Skip to main content

Försäljning av Sandvikenhus lägenheter klar

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2019 09:00 CEST

De tio objekten som från 1 oktober ägs av Heimstaden AB

Den 26 juni skrevs köpeavtalet under av de båda parterna; Sandvikenhus och Heimstaden AB. Försäljningen innehåller 385 lägenheter och tillträde sker 1 oktober 2019.

Under de kommande åren ska Sandvikenhus rusta och investera för över 1 miljard kronor och kapital behöver frigöras för att bidra till finansieringen av detta.

-Vi har hittat en köpare som väl uppfyller våra krav vad det gäller långsiktighet och engagemang. Det är en aktör som vi från övriga Sverige ser satsar på såväl nyproduktion som kundnöjdhet och renoveringar av befintligt bestånd. Jag välkomnar flera aktörer till vår kommun vilket detta möjliggör, säger VD Stefan Lundqvist.

-Vi är mycket glada över att göra detta kompletterande förvärv i Sandviken. Dessa fastigheter utgör ett bra komplement till befintligt bestånd i Sandviken samtidigt ger det oss möjlighet att driva vår existerande förvaltning än mer effektivt och på allvar etablera oss på orten med ett nytt förvaltningskontor. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla beståndet med stort kundfokus samt långsiktigt bidra till utvecklingen av Sandviken som ort, säger Jonathan Karlsson, transaktionsansvarig, Heimstaden.

Kommunikation med berörda hyresgäster
De berörda hyresgästerna får idag ett brev med information om att köpeavtalet är underskrivet. Brevet innehåller också information om att alla hyresavtal övergår i befintligt skick till Heimstaden. Hyresgästerna kommer också att bjudas in till informationsmöten i september, då även Heimstaden deltar. Inbjudan till dessa möten kommer i augusti.

Fastigheterna ligger på adresserna; Kalvdansvägen 1–19, Killingvägen 1–27, Svarvargatan 7 och 9, Norra Götgatan 12, Hyttgatan 18, Barrsätragatan 19, Storgatan 33, Baldersgatan 4 och Brednäsgatan 19.

Fakta
-
Hyressättningen i Sverige vilar på samma principer oavsett om det är en privat aktör eller allmännyttan; hyresförhandlingslagen. Hyrorna kommer alltså inte att höjas utan förhandling med antingen Hyresgästföreningen Aros- Gävle eller Sandvikenboendet.

- Sandvikens kommun planerar i Bostadsförsörjningsprogrammet för en folkökning om 3600 personer fram till 2025 och Sandvikenhus har fått i uppdrag att årligen tillföra 40 hyresbostäder per år.

- Sandvikenhus är mycket stora på marknaden med över 83 % av hyresrätterna i Sandviken (motsvarande siffra i hela landet är i snitt 59%). Sandvikenhus ser därför gärna fler ägare i Sandviken som förvaltar hyresfastigheter och såtillvida gör kommunen och bolaget mindre sårbart. 

- Sandvikenhus har en mycket låg vakansgrad och en bostadskö på över 20 000 personer (januari 2019), vilket sammantaget gör utbudet av hyresrätter mycket begränsat i Sandviken och också hindrar Sandvikens kommuns ambition att växa.

- Sandvikenhus kommer även efter denna försäljning att vara den största aktören på marknaden.

Sandvikenhus är ett allmännyttigt bolag, som till 100% ägs av Sandvikens kommun. Vi hyr ut trygga hem till boende i Sandvikens kommun. Vi äger ca 4 500 bostäder och ansvarar även för in- och utvändig drift och skötsel av Sandvikens kommuns fastighetsbestånd. Vi har ca 150 anställda och omsätter ca 600 mkr. Företaget grundades 1962 som en stiftelse och ombildades 1994 till aktiebolag.