan oss, menar Stefan Mikaelsson.

Några av punkterna i föredragningslistan är:

  • Renskötselkonventionen

I april 2005 upphörde 1972-års renskötselkonvention att gälla och förhandlingar om en ny har pågått sedan dess. För ett år sedan undertecknade den svenska och norska regeringen utkastet till en ny renskötselkonvention som ännu inte har ratificerats.
- Det ska bli intressant att följa debatten i plenum, framhåller Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson. Den nya renskötselkonventionen är ett viktigt ärende för många rennäringsutövare.
Sametingets tolkning av orden hedras och respekteras i ett tidigare uttalande ”att Lappkodicillen måste hedras” och ”samisk sedvanerätt och civil egendomsrätt respekteras” är avgörande för hur Sametinget bedömer förslaget till ny konvention. Sametingets styrelse är splittrad i frågan, där majoriteten föreslår att plenum ska avvisa förslaget till ny konvention, medan styrelseordförande Ingrid Inga anmält avvikande mening.

  • Toleransnivåer av rovdjur för rennäringen

Sametinget har fått i uppdrag av regeringen att utforma ett förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen. Sametinget ska också föreslå vilka förebyggande åtgärder som bör genomföras av rennäringen för att minska förlusterna till rovdjur och förbättra samexistensen. Sametingets styrelse föreslår att plenum ska uppdra till styrelsen att verkställa uppdraget och redovisa förslaget för plenum i oktober 2011.

  • Traditionell kunskap

Under drygt fem år har Sametinget tillsammans med Naptek (Nationellt program för lokal och traditionell kunskap) arbetat med strategier rörande samisk traditionell kunskap och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Sametinget har även tagit fram ett policydokument om traditionell kunskap. Styrelsen föreslår att plenum ska besluta att Sametinget ska verka för att få regeringens uppdrag att ansvara för samisk traditionell kunskap.

  • Arbetet med initiativ till en ny samepolitik

I februari 2010 bildades en kommitté med ledamöter från alla sametingspartier för att arbeta fram förslag till en ny samepolitik. Ett av skälen var regeringens promemoria Vissa samepolitiska frågor (Ds 2009:40) som sedan drogs tillbaka. I maj 2010 antog kommittén namnet ”Siidajuogus”. Kommitténs ordförande fick i uppdrag att uppdrag att arbeta fram ett grovt ändringsförslag av rennäringslagen, vilket kommittén nu har under bearbetning. Ett betänkande förväntas vara klart i januari 2011.

Frågestund
I samband med plenums behandling av Sametingets rambudget klockan 15.30 på tisdagen har sameallmänheten möjlighet att ställa frågor till politikerna.
- Sametingets ordförande ser fram emot tre dagar fyllda med spännande debatter och med framåtsyftande beslut, avslutar Stefan Mikaelsson.
För fullständigt program, föredragningslista och handlingar, besök vår webbplats: www.sametinget.se/plenum


Kontakt:

Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande (talman), 070-251 94 97
stefan.mikaelsson@sametinget.se
Twitter: Silponah

Marie Enoksson, informatör & presskontakt under plenum, 070-310 09 94
marie.enoksson@sametinget.se
Twitter: sametinget_sve

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under Jordbruksdepartementet. Det folkvalda organet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Sametinget har en styrelse som leds av en heltidsarvoderad styrelseordförande. Plenum leds av presidiets ordförande (talman). Sametingets huvudkansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. Sametingets kansli med ett 50-tal tjänstemän leds av en kanslichef.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.