Skip to main content

Här spolas nästan 19 ton snus ner varje år

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 09:00 CET

Här spolas nästan 19 ton snus ner varje år. Foto: Gästrike Vatten

I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Vi behöver få bättre toalettvett och sluta spola ner skräp. Snus är det vanligaste som hamnar fel i avloppet istället för i soporna. I Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby spolas sammanlagt 23,5 miljoner snusprillor ned i toaletten varje år.

Det visar en undersökning som Svenskt Vatten har gjort i samband med den internationella världstoalettdagen den 19 november. I Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby spolas det varje dag ner 64 428* snusprillor i toaletten, vilket i sin tur blir 23 516 220* varje år. Alltså 23,5 miljoner snusprillor! Det är nästan 19 ton snus varje år.

- Du ska bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Snus och annat skräp ska alltid slängas bland brännbara sopor. Snus innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som vi inte kan rena och den bryts inte heller ner i naturen. Om vi spolar ner snus i avloppet ökar kadmiumhalten i naturen, säger Charlotta Kolmodin Holmberg, Miljöingenjör Gästrike Vatten.

- När du slänger snus i toaletten kan det tillsammans med annat skräp leda till att ledningar och pumpstationer täpps igen eller stannar. Det kan leda till att orenat avloppsvatten släppas ut i våra vatten eller förstöra reningen av avloppsvattnet och därmed bidra till mer föroreningar, säger Håkan Bergsten, Drift- och Underhållschef Sandviken Energi.

En papperskorg i badrummet
Ett tips är att ha en papperskorg i badrummet där du kan slänga snus och annat skräp. Snus hör heller inte hemma bland matavfall utan det ska du slänga bland förbränningsbara sopor.

Vanligaste sakerna vi spolar ner i toaletten:

  • Snus
  • Våtservetter
  • Tops
  • Mensskydd**
  • Bomullstussar
  • Miljöfarliga kemiska ämnen som till exempel målarfärgsrester

Släng bara det här i toaletten:

  • Kiss
  • Bajs
  • Toalettpapper

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på initiativ av Svenskt Vatten. Under augusti 2016 har dem intervjuat sammanlagt 512 män och kvinnor över 18 år som snusar. Undersökningen är baserad på ett representativt urval för den svenska befolkningen där 512 personer har svarat att de snusar vilket också är basen för undersökningen.

Vad innehåller snus

http://www.testfakta.se/tester/kropp-och-h%C3%A4lsa/m%C3%A5nga-gifter-i-snuset

Snusbruk och hälsorisker

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/snusbruk-och-halsorisker/

*Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. 12,2 % av den svenska befolkningen över 16 år snusar och de spolar i genomsnitt ned4 snus om dagen.

**Det säljs ca 500 miljoner tamponger/bindor per år i Sverige, skulle alla de spolas ned (vilket det inte gör) blir det 500 miljoner fulspolningar per år - alltså en tredjedel så vanligt som snusets 1500 miljoner fulspolningar.

Sandviken Energi AB är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, gata, bredband, vattenkraft samt vatten och avlopp. Tillsammans är vi 146 medarbetare och omsätter mer än 420 miljoner kronor. Sedan 2011 är vi delägare i elhandelsföretaget Bixia AB.

Alla verksamheter inom Sandviken Energi-koncernen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling av Sandvikens infrastruktur, utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi återinvesterar våra vinster för att stärka Sandviken Energis konkurrenskraft och levererar prisvärda produkter med hög driftsäkerhet.

Det kommunala energibolaget Sandviken Energi AB är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB i Sandvikens kommun och är dessutom moderbolag i en koncern som innehåller de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.