Skip to main content

Diabetesläkemedlet Zynquista® har blivit godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för behandling av vuxna med typ 1-diabetes

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2019 16:10 CEST

Den 26 april 2019 godkände den Europeiska läkemedelsmyndigheten Zynquista (sotagliflozin) som utvecklats i samarbete mellan Sanofi och Lexicon. Zynquista ges en gång per dag i tablettform i doserna 200 mg eller 400 mg och är godkänt för behandling av vuxna patienter med typ 1-diabetes med BMI ≥ 27 kg/m2 som tilläggsbehandling till insulin för att förbättra blodsockerkontrollen.

Zynquista är en oral SGLT1/SGLT2-hämmare som sänker glukoshalten i blodet och verkar genom att öka utsöndringen av glukos via urinen och därmed hämmar tarmens upptag av glukos.

”Många patienter med typ 1-diabetes är idag överviktiga och har svårt att uppnå sina målvärden trots en optimal insulinbehandling. Zynquista erbjuder ett nytt behandlingsalternativ då det kommer att kunna förskrivas i kombination med insulin. Förhoppningen är att fler patienter med typ 1-diabetes kan uppnå behandlingsmålen och få en förbättrad livskvalitet med tillägg av Zynquista. Det är därför glädjande att den Europeiska läkemedelsmyndigheten har givit sitt godkännande.” säger Klas Gränsbo, Medicinsk chef Hjärta-kärl och diabetes på  Sanofi.

Se globalt pressmeddelande för mer information.

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser.

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lindandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi, Empowering Life

SASE.DIA.19.05.0181 Maj 2019