Skip to main content

Sveriges skolpolitik diskriminerar samernas barn

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2009 10:15 CET

Den svenska TV-serien Vår mörka historia ger anledning att reflektera över historien, men också över den skolpolitik som Sverige för idag gentemot det samiska folket. Rätten att lära sig sitt språk, sin historia och sina traditioner är en självklarhet för svenska barn, men inte för alla samers barn. Sametingets styrelseordförande Sara Larsson och sameskolstyrelsens ordförande Monica Sandström riktar skarp kritik mot den svenska regeringen.

I söndags kväll visade TV4 den andra delen i dokumentärserien Vår mörka historia som gav oss fördjupad kunskap om Sverige och rasismen under 1800- och 1900-talet. Bland annat skildrades hur de rasistiska idéerna under 1800-talet och i början av 1900-talet formade den skolpolitik som berörde samiska barn och sameskolan.

Det för tidsåldern så talande begreppet "Lapp skall vara lapp" vägledde svenska politiker att, trots samiska protester, utforma en skola för samerna med avsevärt sämre standard än den motsvarande svenska skolan. Allt i syfte att inte "lapparna" skulle få vänja sig vid en civiliserad levnadsstandard. Svenska politiker ansåg att de var bättre lämpade än samerna själva att avgöra vad som var bäst för de samiska barnen och deras skolgång.

- Att rasistiska idéer format samernas och svenskarna gemensamma historia är ingen ny kunskap. Men det är bra att de bärande idéerna noga analyseras, även långt efteråt. Dokumentären ger oss anledning att reflektera över de samiska barnens skolgång idag, säger Sara Larsson, styrelseordförande i Sametinget.

Det svenska Sametinget har redan 2007 till regeringen framställt krav på att få överta ansvaret för den samiska undervisningen och skolan från myndigheten Sameskolstyrelsen. Detta föreslogs dessutom av en statlig utredning som i november 2007 lade fram sitt förslag Tre nya skolmyndigheter SOU 2007:79. I stort sett samtliga förslag i utredningen har genomförts - utom förslaget att överföra Sameskolan till Sametinget. Inget besked har kommit från den svenska regeringen i frågan. Sametinget har med anledning av detta senast i våras begärt att få träffa skolminister Jan Björklund för att diskutera frågan, men har ännu inte fått något svar på den begäran.

- Än idag erbjuds samiska barn sämre skola än andra barn i Sverige, säger Sara Larsson, styrelseordförande i Sametinget. Många samiska barn får inte lära sig sitt språk, sina traditioner eller sin historia, vilket är en självklarhet för barn i den svenska skolan.

- Bristen på läromedel och utbildade lärare innebär också att samiska barn riskerar att få sämre kvalitet på sin undervisning. Att på detta sätt diskriminera samiska barn är inte acceptabelt i dag - lika lite som vi kan rättfärdiga den negativa särbehandling som samiska barn utsattes för under "lapp ska vara lapp"- tiden, konstaterar Sara Larsson.

- Som samisk politiker vill jag kunna ta ett större ansvar för de samiska barnens skolgång. Det är idag svårt eftersom Sametinget inte har något större inflytande över utbildningsfrågorna.

Sametinget borde utan dröjsmål få överta hela Sameskolstyrelsens ansvar och därtill ges resurser att utforma tydliga mål för att tillgodose de samiska barnens rätt till en likvärdig utbildning. Den svenska regeringen har utan förklaring helt ignorerat Sametingets krav att få ta över ansvaret för sameskolorna vilket Sara Larsson tycker är obegripligt:

- I dokumentärserien framgår det hur den dåvarande regeringen medvetet valde att inte lyssna på samerna, eftersom man ansåg sig bättre lämpade än samerna själva att styra över skolan. Tyvärr blir jag påmind om att när det gäller utbildning har den svenska regeringen fortfarande långt kvar till mål.

Också Sameskolstyrelsen har sedan 2006 haft en uttalad önskan att de två myndigheterna Sametinget och Sameskolstyrelsen ska bli en myndighet. Monica Sandström, ordförande i Sameskolstyrelsen, säger:

- Det är nödvändigt att vi samer själva får ta ansvar för våra barns skolgång. Vi måste förändra den strukturella diskriminering som pågår idag för många samers barn. SOU-utredningen Tre skolmyndigheter lade förslag om att slå samman de två myndigheterna, men ännu har inget hänt.

Den strukturella diskrimineringen består bland annat i att staten som har ansvar för utbildning av lärare utbildar lärare i många ämnen och språk men inte i samisk historia och samiska språk. De svenska barnen i de svenska skolorna får därmed också för lite undervisning om samers historia och levnadsvillkor.

- De barn som idag går på en av de fem sameskolorna i Sverige får en bra undervisning både i och på samiska, säger Monica Sandström. Det är en positiv särbehandling som är viktigt för att garantera samisk undervisning, men det saknas resurser till läromedel och till att utbilda samiska lärare för att garantera undervisningen.

De samers barn som inte bor i förvaltningsområdet för de samiska språken har liten eller ingen möjlighet att få samiska språk och historia i sin undervisning. Inom förvaltningsområdena får samers barn möjlighet till undervisning i t.ex. samiska, men ansvaret har staten lagt på kommunerna. Sandström säger att kommunerna inte följer kursplanerna i samiska för att nå målen. Barnen får för få undervisningstimmar för att ha rimlig chans att lära sig sitt språk och lärarna är ofta inte utbildade pedagoger.

- Sverige har ratificerat barnkonventionen vilken slår fast att ett barn som tillhör en minoritet eller ett urfolk har rätt till sitt språk, sin kultur och religion. Därför borde det vara som i Norge där det enskilda barnet äger rätten till sitt språk och sin kultur, avslutar Monica Sandström.

För mer information:

Sara Larsson, Styrelseordförande i Sametinget, 070-37 888 24, sara.larsson@sametinget.se

Monica Sandström, ordförande i Sameskolstyrelsen, 070-548 79 21, monica.sandstrom@same.net

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.