Skip to main content

Sandvikenhus och Kultur & fritid tar gemensamt grepp

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 08:52 CET

Sandvikenhus och Kultur & Fritid tar ett gemensamt ansvar för barn och ungdomars möjlighet att utöva fysisk aktivitet i sitt närområde. Två stycken så kallade spontanidrotts-anläggningar kommer under 2014 att invigas i två av Sandvikenhus bostadsområden.

Vi värnar om en trygg och trivsam boendemiljö i våra bostadområden.  Att investera i en spontanidrottsanläggning ökar attraktiviteten till området då anläggningen blir en naturlig träffpunkt för hyresgästerna, säger Jenny Glumoff, Kommunikations- och marknadschef Sandvikenhus.

Samverkan sker i fler led

Kultur- och fritidsnämnden fattade idag (16 december) beslutet att, om de tekniska förutsättningarna finns, skänka delar av den konstgräsmatta som idag finns på Arena Jernvallen. Sandvikenhus investerar i två stycken multifunktionella anläggningar.

Att samverka med Sandvikenhus kring barn och ungdomars rätt till sysselsättning i sin närmiljö ligger helt i linje med vårt uppdrag att skapa en kultur- och fritidsverksamhet som bidrar till god livskvalitet och som utvecklar stimulerande livsmiljöer, säger Ulf Gillström, ordförande för Kultur- och fritidsnämnden.

Gemensamt ansvar tas för att bjuda in till och initiera aktiviteter på anläggningarna. Sandvikenhus och Kultur & Fritid kommer i ett nästa steg bjuda in föreningar till samtal för att ta tillvara den styrka och kompentens som finns i olika lokala föreningar. De boende i områdena kommer givetvis också bjudas in att ta en aktiv roll i planläggningen.

Fakta

-  Exakt placering av anläggningarna är inte klar utan kommer att ske i dialog med boende och föreningar.

-  Planerad byggstart är direkt efter vintern, i vår så fort snön är borta.

-  Anläggningarna kommer vara färdiga under sensommaren.

Mer information

Sandvikenhus 

Cecilia Book Partanen, Verksamhetsutvecklare

026-242225


Kultur & Fritid

Ulf Gillström, ordförande Kultur och fritidsnämnden

026-241513

Kenneth Johansson, Kultur och fritidschef

026-241301