Skip to main content

Utredning om framtida samepolitik överlämnas till Sametinget

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 15:41 CET

Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson flankerad av norska och finska sametingens presidenter under firandet i Trondheim. Foto: Marie Enoksson/Sametinget

Miniseminarium och överlämnade av utredning

2017-02-07

Onsdagen den 8 februari 2017 kl. 13.00-15.00 äger ett miniseminarium rum  i lokalen Möllenberg 1 på Scandic Nidelven i Trondheim, med Eivind Torp[1], docent i juridik vid Mittuniversitetet i Östersund. Eivin Torp har haft ett uppdrag att göra en utredning om framtida samepolitik. 

Utredningen överlämnas nu högtidligen till Sametinget. Utredningen kommer inte med någon helhetslösning, men den identifierar förslag som kan leda till en lösning av komplicerade sakfrågor.

- Det är något helt nytt som Eivin Torp presenterar, säger styrelsens ordförande Håkan Jonsson. Utredningen innehåller ett konkret förslag till en ny reglering, en samebalk där all lagstiftning som berör samer samlas, säger Håkan Jonsson.

Samiska rättsfrågor och renskötselns rättsliga reglering har utretts ett flertal gånger i Sverige. Trots detta är det fortfarande rennäringslagen som framförallt reglerar samernas rättigheter i Sverige. Sverige har inte tagit något helhetgrepp när det gäller lagstiftning som rör samer.

- Utredningen presenterar viktiga principiella ställningstaganden vad gäller samernas rättsliga ställning i Sverige. Utredningsförslagen kan ses som en väg framåt i arbetet för att utveckla en ny offentlig samepolitik, skriver docent Eivin Torp i inledningen till utredningen.

Utredningen lämnar bland annat följande förslag:

 • Att all lagstiftning som explicit rör samer och samiska förhållanden samlas i en egen
  balk: samebalken.
 • Att samebalken består av fyra kapitel.
 • Att samernas grundläggande rättigheter som urfolk framgår av 1 kapitel samebalken.
 • Att rennäringslagen delvis görs om och ingår som kapitel 2 i samebalken.
 • Att sametingslagen ingår som kapitel 3 i samebalken.
 • Att lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk görs om och ingår som kapitel
  4 i samebalken.
 • Att renskötselrätt tillkommer alla samer men endast för utövas av den som har renmärke.
 • Att samer som är registrerade i Sametingets röstlängd ges möjlighet att ansöka om
  medlemskap i sameby.
 • Att alla medlemmar i sameby har rätt till jakt och fiske.
 • Att en sameby får upplåta rätten till jakt och fiske inom samebyns året-runt-marker.


Miniseminariet äger rum den 8 februari kl. 13-15.

Sametingets plenum behandlar ärendet som punkt 7 på plenum i Trondheim 10-11 februari i Trondheim.

Lokal: Scandic Nidelven, Trondheim

Välkomna!

Kontakt: Håkan Jonsson, styrelseordförande, 070-322 83 01

[1] https://www.miun.se/Personal/eivindtorp/

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig förvaltningsmyndighet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera