Skip to main content

Sametinget, landsbygdsministern och landshövdingarna möts på Jokkmokks marknad

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 11:26 CET

Jokkmokks marknad är en av de viktigaste mötesplatserna i hela Sápmi där den samiska kulturen synliggörs på många sätt. Därför har Sametingets styrelse inbjudit Landsbygdminister Eskil Erlandsson och landshövningarna i de tre nordligaste länen, till Jokkmokk. Avsikten är att visa på ”best practise” inom samisk mat, samisk kultur, klimat/livsmiljö och traditionella kunskaper. Samtidigt vill Sametinget diskutera formerna för framtida dialog med regeringen/ riksdagen och med länsstyrelserna i frågor som berör det samiska samhället.

-          Genom att landsbygdsministern och landshövdingarna besöker Jokkmokk under marknaden får vi tillfälle att visa upp positiva bilder av bland annat samiska näringar, samisk mat och samisk kultur, säger Sametingets styrelseordförande Ingrid Inga.

Vintermarknaden 2011 har SlowFood som tema, det vill säga lokalproducerad mat. Det samiska köket och den samiska måltiden uppmärksammas särskilt. Samisk traditionell kunskap är ett annat tema under marknaden, vilket märks på flera sätt.

Torsdag eftermiddag den 3 februari ägnas åt möten. Klockan 12.30–14.00 kommer Sametingets styrelse att träffa Landsbygdsdepartementet och länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland angående:

-          toleransnivåer av rovdjur för rennäringen

-          björnprojektet i Udtja sameby

-          samisk mat och det samiska köket

-          Terra Madre Indigenous People i Jokkmokk 2011

-          småföretagare

Klockan 14.00 finns möjlighet till pressträff med Landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Därefter och fram till klockan 16.00 vidtar överläggningar med Landsbygdsdepartementet om Sametinget och NAPTEK, konventionen om biologisk mångfald, traditionell kunskap och traditionell användning av marker, samt Sametingets verksamhet och budget.

Lokal: Hotell Jokkmokk

Fredag förmiddag ägnas åt studiebesök på Sameslöjdstiftelsen och Samernas Utbildningscenter.
Program bifogas.

Kontakt:
Ingrid Inga, styrelseordförande
070-773 77 62

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under Jordbruksdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Det folkvalda organet består av 31 ledamöter. Sametinget har en styrelse som leds av styrelseordförande Ingrid Inga. Plenum som träffas till plenum tre gånger per år leds av Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson. Sametingets huvudkansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. Sametingets kansli med ett 50-tal tjänstemän leds av kanslichef Patrik Kansa.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy