AD-dagen 2018: Ny undersökning visar att den kroniska hudsjukdomen atopisk dermatit har en stor negativ inverkan på livskvaliteten och att patienter upplever bristande stöd från vården

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 10:38 CEST

Stockholm, 14 september 2018 – På den första årliga atopisk dermatit-dagen, presenterar Sanofi en svensk undersökning som visar att nästan hälften av de som lever med måttlig till svår atopisk dermatit är missnöjda med den vård de erhållit och att sjukdomen har en stor negativ inverkan på såväl vardagslivet som livskvaliteten.

Atopisk dermatit (även kallat atopiskt eksem) är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som yttrar sig i form av kliande eksem på huden, som i svåra fall kan täcka stora delar av kroppen.

─ Många tror att atopisk dermatit bara är torr hud, men det stämmer inte. Atopisk dermatit är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom, säger Petra Kjellman, hudläkare och specialist i dermatologi på Diagnostiskt Centrum Hud.

Sjukdomen är kronisk och går idag inte att bota, även om många kan uppleva symtomfria perioder. Det finns ett flertal behandlingsalternativ, även för personer med svår atopisk dermatit. Grunden i all behandling är att dagligen smörja huden med mjukgörande kräm.

─ I de fall där medicinska krämer inte riktigt hjälper brukar patienten få lägga till olika behandlingar, till exempel ljusbehandling eller olika sorters tablettbehandlingar, berättar Petra Kjellman. Det finns också nyare läkemedel, så kallade biologiska läkemedel, som påverkar de delar av immunförsvaret som är engagerade i just atopisk dermatit.

Stor inverkan på livskvaliteten

Två tredjedelar av de som deltog i undersökningen anger att sjukdomen har en betydande negativ effekt på livskvaliteten. Den ständiga klådan leder till sömnsvårigheter och andra symtom som torr och sprucken hud, rodnad, skorpbildning och vätskande eller blödande sår kan påverka den drabbades vardag i stor utsträckning. Eksemet kan även leda till psykosociala problem där många anger att de besväras av att andra tittar på dem på grund av utslagen, att de har försämrat självförtroende och svårighet med relationer och beröring.

Dåligt stöd från vården

I undersökningen uppgav nästan hälften av alla svarande att de var ganska eller mycket missnöjda med den vård de fått för sin atopiska dermatit. 60% angav att de inte fått någon hjälp av sjukvården att upprätta en behandlingsplan för egenvård, detta trots att ungefär en tredjedel upplever försämringsperioder upp till tre gånger per år. 64% uppgav att de vill ha mer stöd från sjukvården.

─ Personer som lider av måttlig till svår atopisk dermatit (AD) utgör en utsatt patientgrupp då sjukdomen har en stor negativ inverkan på patientens livskvalitet. Många atopisk dermatit-patienter får idag inte det stöd de behöver från vården och AD-dagen är viktig för att uppmärksamma den här bortglömda patientgruppen, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. 

Sanofi Genzyme är den affärsenhet inom Sanofi som arbetar med sällsynta sjukdomar, onkologi, immunologi och multipel skleros (MS). 

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar. 

Sanofi, Empowering life.

GZSE.DUP.18.06.0143, juli 2018

Stockholm, 14 september 2018 – På den första årliga atopisk dermatit-dagen, presenterar Sanofi en svensk undersökning som visar att nästan hälften av de som lever med måttlig till svår atopisk dermatit är missnöjda med den vård de erhållit och att sjukdomen har en stor negativ inverkan på såväl vardagslivet som livskvaliteten.

Läs vidare »

Resultat från BRIGHT-studien presenterades på ADA-kongressen: Första jämförande studien mellan de långverkande basinsulinerna Toujeo® och Tresiba hos patienter med typ 2-diabetes

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 16:00 CEST

Resultat från BRIGHT-studien, den första direkt jämförande kliniska studien där Toujeo (insulin glargin 300 E/ml) jämförs med insulin degludek (Tresiba), presenterades på den amerikanska diabeteskongressen ADA (American Diabetes Association 78th Scientific Sessions) i Orlando. Studien inkluderade 929 vuxna patienter med typ 2-diabetes som inte nått uppsatta målvärden med icke-insulinbaserad behandling1 där Sverige hade med två studiecentra, ett i Skövde och ett i Lund.

