Skip to main content

Sametinget håller plenum i Staare/Östersund

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2012 11:45 CEST

Den 23-26 oktober 2012 ska Sametingets folkvalda ledamöter under fyra dagar debattera bland annat samisk rätt till land och vatten, svensk-norska renbeteskonventionen och Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi. Eftersom ärendelistan är lång har oktoberplenum förlängts med en dag.

Plats: Clarion Grand Hotel i Staare/Östersund.
Start: Tisdag 23 oktober kl. 8.30

Sametingets tredje plenum år 2012 ska den här gången hållas i Staare/Östersund. Eftersom Sametinget saknar en permanent sessionssal möts ledamöterna på olika platser. Det är två år sedan sist som Sametingets plenum samlades i Östersund.

Ovanligt många ärenden gör att plenum har förlängts med en dag. Istället för tre plenumsdagar blir det fyra, från tisdagen den 23 oktober till och med fredagen den 26 oktober. Sameallmänhetens frågestund kommer att ge tillfälle till enskilda samer att ställa frågor med anledning av budgetens behandlande. Frågestunden äger rum kl 10.30 tisdagen den 23 oktober i samband med att budgeten behandlas.

Några av de viktigaste ärenden är § 40 Budget, § 44 Samisk rätt till land och vatten, § 45 Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi, § 46 Svensk-norska renbeteskonventionen, och § 47 Samisk utbildningspolitik. Utöver detta ska 3 bordlagda motioner och 42 beredda motioner besvaras av plenum.

Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson kommenterar de aktuella ärendena så här:

-          Sápmi ska inte utnyttjas för en lånebaserad tillväxtekonomi. Kommande plenumsvecka ger oss legitima företrädare för det samiska folket möjlighet att bemöta den fria rörlighetens och marknadskrafternas försök att utnyttja våra traditionella marker.

-          Det är viktigt att den samiska kulturen försvaras och att möjligheterna att bruka land och vatten inom traditionella områden skyddas för kommande generationer, menar Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande.

För fullständigt program, föredragningslista och handlingar, besök vår webbplats: www.sametinget.se/plenum

Som vanligt kan du även följa plenum via Twitter:  #sametinget.

Kontakt:

Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande (talman), 070-251 94 97
stefan.mikaelsson@sametinget.se

Twitter: Silponah

Marie Enoksson, informatör & presskontakt under plenum, 070-310 09 94
marie.enoksson@sametinget.se

Twitter: sametinget_sve

Sametinget är både ett folkvalt organ med 31 ledamöter och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy