Skip to main content

Dupixent (dupilumab) ingår nu inom läkemedelsförmånen för behandling av svår atopisk dermatit

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2018 08:53 CEST

Dupixent® (dupilumab) godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 27 september 2017 för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit (AD) hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Dupixent omfattas nu även av högkostnadsskyddet i Sverige för patienter med svår atopisk dermatit.

Dupixent är den första biologiska behandlingen för vuxna med måttlig till svår atopisk dermatit. Atopisk dermatit är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som karaktäriseras av klåda, torr hud och eksemutslag, som i svåra fall kan täcka stora delar av kroppen.(1) Patienter med svår AD kan lida av intensiva och plågsamma symtom som har en mycket negativ inverkan på livskvaliteten (2).

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) konstaterar bland annat i sitt beslut att ”svår atopisk dermatit är en kronisk sjukdom som har en stor negativ inverkan på patientens livskvalitet. Patienter vars sjukdom inte blir kontrollerad av dagens befintliga behandlingsalternativ har dessutom ett stort behov av nya behandlingsalternativ”. TLV konstaterar vidare att ”Dupilumab har visats ha en kliniskt relevant effekt både i monoterapi och i kombination med topikala kortikosteroider, även för en svårbehandlad grupp av patienter där ciklosporin inte har haft effekt, inte har varit lämplig eller inte har tolererats.”(3)

Dupixent subventioneras endast för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ. Beslutet gäller fr.o.m. 18 maj 2018.(4)

I studier har Dupixent visat signifikant lindring av symtomen för patienter med måttlig till svår atopiskt dermatit (5,6). Dupixent är en monoklonal antikropp som är riktad mot IL-4Rα receptorn och hämmar specifikt den underliggande typ-2 inflammationen i AD.

”Vi på Sanofi Genzyme är glada att Dupixent nu även ingår inom läkemedelsförmånen, vilket ger patienter med svår atopisk dermatit ett nytt behandlingsalternativ som kan förbättra deras livskvalitet”, säger Jon Tsai, medicinsk chef för Sanofi Genzyme i Sverige. Dupixent utvecklas i ett samarbete mellan Sanofi och Regeneron.

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. Sanofi Genzyme är den affärsenhet inom Sanofi som arbetar med sällsynta sjukdomar, onkologi, immunologi och multipel skleros (MS).

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi, Empowering life

1. Läkemedelsverket, ”Behandling av atopiskt eksem – behandlingsrekommendation 2005”

2. Zuberbier T, Orlow SJ, Paller AS, et al. Patient perspectives on the management of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 2006; 118:226-232.

3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut för Dupixent, ärendenummer 3413/2017

4. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket , www.tlv.se, 2018-05-18

5. Simpson E. et al., Two Phase 3 Trials of Dupilumab versus Placebo in Atopic Dermatitis, NEJM 2016; 375: 2335-48.

6. Blauvelt A. et al., Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2017; 389: 2287–2303.


GZSE.DUP.18.05.0109, maj 2018