Skip to main content

Sandvikenhus och SABO jagar utländska byggentreprenörer

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 10:15 CEST

SABOs kombohus plus på Sveavägen i Sandviken, byggs just nu av Skanska

Sandvikenhus och SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) reser idag till Polen för att hitta entreprenörer som kan pressa priserna och öka konkurrensen på den svenska byggmarknaden.

De allmännyttiga bostadsföretagen och SABO, har med ramupphandlingar av typhus kunnat sänka byggpriserna med 25 procent sedan 2010 jämfört med övriga marknaden. Men med dagens kapacitetsbrist, när det behöver byggas mer än någonsin, måste en kraftansträngning göras för att få fler lokala, nationella och internationella entreprenörer att tävla mot varandra. Den nya plattformen för typhusupphandling heter Kombohus Flex.

Vi har standardiserat upphandlingsmaterialet, det är en viktig och bra start för utländska aktörer som vill in på den svenska marknaden i en totalentreprenadsroll. Men för att få de polska entreprenadföretagen att våga satsa på den svenska marknaden, krävs det att allmännyttan visar att de menar allvar. Det är precis därför denna resa är så viktig. Med Sandvikenhus medverkan och ytterligare 15 andra kommunala bostadsföretag blir det här en väldigt tydlig signal, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO.

Vi på Sandsvikenhus tror att denna resa är en absolut nödvändighet i dag då alla slåss om samma resurser. Vad resan till Polen kan ge vet vi först senare, men det vi vet är att om vi inte gör något kommer förutsättningarna inte att bli bättre, säger Stefan Lundqvist, VD Sandvikenhus.

Till hösten genomför SABO även en resa till de Baltiska länderna.

Utförlig information om Kombohus Flex finns här: http://www.sabo.se/kunskapsomraden/sabos_kombohus/kombohus_flex/Sidor/default.aspx

Kontakt:Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO: 0727-42 45 46
Charlotta Lundström, pressansvarig på SABO: 070-721 20 11
Jenny Glumoff, Affärsstödschef Sandvikenhus AB: 073-027 79 11

Om SABO

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag.

SABO-företagen finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 115 till 23 600 lägenheter. SABO-företagen är både lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden. Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen 802 000 bostäder. SABO-företagens samlade lokalyta uppgår till 8,4 miljoner kvadratmeter. SABO-företagen omsätter 61 miljarder kronor per år och har cirka 12 600 anställda. Flertalet av de allmännyttiga bostadsföretagen är aktiebolag och ägs av kommunerna, som också utser företagets styrelse.

Sandvikenhus är ett allmännyttigt bolag, som till 100 % ägs av Sandvikens kommun. Vi hyr ut trygga hem till boende i Sandvikens kommun. Vi äger ca 4 300 bostäder och förvaltar ca 300 000 kvm skolor, idrottshallar m.m. åt Sandvikens kommun. Vi har ca 120 anställda och omsätter ca 450 mkr. Företaget grundades 1962 som en stiftelse och ombildades 1994 till aktiebolag.