Studiens resultat mötte sitt primära mål, vilket var att avgöra huruvida effekt på blodsockernivån (HbA1c) vid behandling med Toujeo är densamma som vid behandling med insulin degludek. Resultatet visar att Toujeo ger en påtaglig HbA1c-sänkning (-16 mmol/mol) efter 24 veckors behandling dvs en liknande sänkning som Tresiba ger.

Det förelåg inga signifikanta skillnader avseende totala antalet hypoglykemier, däremot fanns tydliga trender, framför allt i titreringsfasen, till Toujeos fördel.2

”Detta är ett spännande studieresultat där data indikerar att Toujeo och Tresiba synes ge en likvärdig HbA1c sänkning med likvärdig hypoglykemiförekomst hos insulin-naiva individer med typ 2 diabetes”, säger Katarina Fagher, biträdande överläkare, PhD, Endokrinologen Skånes Universitetssjukhus i Lund och en av de svenska prövarna i BRIGHT-studien.

"Vi är stolta och glada över att en sådan viktig studie utfallit positivt, och jag är särskilt glad över att Sverige, med sin historiskt starka forskningstradition, hade med två studiecentra i BRIGHT", säger Mattias Wieloch, Medicinsk Chef Hjärta- Kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Se globalt pressmeddelande för mer information.

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. 

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi, Empowering life
Referenser

1 Cheng A, et al. Similar Glycemic Control and Less or Comparable Hypoglycemia with Insulin Glargine 300 U/mL (Gla-300) vs Degludec 100 U/mL (IDeg-100) in Insulin-Naïve T2DM on Antihyperglycemic Drugs ± GLP-1 RAs: The BRIGHT Randomized Study. Presentation 301-OR, American Diabetes Association (ADA) 78th annual congress in Orlando, Florida, U.S., June 25, 2018

2 Bolli GB, et al. Lower Hypoglycemia Rates with Insulin Glargine 300 U/mL (Gla-300) vs Insulin Degludec 100 U/mL (IDeg-100) in Insulin-Naïve Adults with T2DM on Oral Antihyperglycemic Therapy ± GLP-1 RA: The BRIGHT Randomized Study. Presentation 1032-P, American Diabetes Association (ADA) 78th annual congress in Orlando, Florida, U.S., June 23, 2018

SASE.TJO.18.06.0199 juni 2018

Läs vidare »

Positiva resultat för ny behandling av avancerad kutan skivepitelscancer presenteras på ASCO

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 14:15 CEST

Just nu pågår den årliga vetenskapliga onkologikongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago, USA.

Under måndagen presenterade Sanofi och Regeneron positiva resultat av EMPOWER-CSCC-1-studien, där den nya PD1-hämmaren cemiplimab användes för behandling av avancerad kutan skivepitelscancer.

Kutan skivepitelscancer är den dödligaste icke-melanoma hudcancerformen och för patienter med metastaserad kutan skivepitelscancer saknas idag effektiva behandlingsalternativ.

De positiva studieresultaten publicerades i ett pressmeddelande igår.

I samband med presentationen publicerades även forskningsresultaten i New England Journal of Medicine.

Cemiplimab utvecklas i ett samarbete mellan Sanofi och Regeneron.

Om Sanofi

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. Sanofi Genzyme är den affärsenhet inom Sanofi som arbetar med sällsynta sjukdomar, onkologi, immunologi och multipel skleros.

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi, Empowering life

Referenser

Migden_Rischin et al_ PD-1 Blockade with Cemiplimab in Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma. N Engl J Med 2018; DOI: 10.1056/NEJMoa1805131. DOI: 10.1056/NEJMoa1805131

SASE.SA.18.06.0184, juni 2018

Just nu pågår den årliga vetenskapliga onkologikongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago, USA. Under måndagen presenterade Sanofi och Regeneron positiva resultat av EMPOWER-CSCC-1-studien, där den nya PD1-hämmaren cemiplimab användes för behandling av avancerad kutan skivepitelscancer.

Läs vidare »

Dupixent (dupilumab) ingår nu inom läkemedelsförmånen för behandling av svår atopisk dermatit

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 08:53 CEST

Dupixent® (dupilumab) godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 27 september 2017 för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit (AD) hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Dupixent omfattas nu även av högkostnadsskyddet i Sverige för patienter med svår atopisk dermatit.

Dupixent är den första biologiska behandlingen för vuxna med måttlig till svår atopisk dermatit. Atopisk dermatit är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som karaktäriseras av klåda, torr hud och eksemutslag, som i svåra fall kan täcka stora delar av kroppen.(1) Patienter med svår AD kan lida av intensiva och plågsamma symtom som har en mycket negativ inverkan på livskvaliteten (2).

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) konstaterar bland annat i sitt beslut att ”svår atopisk dermatit är en kronisk sjukdom som har en stor negativ inverkan på patientens livskvalitet. Patienter vars sjukdom inte blir kontrollerad av dagens befintliga behandlingsalternativ har dessutom ett stort behov av nya behandlingsalternativ”. TLV konstaterar vidare att ”Dupilumab har visats ha en kliniskt relevant effekt både i monoterapi och i kombination med topikala kortikosteroider, även för en svårbehandlad grupp av patienter där ciklosporin inte har haft effekt, inte har varit lämplig eller inte har tolererats.”(3)

Dupixent subventioneras endast för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ. Beslutet gäller fr.o.m. 18 maj 2018.(4)

I studier har Dupixent visat signifikant lindring av symtomen för patienter med måttlig till svår atopiskt dermatit (5,6). Dupixent är en monoklonal antikropp som är riktad mot IL-4Rα receptorn och hämmar specifikt den underliggande typ-2 inflammationen i AD.

”Vi på Sanofi Genzyme är glada att Dupixent nu även ingår inom läkemedelsförmånen, vilket ger patienter med svår atopisk dermatit ett nytt behandlingsalternativ som kan förbättra deras livskvalitet”, säger Jon Tsai, medicinsk chef för Sanofi Genzyme i Sverige. Dupixent utvecklas i ett samarbete mellan Sanofi och Regeneron.

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. Sanofi Genzyme är den affärsenhet inom Sanofi som arbetar med sällsynta sjukdomar, onkologi, immunologi och multipel skleros (MS).

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi, Empowering life

1. Läkemedelsverket, ”Behandling av atopiskt eksem – behandlingsrekommendation 2005”

2. Zuberbier T, Orlow SJ, Paller AS, et al. Patient perspectives on the management of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 2006; 118:226-232.

3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut för Dupixent, ärendenummer 3413/2017

4. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket , www.tlv.se, 2018-05-18

5. Simpson E. et al., Two Phase 3 Trials of Dupilumab versus Placebo in Atopic Dermatitis, NEJM 2016; 375: 2335-48.

6. Blauvelt A. et al., Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2017; 389: 2287–2303.


GZSE.DUP.18.05.0109, maj 2018

Dupixent® (dupilumab) godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 27 september 2017 för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit (AD) hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Dupixent omfattas nu även av högkostnadsskyddet i Sverige för patienter med svår atopisk dermatit.

Läs vidare »

Pollenallergi drabbar träning hårt: 4 av 10 pollenallergiker tränar mindre eller inte alls under pollensäsongen

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 10:10 CEST

I Sverige lider nästan en tredjedel (30%) av den vuxna befolkningen av pollenallergi och en ny undersökning från YouGov visar att allergin påverkar träningsvanor hos de drabbade i mycket hög grad. Det finns dock sätt att undgå problemet och träning under pollensäsongen kan möjliggöras genom anpassning av förutsättningarna, medicinering och koll på pollenprognoser.

Praluent (alirokumab) ingår även fortsatt i läkemedelsförmånen

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 11:46 CET

Praluent (alirokumab), ett läkemedel som godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 23 september 2015 som tilläggsbehandling vid hyperkolesterolemi hos vuxna patienter, kommer även under 2018 att omfattas av högkostnadsskyddet. TLV har sedan tidigare beslutat att Praluent ska ingå i högkostnadsskyddet från 1 februari till 31 december 2017.

Praluent är den enda PCSK9-hämmaren för behandling av högt LDL-kolesterol som ger möjlighet till individuellt anpassad behandling, eftersom läkemedlet finns tillgängligt i två doser.

