Skip to main content

AD-dagen 2018: Ny undersökning visar att den kroniska hudsjukdomen atopisk dermatit har en stor negativ inverkan på livskvaliteten och att patienter upplever bristande stöd från vården

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2018 10:38 CEST

Stockholm, 14 september 2018 – På den första årliga atopisk dermatit-dagen, presenterar Sanofi en svensk undersökning som visar att nästan hälften av de som lever med måttlig till svår atopisk dermatit är missnöjda med den vård de erhållit och att sjukdomen har en stor negativ inverkan på såväl vardagslivet som livskvaliteten.

Atopisk dermatit (även kallat atopiskt eksem) är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som yttrar sig i form av kliande eksem på huden, som i svåra fall kan täcka stora delar av kroppen.

─ Många tror att atopisk dermatit bara är torr hud, men det stämmer inte. Atopisk dermatit är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom, säger Petra Kjellman, hudläkare och specialist i dermatologi på Diagnostiskt Centrum Hud.

Sjukdomen är kronisk och går idag inte att bota, även om många kan uppleva symtomfria perioder. Det finns ett flertal behandlingsalternativ, även för personer med svår atopisk dermatit. Grunden i all behandling är att dagligen smörja huden med mjukgörande kräm.

─ I de fall där medicinska krämer inte riktigt hjälper brukar patienten få lägga till olika behandlingar, till exempel ljusbehandling eller olika sorters tablettbehandlingar, berättar Petra Kjellman. Det finns också nyare läkemedel, så kallade biologiska läkemedel, som påverkar de delar av immunförsvaret som är engagerade i just atopisk dermatit.

Stor inverkan på livskvaliteten

Två tredjedelar av de som deltog i undersökningen anger att sjukdomen har en betydande negativ effekt på livskvaliteten. Den ständiga klådan leder till sömnsvårigheter och andra symtom som torr och sprucken hud, rodnad, skorpbildning och vätskande eller blödande sår kan påverka den drabbades vardag i stor utsträckning. Eksemet kan även leda till psykosociala problem där många anger att de besväras av att andra tittar på dem på grund av utslagen, att de har försämrat självförtroende och svårighet med relationer och beröring.

Dåligt stöd från vården

I undersökningen uppgav nästan hälften av alla svarande att de var ganska eller mycket missnöjda med den vård de fått för sin atopiska dermatit. 60% angav att de inte fått någon hjälp av sjukvården att upprätta en behandlingsplan för egenvård, detta trots att ungefär en tredjedel upplever försämringsperioder upp till tre gånger per år. 64% uppgav att de vill ha mer stöd från sjukvården.

─ Personer som lider av måttlig till svår atopisk dermatit (AD) utgör en utsatt patientgrupp då sjukdomen har en stor negativ inverkan på patientens livskvalitet. Många atopisk dermatit-patienter får idag inte det stöd de behöver från vården och AD-dagen är viktig för att uppmärksamma den här bortglömda patientgruppen, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. 

Sanofi Genzyme är den affärsenhet inom Sanofi som arbetar med sällsynta sjukdomar, onkologi, immunologi och multipel skleros (MS). 

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar. 

Sanofi, Empowering life.

GZSE.DUP.18.06.0143, juli 2018