Media no image
R4yd3humccoeqaybl4to

Kevzara® (sarilumab) godkänt inom läkemedelsförmånen för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 14:59 CET

Kevzara® (sarilumab) godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 23 juni 2017 för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit och läkemedlet omfattas nu även av högkostnadsskyddet i Sverige.

Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst drabbar lederna. Sarilumab, den aktiva substansen i Kevzara, är en IL-6-receptorblockerare som påverkar cytokiner involverade i inflammationsprocessen vid reumatoid artrit.

Enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) sammanfattning: ”I de kliniska studierna har sarilumab i kombination med metotrexat uppvisat statistiskt signifikant bättre effekt jämfört med placebo för relevanta effektmått. Den kliniskt relevanta effekten har visats i olika patientgrupper. I en direkt jämförande studie var sarilumab i monoterapi överlägsen adalimumab i monoterapi.” TLV skriver i sitt beslut att de bifaller ansökan för subvention av Kevzara med följande begränsning: ”Subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.”

”Reumatoid artrit är en livslång sjukdom som många gånger är svår att behandla. TLV:s beslut är mycket glädjande eftersom det innebär att patienter som ofta är funktionsnedsatta på grund av sin sjukdom nu kan erbjudas ett nytt effektivt behandlingsalternativ inom ramen för högkostnadsskyddet”, säger Eva Laudon Meyer, Medicinsk chef på Sanofi Genzyme Sverige.

Kevzara i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Kevzara kan ges som monoterapi i fall där MTX inte tolereras eller när behandling med MTX inte är lämpligt.

Ungefär 60 000 personer i Sverige lever med reumatoid artrit1 Sjukdomen gör att immunförsvaret attackerar vävnader i lederna vilket orsakar inflammation. Patienter med reumatoid artrit lider ofta av ledsmärta, svullnad, stelhet, trötthet och i svåra fall funktionshinder.2

Kevzara har utvecklats i ett samarbete mellan Sanofi och Regeneron.

Om Sanofi
Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Sanofi Genzyme
Sanofi Genzyme är en affärsenhet inom Sanofi som arbetar med att upptäcka och utveckla medicinska behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar och MS samt för sjukdomar inom onkologi och immunologi. Genzyme grundades 1981 i Boston, USA och är sedan 2011 en del av Sanofi. Sanofi och Regeneron samarbetar i ett globalt forsknings - och utvecklingsprogram samt med marknadsföringen av Kevzara.Källor

 1. Neovius, M, Simard, JF, Askling, J, “Nationwide prevalence of rheumatoid arthritis and penetration of disease-modifying drugs in Sweden.” Annuals of Rheumatic Diseases 2011; Apr;70(4):624-9
 2. Mayo Clinic. "Rheumatoid Arthritis." Available at http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rheumatoid-arthritis/home/ovc-20197388. Last accessed June 2017.

GZSE.SARI.17.11.0196

Kevzara® (sarilumab) godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 23 juni 2017 för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit och läkemedlet omfattas nu även av högkostnadsskyddet i Sverige.

Läs vidare »
Media no image
R4yd3humccoeqaybl4to

Sanofi Pasteur lanserar nytt fyrvalent influensavaccin - VaxigripTetra® ger ett bredare skydd mot säsongsinfluensa

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 10:46 CEST

Ett nytt fyrvalent influensavaccin, Vaxigrip Tetra®, finns nu tillgängligt på vaccinationskliniker*. VaxigripTetra fick EU-godkännande i december 2016 och influensasäsongen 2017-2018 blir den första säsongen som vaccinet finns tillgängligt i Sverige för barn och vuxna över 3 år.

"Sanofi Pasteur fortsätter att ligga i framkant inom utvecklingen av vacciner för att förbättra skyddet mot säsongsinfluensa", säger Martin Ungerstedt, Medicinsk chef för Sanofi Pasteur i Sverige. "Med VaxigripTetra, som innehåller alla fyra stammarna av influensavirus som förväntas smitta kommande säsong, erbjuder vi ett bredare skydd mot influensa och dess för många livshotande komplikationer. Sanofi Pasteur kommer att övergå helt från trivalenta till fyrvalenta influensavacciner under de kommande åren."

Om fyrvalenta influensavacciner
För närvarande är majoriteten av tillgängliga säsongsinfluensavacciner trivalenta, vilket innebär att de skyddar mot tre influensavirus-stammar; två A-stammar och en B-stam (B / Victoria eller B / Yamagata). Under de senaste influensasäsongerna har dock båda B-stammarna smittat samtidigt, vilket har gjort det svårt för Världshälsoorganisationen (WHO) att förutsäga vilken av de två B-stammarna som kommer dominera och därmed ska inkluderas i trivalenta influensavacciner. Under 2015 orsakades exempelvis 92% av de dokumenterade B-stamsrelaterade influensafallen i Europa av B / Victoria-stammen, som inte var inkluderat i det årets trivalenta vaccin (1). VaxigripTetra skyddar mot två A-stammar och två B-stammar och förbättrar därmed skyddet mot influensa genom att eliminera risken att fel B-stam smittar.

WHO rekommenderar fyrvalenta influensavacciner och skriver att "när fyrvalenta influensavaccin som potentiellt kan ge ett bättre skydd mot B-influensavirus blir tillgängliga, bör inte rekommendationer begränsas till trivalenta vaccin." Från ett folkhälsoperspektiv beräknas användning av fyrvalenta istället för trivalenta influensavaccin leda till en minskning av upp till 1,6 miljoner influensafall, 37 300 influensarelaterade sjukhusvistelser och 14 800 influensarelaterade dödsfall i EU under en tioårsperiod. (2)

Om VaxigripTetra

VaxigripTetra är ett fyrvalent influensavaccin som innehåller två A-stammar (A/H1N1 and A/H3N2) och två B-stammar (B/Victoria and B/Yamagata) av influensavirus. VaxigripTetra är det senaste tillskottet bland influensavacciner som tillverkas av Sanofi Pasteur.

Om influensa

Influensa är en infektion som orsakas av virus. De vanligaste symptomen är plötslig hög feber, huvud- och muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon. Influensan sprids till Sverige varje år och drabbar under vinterhalvåret. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa (3). Säsongsinfluensa är en allvarlig folkhälsosjukdom som orsakar hög sjukfrånvaro och även överdödlighet bland äldre och andra riskgrupper (4,5).

Under influensasäsongen 2016/2017 konstaterades 13 069 laboratorieverifierade influensafall i Sverige (6). Dock tros antalet influensasjuka svenskar vara betydligt högre, då långt ifrån alla som drabbas av influensa söker vård. Mellan 200 000 och upp till 1,5 miljoner svenskar beräknas drabbas av säsongsinfluensa varje år (7).

*Eftersom Vaxigrip Tetra blev godkänt så sent som i slutet av 2016 finns det ännu inte upphandlat av något landsting eftersom avtalen ofta löper på fyra år.


Om Sanofi

Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes och Hjärt- och Kärlsjukdomar, General Medicines och Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterat i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Sanofi Pasteur, vaccindelen av Sanofi, levererar årligen mer än 1 miljard doser vaccin, vilket innebär vaccination av mer än 500 miljoner människor världen över. Som en världsledare inom vaccintillverkning producerar Sanofi Pasteur högkvalitativa vacciner som matchar sjukvårdens behov. Företagets historia med att ta fram vacciner som räddar liv sträcker sig mer än ett sekel bakåt i tiden. Sanofi Pasteur är det största företaget som enbart fokuserar på vacciner. Varje dag investerar företaget mer än en miljon euro i forskning och utveckling. För mer information, besök www.sanofi.se.

Referenser

1 ECDC. Seasonal influenza vaccination and antiviral use in Europe – Overview of vaccination recommendations and coverage rates in the EU Member States for the 2013–14 and 2014–15 influenza seasons. Stockholm: ECDC; 2016. http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/seasonal-influenza-vaccination-antiviral-use-europe.pdf

2 Uhart M, et al. Public health and economic impact of seasonal influenza vaccination with quadrivalent influenza vaccines compared to trivalent influenza vaccines in Europe. Hum Vaccin Immunother. 2016 11:1-10.

3 Vårdguiden 1177 om influensa: https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Influensa/

4 WHO om influensa: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/

5 Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/

6 Folkhälsomyndigheten Influensasäsongen 2016-2017 https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-influensa/2016-2017/influensarapport-2017-v20-2017-08-01.pdf

7 Läkemedelsverket https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Influensa/

SASE.VAXIQ.17.09.0299, September 2017  

 

Ett nytt fyrvalent influensavaccin, Vaxigrip Tetra®, finns nu tillgängligt på vaccinationskliniker*. VaxigripTetra fick EU-godkännande i december 2016 och influensasäsongen 2017-2018 blir den första säsongen som vaccinet finns tillgängligt i Sverige för barn och vuxna över 3 år.

Läs vidare »
Yvijlcrerzvfkbeeopdy
R4yd3humccoeqaybl4to

En miljon pensionärer skyddar sig inte mot influensa – trots Folkhälsomyndighetens rekommendation

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 13:34 CEST

Mer än en miljon pensionärer skyddar sig inte mot säsongsinfluensa trots Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccinering av riskgrupper. När årets säsong drar igång finns vaccin med ett bredare skydd som kan minska risken att drabbas av influensa.

Media no image
R4yd3humccoeqaybl4to

Praluent (alirokumab) ingår även fortsatt i läkemedelsförmånen

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 11:46 CET

Praluent (alirokumab), ett läkemedel som godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 23 september 2015 som tilläggsbehandling vid hyperkolesterolemi hos vuxna patienter, kommer även under 2018 att omfattas av högkostnadsskyddet. TLV har sedan tidigare beslutat att Praluent ska ingå i högkostnadsskyddet från 1 februari till 31 december 2017.

Praluent är den enda PCSK9-hämmaren för behandling av högt LDL-kolesterol som ger möjlighet till individuellt anpassad behandling, eftersom läkemedlet finns tillgängligt i två doser.

Högt LDL-kolesterol är den mest betydelsefulla riskfaktorn för kardiovaskulär sjukdom, som är den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och globalt. Enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) sammanfattning: ”Höga blodfetter (hyperlipidemi), däribland högt LDL-kolesterol i blodet, ökar risken för åderförfettning och är en känd riskfaktor för insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom.”

TLV skriver i sitt beslut att de bifaller ansökan för subvention av Praluent med följande begränsning: ”Subventioneras endast som tilläggsbehandling för patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 4,0 mmol/l eller högre”.

”TLV:s beslut är mycket glädjande eftersom det innebär att utsatta patienter med mycket hög kardiovaskulär risk fortsatt kan erbjudas en värdefull kompletterande behandling inom ramen för högkostnadsskyddet”, säger Mattias Wieloch, Medicinsk chef, Hjärta-kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Sanofi och Regeneron samarbetar i ett globalt forsknings- och utvecklingsprogram samt med marknadsföringen av Praluent.

Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Källor:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Praluent-fortsatter-att-inga-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning-tilloch-med-31-december-2018/ 15 dec 2017

SASE.ALI.17.12.0415 dec 2017

PCSK9-hämmaren som ger individanpassad behandling av högt LDL-kolesterol omfattas även 2018 av högkostnadsskyddet

Läs vidare »
Media no image
R4yd3humccoeqaybl4to

Diabetesläkemedlet Toujeo® uppfyllde det primära utfallsmålet i den första direkt jämförande studien mot insulin degludek

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 17:12 CET

BRIGHT-studien, den första stora direkt jämförande kliniska studien där Toujeo jämfördes med insulin degludek, har nått det primära utfallsmålet. De fullständiga studieresultaten kommer att presenteras på vetenskapliga kongresser under 2018.

Det primära målet med studien var att avgöra huruvida effekt på blodsockernivån (HbA1c) vid behandling med Toujeo var densamma som vid behandling med insulin degludek. Studien inkluderade 929 vuxna patienter med typ 2-diabetes som inte nått uppsatta målvärden med icke-insulinbaserad behandling.1

"De nya långverkande insulinerna har redan visat fördelar vid blodsockersänkande behandling hos vuxna patienter med diabetes. Hypoglykemier är fortfarande en stor utmaning för effektiv blodsockerhantering vid diabetes. Vi hoppas att de här studieresultaten, som inte bara belyser likheter och skillnader i effekt, utan även avseende säkerhetsaspekter som hypoglykemier, kan komma att stödja vårdpersonal vid val av behandling", säger Mattias Wieloch, Medicinsk Chef Hjärta Kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).


Referenser

1 Sanofi, data on file: Insulin glargine 300 U/mL vs insulin degludec in insulin-naïve adults with T2DM: head-to-head trial design and rationale, NCT02738151, November 2017

SASE.TJO.17.12.0407

BRIGHT-studien, den första stora direkt jämförande kliniska studien där Toujeo jämfördes med insulin degludek, har nått det primära utfallsmålet. De fullständiga studieresultaten kommer att presenteras på vetenskapliga kongresser under 2018.

Läs vidare »
Media no image
R4yd3humccoeqaybl4to

Dupixent® (dupilumab) godkänd i EU för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 08:48 CEST

EU-kommissionen har godkänt Dupixent, den första biologiska behandlingen för vuxna med måttlig till svår atopisk dermatit (atopiskt eksem). Atopiskt eksem är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som karaktäriseras av klåda, torr hud och eksemutslag, som i svåra fall kan täcka större delen av kroppen.(1) Patienter med svårt atopiskt eksem kan lida av intensiva och plågsamma symptom som har en mycket negativ inverkan på livskvaliteten (2). I studier har Dupixent visat signifikant lindring av symptomen för patienter med måttlig till svårt atopiskt eksem (3,4).

"Dupixent är den första biologiska behandlingen för patienter med måttligt till svårt atopiskt eksem. Vi på Sanofi Genzyme är glada att kunna erbjuda ett nytt behandlingsalternativ som kan förbättra patienters livskvalitet", säger Eva Laudon Meyer, medicinsk chef för Sanofi Genzyme i Sverige.

Ungefär 350 000 – 700 000 personer i Sverige uppskattas lida av atopiskt eksem (5). Dupixent är godkänt för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Produkten godkändes av den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) i mars 2017. Dupixent förväntas finnas tillgänglig i Sverige under 2018. 

Om Sanofi
Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Sanofi Genzyme
Sanofi Genzyme är en affärsenhet vars fokus ligger på att upptäcka och utveckla medicinska behandlingar för patienter med ovanliga och speciella sjukdomar. Sanofi Genzyme har länge varit känt för sin expertis inom sällsynta genetiska sjukdomar. Idag omfattas även sjukdomsområden så som onkologi, immunologi och multipel skleros (MS). Genzyme grundades 1981 i Boston, USA och är sedan 2011 en del av Sanofi. Sanofi och Regeneron samarbetar i ett globalt forsknings - och utvecklingsprogram samt med marknadsföringen av Dupixent.

Referenser

1. Läkemedelsverket, "Behandling av atopiskt eksem – behandlingsrekommendation 2005"

2. Zuberbier T, Orlow SJ, Paller AS, et al. Patient perspectives on the management of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 2006; 118:226-232.

3. Simpson E. et al., Two Phase 3 Trials of Dupilumab versus Placebo in Atopic Dermatitis, NEJM 2016; 375: 2335-48.

4. Blauvelt A. et al., Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2017; 389: 2287–2303.

5. Svedman, Svensson, "Atopisk dermatit – utredning och behandling", Allergi i Praxis 1/2016

GZSE.DUP.17.09.0147

EU-kommissionen har godkänt Dupixent, den första biologiska behandlingen för vuxna med måttlig till svår atopisk dermatit (atopiskt eksem).

Läs vidare »
Yxt5y9uz8drd26qotrnl
R4yd3humccoeqaybl4to

Ny chatbot hjälper aktiva pollenallergiker att träna smart

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 09:22 CEST

Nu kommer Polli – en chatbot som skräddarsytts för att hjälpa pollenallergiker att optimera träningen. Med hjälp av data från Naturhistoriska riksmuseet scannar Polli dagliga pollenhalter och skickar personligt anpassade prognoser och träningstips – direkt i Facebook messenger.

Dnsipgbaocglbm2mujz9
R4yd3humccoeqaybl4to

Rinnande näsa men inte förkyld? Atrovent Nasal finns nu receptfritt på apotek

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 09:17 CET

Atrovent Nasal stoppar rinnande näsa, exempelvis vid måltider eller temperaturväxling, inom 15 minuter

Media no image

Klara Munkhammar Kämpfer ny Kommunikatör på Sanofi

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 12:42 CET

Klara Munkhammar Kämpfer tillträdde 1 februari som Kommunikatör på Sanofi. Klara är baserad på Sanofis kontor i Stockholm men arbetar både med den svenska verksamheten såväl som den nordisk-baltiska organisationen.

Klara kommer närmast från läkemedelsföretaget Novo Nordisk, där hon har arbetat inom marknadsföring och kommunikation på företagets globala kontor i Zürich, Schweiz.

– Jag tycker det är jätteroligt att få bli en del av Sanofi och att arbeta med kommunikation på ett så dynamiskt och innovativt företag. Jag är glad att vara tillbaka i Sverige och jag ser fram emot att arbeta med de andra länderna i Norden/Baltikum. Det händer mycket spännande inom Sanofi just nu med lansering av flera nya läkemedel de närmaste åren och jag ser fram emot att vara med på den resan, säger Klara Munkhammar Kämpfer.

Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Klara Munkhammar Kämpfer tillträdde 1 februari som Kommunikatör på Sanofi. Klara är baserad på Sanofis kontor i Stockholm men arbetar både med den svenska verksamheten såväl som den nordisk-baltiska organisationen.

Läs vidare »
Media no image

Per Öhlén nytillträdd General Manager för Sanofi Pasteur Norden/Baltikum

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 09:00 CET

Våren 2016 tillkännagav SPMSD’s (Sanofi Pasteur MSD) ägare sin avsikt att avsluta sitt samarbete inom ramen för det s.k. joint venture som var SPMSD. Detta betyder att den vaccinverksamhet som Sanofi Pasteur och MSD gemensamt har bedrivit genom SPMSD har upphört och respektive bolag hanterar sina produktportföljer helt individuellt sedan den 1 januari 2017.

Per Öhlén har utsetts att leda Sanofi Pasteur i Sverige samt Norden/Baltikum. Han återvänder till Sverige efter tre åri Paris som global marknadsdirektör för insulin.

”Jag ser verkligen fram emot att starta upp och driva vår vaccinverksamhet i Sverige och Norden/Baltikum. Vi ser stora möjligheter att växa med lanseringen av vårt nya kombinationsvaccin för barn samt ett nytt modernare vaccin mot säsongsinfluensa” - Per Öhlén, Sanofi Pasteur

Sanofi Pasteur är en av fem globala affärsenheter i Sanofi och arbetar med vacciner. Läs mer om vacciner och Sanofi Pasteur på www.sanofi.se.

Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes och Hjärt- och Kärlsjukdomar, General Medicines och Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

​Våren 2016 tillkännagav SPMSD’s (Sanofi Pasteur MSD) ägare sin avsikt att avsluta sitt samarbete inom ramen för det s.k. joint venture som var SPMSD. Detta betyder att den vaccinverksamhet som Sanofi Pasteur och MSD gemensamt har bedrivit genom SPMSD har upphört och respektive bolag hanterar sina produktportföljer helt individuellt sedan den 1 januari 2017.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Communications Officer
 • klara.munkhammar-kampfer@sanofi.com

 • Presskontakt
 • Landschef Sanofi Sverige
 • anna-kaija.gronblad@sanofi.com

Om Sanofi

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Adress

 • Sanofi
 • Lindhagensgatan 120
 • 112 51 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida