Skip to main content

Samiska föräldrar möter riksdagsledamöter

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 10:31 CEST

Sametinget håller idag seminarium för riksdagsledamöter för att förbättra kunskaperna, förståelsen och attityderna om samernas språksituation. Samiskt språkcentrum berättar om utmaningar och framgångar utifrån samisk språkrevitalisering. Särskilt fokus läggs på skolans och förskolans situation och potential.

Seminariet på riksdagshuset, sal L417, är ett lösningsorienterat seminarium riktat till samtliga riksdagsledamöter, och särskilt till de utbildnings- och minoritetspolitiskt ansvariga. Det är tydligt att Skollagen inte ger de förutsättningar som krävs för att intentionen med minoritetsreformen ska bli verklighet. Möjligheterna för samiska barns språkrevitalisering genom förskola och skola måste säkerställas. Det måste till en förståelse från majoritetssamhället.

-Vi vill visa på hur utbildningssystemet sviker de samiska barnen och på vilka stora möjligheter som finns till förbättringar, säger Josefina Lundgren Skerk, ordförande i Sametingets språknämnd.

Idag har Sametinget tillräckligt med erfarenheter för att konstatera att samisk undervisning inte prioriteras inom de flesta kommuner, och inte heller av riksdag/regering.

-De samiska barnen får helt enkelt inte det lärande och undervisning de har rätt till i förskolan och skolan, säger Ingegerd Vannar, arbetsledare på Samiskt språkcentrum.

Enligt Unescos bedömningar är alla samiska språk hotade och situationen på vissa håll i Sápmi är särskilt allvarlig. I Unescos rapport från 2003 “Language Vitality and Endangerment” finns en text som beskriver hur mänskligheten för varje förlorat språk går miste om svar på grundläggande framtida frågor. Sametinget skulle önska att Unescos tankar och synsätt skulle inspirera myndigheter att känna större engagemang och ta större ansvar för de samiska språkens revitalisering i Sverige.

Medverkar på seminariet gör förutom Sametingets språknämnds ordförande Josefina Lundgren Skerk och Samiskt språkcentrum, även Hanna Outakoski fil.doc lektor och föräldern Helen Bergqvist.

För mer information:

Ingegerd Vannar

Arbetsledare Samiskt Språkcentrum

070 – 298 16 61, ingegerd.vannar@sametinget.se

Josefina Lundgren Skerk

Ordförande Sametingets språknämnd

070 – 582 21 21, josefina.skerk@gmail.com

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig förvaltningsmyndighet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.