Skip to main content

Sametingets högtidliga öppnande i Staare/Östersund vecka 35

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2017 07:30 CEST

HKH Kronprinsessan Victoria vid invigningen i Kiruna stadshus 2009. Foto: Marie Enoksson.

Onsdagen den 30 augusti äger Sametingets högtidliga öppnande av den sjunde mandatperioden rum i Östersund - eller Staare som det heter på sydsamiska. Gästerna kommer från när och fjärran och invigningstalar gör bland annat en av många samiska pionjärer; Lars Thomasson, 89 år, som ger en kort återblick över Sametingets tillkomst 1992-1993.

Det samiska folket lade den 21 maj sina röster på de personer de ville se som sina folkvalda företrädare. Nu samlas dessa 31 ledamöter för att inleda den sjunde mandatperioden.

HKH Kronprinsessan Victoria hedrar Sametinget med sin närvaro, liksom kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke som representerar regeringen. Bland 70-talet inbjudna gäster finns ordföranden för FN:s kommitté mot rasdiskriminering (CERD) Anastasia Crickley, riksdagsledamöter, representanter för flera samebyar och samiska organisationer, ambassadörer, landshövdingar och kommunalråd.

De samiska artisterna Tanja Nordfjell, Sara Ajnnak, Per-Erik Kuoljok och Hanna Nutti kommer att uppträda med sång och jojk under invigningsceremonin. De illustrerar mångfalden i den samiska kulturen och blandar traditionell jojk med modern samisk musik.

Onsdag 30 augusti:

Plats för invigningsceremonin: Mittuniversitetet, Aulan F214, Kunskapens väg 8


Tid:
Platserna ska vara intagna senast kl. 09.45.

OBS! Journalister som vill närvara vid ceremonin ombeds anmäla sig senast tisdag kl. 16 till kommunikatör Marie Enoksson marie.enoksson@sametinget.se eller 0980-780 42. Medtag presslegitimation.

Videoöverföring kommer att ske till angränsande lokaler om det blir fullt i aulan. Allmänheten är välkommen.

Plenum pågår måndag, tisdag – torsdag och fredag:

Plats för plenum: Hotel Clarion Grand, Prästgatan 16


Seminarium om samernas psykosociala hälsa

Måndagen den 28/8 kl. 13.00 -14.30 kommer psykologen och forskaren Jon Petter Stoor att hålla i ett seminarium på temat samernas psykosociala hälsa på Clarion Hotel Grand.

Val av styrelse
Konstituerande plenum startar på måndag kl. 15.30 med val av valberedning. På tisdagen avhandlas valärenden. Då vet vi också bland annat hur den nya styrelsen ska se ut och vem som blir styrelseordförande respektive ordförande (talman).

Nordisk samekonvention
Aktuella frågor som det nya plenum måste ta itu med är bland annat Nordisk samekonvention där ett förslag förhandlats fram av Norges, Sveriges och Finlands regeringar tillsammans med representanter för de nordiska sametingen. Förslaget till en gemensam Nordisk samekonvention är nu ute på en remissrunda och sametingen väntas fatta sina beslut under hösten 2017. Torsdagen den 31 augusti kommer att ägnas åt detta angelägna tema.

-Det är viktigt för det samiska folket att Sametinget påbörja en ny mandatperiod i närvaro av företrädare för det svenska samhället. Vi gläder oss över dagarna i Staare och speciellt festligt blir det då kronprinsessan närvarar, poängterar Stefan Mikaelsson.

-Det samiska folkets kultur står för mångfald, småskalighet och ett balanserat resursbruk. Det är bra att Sametinget möts med respekt som en omistlig del av det svenska samhället och att samerna värderas som ett eget folk. Inte mer värda än andra folk, men inte heller mindre, avslutar Stefan Mikaelsson.

Hela programmet finns i kalendariet på vår hemsida och handlingar kan laddas ner på www.sametinget.se/plenum

Kontakt:

Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande (talman), 070-251 94 97
stefan.mikaelsson@sametinget.se

Twitter: Silponah

Marie Enoksson, informatör & presskontakt under plenum, 0980-780 42
marie.enoksson@sametinget.se

Twitter: sametinget_sve

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig förvaltningsmyndighet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy