Skip to main content

Inför årets influensasäsong satsar sjukvården på ett influensavaccin som ger bredare skydd

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2018 10:02 CEST

Under förra influensasäsongen fick många ett influensavaccin som inte gav skydd mot just den influensastam som cirkulerade mest under vintern 2017/2018. I år satsar 19 av 21 regioner på ett vaccin som ger skydd mot alla influensastammar, för ett bredare skydd.

Influensa är en virusinfektion som beräknas drabba mellan 200 000 och upp till 1,5 miljoner svenskar varje år1. De vanligaste symptomen är plötslig hög feber, huvud- och muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon.2 Säsongsinfluensa är en allvarlig folkhälsosjukdom som orsakar hög sjukfrånvaro i samhället och överdödlighet bland äldre och andra riskgrupper.3

De influensavaccin som använts de senaste 40 åren har innehållit skydd mot tre virusstammar. Det finns dock sedan 15 år fyra typer av influensavirusstammar som smittar under en influensasäsong. Vilka stammar som ingår i vaccinet avgörs av världshälsoorganisationen (WHO), som varje år försöker förutsäga vilka influensavirus som kommer att dominera smittspridningen.3

Förra säsongens influensa slog hårt och ovanligt många insjuknade, vissa trots vaccination. Ett skäl var att den virusstam som huvudsakligen smittade inte ingick i det influensavaccin som erbjöds av landstingen i Sverige. I år satsar dock 17 av 21 regioner på ett influensavaccin som skyddar mot alla fyra stammar och som därför ger ett bredare skydd under influensasäsongen.

– Det är mycket positivt att det i år i finns influensavaccin tillgängligt som skyddar mot alla fyra influensastammar. Influensavaccination är viktigt för att skydda såväl sig själv som andra i sin omgivning mot sjukdom. Jag hoppas att fler kommer vaccinera sig med vetskapen om att årets vaccin ger ett bredare skydd, säger Charlotta Zacharias, ansvarig läkare på Vaccin Direkt.

Fem tips när du vaccinerar dig mot säsongsinfluensa:4,5,6

  • Om du är i en riskgrupp – vaccinera dig!
  • Du bör vaccinera dig på hösten innan influensavirusen börjar cirkulera och säsongsinfluensan bryter ut
  • Tänk på att det tar ungefär en till två veckor innan vaccinet ger ett bra skydd
  • Tänk på att välja ett vaccin med så brett skydd som möjligt
  • Du ska inte ha någon infektion med feber när du vaccinerar dig, men det gör ingenting om du är lite förkyld

Influensavaccin är en effektiv åtgärd för att minska de skadliga effekterna av influensa, såsom försämring av underliggande sjukdomar, ökade antal dödsfall och den socioekonomiska bördan. En studie publicerad i april 2018 visade att influensavaccination, jämfört med de som inte vaccinerat sig, minskar risken för intensivvård på grund av influensa med 55%. För äldre över 65 år minskade influensavaccination risken att dö i influensa med 74%.7 Influensavaccin räddar även liv; inom EU beräknas med nuvarande vaccinationsnivå årligen 25 000-37 000 liv räddas.8

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi Pasteur är den affärsenhet inom Sanofi som arbetar med vacciner. Som en världsledare inom vaccintillverkning producerar Sanofi Pasteur högkvalitativa vacciner som matchar sjukvårdens behov. Företagets historia med att ta fram vacciner som räddar liv sträcker sig mer än ett sekel bakåt i tiden.

Sanofi, Empowering life

Referenser

1.Läkemedelsverket: https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Influensa/

2.Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/, åtkomst 2018-07-11

3.Läkemedelsverket, https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Behandlingsrekommendationerna/Behandlingsrekommendationer-A-O/Behandlingsrekommendationer---listan/Influensa/, åtkomst 2018-07-11

4.Vårdguiden 1177 om influensa: https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Influensa/

5.Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/

6.Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/

7.Nichois MK et al. Infl vaccine effectiveness to prevent influenza related hospitalizations and serious outcomes in Canadian adults. Vaccine 2018 Apr 12;36(16):2166-2175

8.Preaud E et al. Annual public health and economic benefits of seasonal influenza vaccination: a European estimate. BMC Public Health 2014; 14: 813.

SASE.VAXIQ.18.09.0278, oktober 2018