Högt LDL-kolesterol är den mest betydelsefulla riskfaktorn för kardiovaskulär sjukdom, som är den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och globalt. Enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) sammanfattning: ”Höga blodfetter (hyperlipidemi), däribland högt LDL-kolesterol i blodet, ökar risken för åderförfettning och är en känd riskfaktor för insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom.”

TLV skriver i sitt beslut att de bifaller ansökan för subvention av Praluent med följande begränsning: ”Subventioneras endast som tilläggsbehandling för patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 4,0 mmol/l eller högre”.

”TLV:s beslut är mycket glädjande eftersom det innebär att utsatta patienter med mycket hög kardiovaskulär risk fortsatt kan erbjudas en värdefull kompletterande behandling inom ramen för högkostnadsskyddet”, säger Mattias Wieloch, Medicinsk chef, Hjärta-kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Sanofi och Regeneron samarbetar i ett globalt forsknings- och utvecklingsprogram samt med marknadsföringen av Praluent.

Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Källor:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Praluent-fortsatter-att-inga-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning-tilloch-med-31-december-2018/ 15 dec 2017

SASE.ALI.17.12.0415 dec 2017

PCSK9-hämmaren som ger individanpassad behandling av högt LDL-kolesterol omfattas även 2018 av högkostnadsskyddet

Läs vidare »

Diabetesläkemedlet Toujeo® uppfyllde det primära utfallsmålet i den första direkt jämförande studien mot insulin degludek

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 17:12 CET

BRIGHT-studien, den första stora direkt jämförande kliniska studien där Toujeo jämfördes med insulin degludek, har nått det primära utfallsmålet. De fullständiga studieresultaten kommer att presenteras på vetenskapliga kongresser under 2018.

Det primära målet med studien var att avgöra huruvida effekt på blodsockernivån (HbA1c) vid behandling med Toujeo var densamma som vid behandling med insulin degludek. Studien inkluderade 929 vuxna patienter med typ 2-diabetes som inte nått uppsatta målvärden med icke-insulinbaserad behandling.1

"De nya långverkande insulinerna har redan visat fördelar vid blodsockersänkande behandling hos vuxna patienter med diabetes. Hypoglykemier är fortfarande en stor utmaning för effektiv blodsockerhantering vid diabetes. Vi hoppas att de här studieresultaten, som inte bara belyser likheter och skillnader i effekt, utan även avseende säkerhetsaspekter som hypoglykemier, kan komma att stödja vårdpersonal vid val av behandling", säger Mattias Wieloch, Medicinsk Chef Hjärta Kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).


Referenser

1 Sanofi, data on file: Insulin glargine 300 U/mL vs insulin degludec in insulin-naïve adults with T2DM: head-to-head trial design and rationale, NCT02738151, November 2017

SASE.TJO.17.12.0407

BRIGHT-studien, den första stora direkt jämförande kliniska studien där Toujeo jämfördes med insulin degludek, har nått det primära utfallsmålet. De fullständiga studieresultaten kommer att presenteras på vetenskapliga kongresser under 2018.

Läs vidare »

Kevzara® (sarilumab) godkänt inom läkemedelsförmånen för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 14:59 CET

Kevzara® (sarilumab) godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 23 juni 2017 för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit och läkemedlet omfattas nu även av högkostnadsskyddet i Sverige.

Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst drabbar lederna. Sarilumab, den aktiva substansen i Kevzara, är en IL-6-receptorblockerare som påverkar cytokiner involverade i inflammationsprocessen vid reumatoid artrit.

Enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) sammanfattning: ”I de kliniska studierna har sarilumab i kombination med metotrexat uppvisat statistiskt signifikant bättre effekt jämfört med placebo för relevanta effektmått. Den kliniskt relevanta effekten har visats i olika patientgrupper. I en direkt jämförande studie var sarilumab i monoterapi överlägsen adalimumab i monoterapi.” TLV skriver i sitt beslut att de bifaller ansökan för subvention av Kevzara med följande begränsning: ”Subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.”

”Reumatoid artrit är en livslång sjukdom som många gånger är svår att behandla. TLV:s beslut är mycket glädjande eftersom det innebär att patienter som ofta är funktionsnedsatta på grund av sin sjukdom nu kan erbjudas ett nytt effektivt behandlingsalternativ inom ramen för högkostnadsskyddet”, säger Eva Laudon Meyer, Medicinsk chef på Sanofi Genzyme Sverige.

Kevzara i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Kevzara kan ges som monoterapi i fall där MTX inte tolereras eller när behandling med MTX inte är lämpligt.

Ungefär 60 000 personer i Sverige lever med reumatoid artrit1 Sjukdomen gör att immunförsvaret attackerar vävnader i lederna vilket orsakar inflammation. Patienter med reumatoid artrit lider ofta av ledsmärta, svullnad, stelhet, trötthet och i svåra fall funktionshinder.2

Kevzara har utvecklats i ett samarbete mellan Sanofi och Regeneron.

Om Sanofi
Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Sanofi Genzyme
Sanofi Genzyme är en affärsenhet inom Sanofi som arbetar med att upptäcka och utveckla medicinska behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar och MS samt för sjukdomar inom onkologi och immunologi. Genzyme grundades 1981 i Boston, USA och är sedan 2011 en del av Sanofi. Sanofi och Regeneron samarbetar i ett globalt forsknings - och utvecklingsprogram samt med marknadsföringen av Kevzara.Källor

 1. Neovius, M, Simard, JF, Askling, J, “Nationwide prevalence of rheumatoid arthritis and penetration of disease-modifying drugs in Sweden.” Annuals of Rheumatic Diseases 2011; Apr;70(4):624-9
 2. Mayo Clinic. "Rheumatoid Arthritis." Available at http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rheumatoid-arthritis/home/ovc-20197388. Last accessed June 2017.

GZSE.SARI.17.11.0196

Kevzara® (sarilumab) godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 23 juni 2017 för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit och läkemedlet omfattas nu även av högkostnadsskyddet i Sverige.

Läs vidare »

Sanofi Pasteur lanserar nytt fyrvalent influensavaccin - VaxigripTetra® ger ett bredare skydd mot säsongsinfluensa

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 10:46 CEST

Ett nytt fyrvalent influensavaccin, Vaxigrip Tetra®, finns nu tillgängligt på vaccinationskliniker*. VaxigripTetra fick EU-godkännande i december 2016 och influensasäsongen 2017-2018 blir den första säsongen som vaccinet finns tillgängligt i Sverige för barn och vuxna över 3 år.

"Sanofi Pasteur fortsätter att ligga i framkant inom utvecklingen av vacciner för att förbättra skyddet mot säsongsinfluensa", säger Martin Ungerstedt, Medicinsk chef för Sanofi Pasteur i Sverige. "Med VaxigripTetra, som innehåller alla fyra stammarna av influensavirus som förväntas smitta kommande säsong, erbjuder vi ett bredare skydd mot influensa och dess för många livshotande komplikationer. Sanofi Pasteur kommer att övergå helt från trivalenta till fyrvalenta influensavacciner under de kommande åren."

Om fyrvalenta influensavacciner
För närvarande är majoriteten av tillgängliga säsongsinfluensavacciner trivalenta, vilket innebär att de skyddar mot tre influensavirus-stammar; två A-stammar och en B-stam (B / Victoria eller B / Yamagata). Under de senaste influensasäsongerna har dock båda B-stammarna smittat samtidigt, vilket har gjort det svårt för Världshälsoorganisationen (WHO) att förutsäga vilken av de två B-stammarna som kommer dominera och därmed ska inkluderas i trivalenta influensavacciner. Under 2015 orsakades exempelvis 92% av de dokumenterade B-stamsrelaterade influensafallen i Europa av B / Victoria-stammen, som inte var inkluderat i det årets trivalenta vaccin (1). VaxigripTetra skyddar mot två A-stammar och två B-stammar och förbättrar därmed skyddet mot influensa genom att eliminera risken att fel B-stam smittar.

WHO rekommenderar fyrvalenta influensavacciner och skriver att "när fyrvalenta influensavaccin som potentiellt kan ge ett bättre skydd mot B-influensavirus blir tillgängliga, bör inte rekommendationer begränsas till trivalenta vaccin." Från ett folkhälsoperspektiv beräknas användning av fyrvalenta istället för trivalenta influensavaccin leda till en minskning av upp till 1,6 miljoner influensafall, 37 300 influensarelaterade sjukhusvistelser och 14 800 influensarelaterade dödsfall i EU under en tioårsperiod. (2)

Om VaxigripTetra

VaxigripTetra är ett fyrvalent influensavaccin som innehåller två A-stammar (A/H1N1 and A/H3N2) och två B-stammar (B/Victoria and B/Yamagata) av influensavirus. VaxigripTetra är det senaste tillskottet bland influensavacciner som tillverkas av Sanofi Pasteur.

Om influensa

Influensa är en infektion som orsakas av virus. De vanligaste symptomen är plötslig hög feber, huvud- och muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon. Influensan sprids till Sverige varje år och drabbar under vinterhalvåret. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa (3). Säsongsinfluensa är en allvarlig folkhälsosjukdom som orsakar hög sjukfrånvaro och även överdödlighet bland äldre och andra riskgrupper (4,5).

Under influensasäsongen 2016/2017 konstaterades 13 069 laboratorieverifierade influensafall i Sverige (6). Dock tros antalet influensasjuka svenskar vara betydligt högre, då långt ifrån alla som drabbas av influensa söker vård. Mellan 200 000 och upp till 1,5 miljoner svenskar beräknas drabbas av säsongsinfluensa varje år (7).

*Eftersom Vaxigrip Tetra blev godkänt så sent som i slutet av 2016 finns det ännu inte upphandlat av något landsting eftersom avtalen ofta löper på fyra år.


Om Sanofi

Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes och Hjärt- och Kärlsjukdomar, General Medicines och Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterat i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Sanofi Pasteur, vaccindelen av Sanofi, levererar årligen mer än 1 miljard doser vaccin, vilket innebär vaccination av mer än 500 miljoner människor världen över. Som en världsledare inom vaccintillverkning producerar Sanofi Pasteur högkvalitativa vacciner som matchar sjukvårdens behov. Företagets historia med att ta fram vacciner som räddar liv sträcker sig mer än ett sekel bakåt i tiden. Sanofi Pasteur är det största företaget som enbart fokuserar på vacciner. Varje dag investerar företaget mer än en miljon euro i forskning och utveckling. För mer information, besök www.sanofi.se.

Referenser

1 ECDC. Seasonal influenza vaccination and antiviral use in Europe – Overview of vaccination recommendations and coverage rates in the EU Member States for the 2013–14 and 2014–15 influenza seasons. Stockholm: ECDC; 2016. http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/seasonal-influenza-vaccination-antiviral-use-europe.pdf

2 Uhart M, et al. Public health and economic impact of seasonal influenza vaccination with quadrivalent influenza vaccines compared to trivalent influenza vaccines in Europe. Hum Vaccin Immunother. 2016 11:1-10.

3 Vårdguiden 1177 om influensa: https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Influensa/

4 WHO om influensa: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/

5 Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/

6 Folkhälsomyndigheten Influensasäsongen 2016-2017 https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-influensa/2016-2017/influensarapport-2017-v20-2017-08-01.pdf

7 Läkemedelsverket https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Influensa/

SASE.VAXIQ.17.09.0299, September 2017  

 

Ett nytt fyrvalent influensavaccin, Vaxigrip Tetra®, finns nu tillgängligt på vaccinationskliniker*. VaxigripTetra fick EU-godkännande i december 2016 och influensasäsongen 2017-2018 blir den första säsongen som vaccinet finns tillgängligt i Sverige för barn och vuxna över 3 år.

Läs vidare »

En miljon pensionärer skyddar sig inte mot influensa – trots Folkhälsomyndighetens rekommendation

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 13:34 CEST

Mer än en miljon pensionärer skyddar sig inte mot säsongsinfluensa trots Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccinering av riskgrupper. När årets säsong drar igång finns vaccin med ett bredare skydd som kan minska risken att drabbas av influensa.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Communications Officer
 • klsparrta.ekmuaknkghhacdmmnparlm-kuaamrbpffnercy@srnanwzofqpi.lbcodomgk

 • Presskontakt
 • Landschef Sanofi Sverige
 • anrmnaai-kpfaiahjahi.grsromxnbdcladyd@orsasnnosffibo.cieomdo

Om Sanofi

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Adress

 • Sanofi
 • Lindhagensgatan 120
 • 112 51 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida