Skip to main content

Framgångsrik satsning på trivselvärdar förlängs

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 07:00 CEST

Micke Byman, Yosef Alkhatib och Shirzad Mohammed

Under juni-augusti anställde Sandvikenhus för första gången trivselvärdar. Satsningen har varit så framgångsrik att de tre tjänsterna nu förlängs till årsskiftet.

-De tre trivselvärdarna har genom ett mycket förtjänstfullt arbete säkerställt våra hyresgästers trygghet och trivsel på Nya Bruket i sommar. Sandvikenhus har dessutom skapat välbehövliga arbetstillfällen och bidragit till att unga vuxna kommer ut i arbetslivet. Det har med andra ord blivit en win-win situation för hela kommunen, säger Sandvikenhus VD Stefan Lundqvist.

Trivselvärdarnas uppdrag är att skapa ordning och reda i och runt bostadsområdet Nya Bruket genom att förhindra att personer stör och motverka skadegörelse. Genom detta uppnås trygghet och lugn för besökare och boende. De ska även vara förebilder för ungdomar och koordinera aktiviteter i området. De arbetar tillsammans med Sandvikenhus övriga medarbetare i området och kan hantera allt ifrån frågor om störningar till felanmälan i lägenheten. Nytt för hösten är att de även kommer att bemanna tvättstugor och miljöhus för att informera om hur man sorterar och hur man hanterar tvättmaskin och hur man städar efter sig.

-I kontakter med boende och medarbetare har återkopplingen varit rakt igenom positiv. Trivselvärdarna har genom sin närvaro och sitt kontaktnät skapat ett lugn på Nya Bruket som saknats under föregående somrar. Ungdomarna som tidigare skapat oro har fått aktiviteter och tydliga gränser, säger områdeschef Nya Bruket Henrik Falk.

Fakta

-Trivselvärdarna heter Micke Byman, Yosef Alkhatib och Shirzad Mohammed och de arbetar mestadels eftermiddagar, kvällar och helger.

-I december utvärderas förlängningen och en plan för framtiden tas.

Sandvikenhus är ett allmännyttigt bolag, som till 100 % ägs av Sandvikens kommun. Vi hyr ut trygga hem till boende i Sandvikens kommun. Vi äger ca 4 300 bostäder och ansvarar även för drift, skötsel och reparationer av Sandvikens kommuns fastigheter. Vi har ca 120 anställda och omsätter ca 450 mkr. Företaget grundades 1962 som en stiftelse och ombildades 1994 till aktiebolag.