Skip to main content

Ny teknik för att återvinna livsnödvändig fosfor

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 09:33 CEST

Sandviken Energi deponerar idag sitt avloppsslam från Hedåsens reningsverk vid en avfallsanläggning men söker andra alternativ för framtiden.

Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Sandviken Energi och det internationella företaget Andritz ska i ett gemensamt konsortium arbeta för en teknisk lösning för att kunna återvinna fosfor från avloppsslam. En stor del av den fosfor som kommer in via maten hamnar i avloppsreningsslam och idag återvinns bara en mindre del av detta. Samarbetet adresserar den globala samhällsutmaningen att uppnå en hållbar återföring av fosfor som gödsel- och näringsämne till produktiv åkermark.

Grundämne som sinar

Grundämnet fosfor är oumbärligt för allt liv och utgör ryggraden i arvsmassans dna. Fosfor är också nödvändig för all biomassaproduktion och matproduktion. En global utmaning vi står inför är att fosfor, som främst utvinns från ett mineral som heter apatit, är en ändlig resurs som håller på att ta slut. Hur länge råder det delade meningar om, vissa säger 50 år, andra tror att den räcker längre. Oavsett vilket så blir den mineralbaserade fosfaten sämre och sämre, med mer tungmetaller. Det är därför angeläget att ta hand om den fosfor som idag inte återvinns.

Forskning omsätts i praktiken

Professorerna har nu hittat partners som gör det möjligt att omsätta forskningen till nyttiggörande i verkligheten. En teknikägare i Andritz, världsledande inom området, ser en global marknadspotential i om- och tillbyggnad av befintliga förbränningsanläggningar samt Sandviken Energi som vill undersöka möjligheten att återvinna fosfor.

Sandviken Energi deponerar idag sitt avloppsslam vid en avfallsanläggning men söker andra alternativ för framtiden.

– Vi ser det bara positivt att kunna bidra till en miljöinsats. Projektet ska visa huruvida det är möjligt att pelletera och hygienisera slammet från avloppsreningsverket i Sandviken för att därefter förbränna det vid vårt kraftvärmeverk. Och se om det är möjligt att återvinna fosforn på det sättet, säger Håkan Bergsten, VA-chef på Sandviken Energi.

– Vi har gjort teknoekonomiska studier som visar att det går att få bra ekonomi i fosforåtervinning från slam. Intäkterna kan komma från tre håll, att sälja handelsgödsel, intäkter från fjärrvärmeleverans samt intäkt för mottagning och kvittbildning av råslam, säger Marcus Öhman.

Tidigare och pågående forskning har finansierats av Bio4Energy, Vetenskapsrådet, Formas, Energimyndigheten, Svenskt Vatten och det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.Bakgrund

Då möjligheten att deponera avloppsslam vid Forsbacka avfallsanläggning upphör inom några år, måste Sandviken Energi se över vilka alternativa möjligheter som finns beträffande omhändertagande av avloppsslam från avloppsreningsverket. Avloppsslam innehåller relativt stora mängder fosfor som är en ändlig resurs där nationella krav om återvinning är att vänta.

– Hanteringen av slam är ett nationellt problem, men återvinningen av fosfor är ett internationellt behov, säger Håkan Bergsten, tillförordnad VA-chef på Sandviken Energi.

– Vi tycker att det är ett intressant forskningsprojekt och det är klart att vi vill vara med och bidra i en så viktig fråga som återvinning av fosfor. Lyckas det här så är det en internationell framgång, säger Håkan Bergsten, tillförordnad VA-chef på Sandviken Energi.

– Projektet tittar på att förbränna hygieniserat och pelleterat slam. Det är då renat och i princip som att förbränna vilken pellets som helst, säger Göran Panth, affärsområdeschef för Kraft och Värme på Sandviken Energi.

Kontakt

Håkan Bergsten, tillförordnad VA-chef Sandviken Energi Vatten AB, 070-268 21 64, hakan.bergsten@sandvikenenergi.se

Peter Littemyr, Sales Manager Power Boilers, Andritz AB, 070-222 00 42, Peter.Littemyr@andritz.com

Dan Boström, professor vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå Universitet, 090-786 54 45, dan.bostrom@umu.se

Marcus Öhman, professor i energiteknik, Luleå tekniska universitet, 0920-491977, marcus.ohman@ltu.s

Sandviken Energi-koncernens verksamhet består av produktion och distribution av el, fjärrvärme och vatten samt drift av optiskt fibernät och skötsel av gator. Sedan 2011 är vi delägare i elhandelsföretaget Bixia AB.

Det kommunala energibolaget Sandviken Energi AB är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB i Sandvikens kommun och är dessutom moderbolag i en koncern som innehåller de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.