Skip to main content

Kevzara® (sarilumab) godkänt inom läkemedelsförmånen för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2017 14:59 CET

Kevzara® (sarilumab) godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 23 juni 2017 för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit och läkemedlet omfattas nu även av högkostnadsskyddet i Sverige.

Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst drabbar lederna. Sarilumab, den aktiva substansen i Kevzara, är en IL-6-receptorblockerare som påverkar cytokiner involverade i inflammationsprocessen vid reumatoid artrit.

Enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) sammanfattning: ”I de kliniska studierna har sarilumab i kombination med metotrexat uppvisat statistiskt signifikant bättre effekt jämfört med placebo för relevanta effektmått. Den kliniskt relevanta effekten har visats i olika patientgrupper. I en direkt jämförande studie var sarilumab i monoterapi överlägsen adalimumab i monoterapi.” TLV skriver i sitt beslut att de bifaller ansökan för subvention av Kevzara med följande begränsning: ”Subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.”

”Reumatoid artrit är en livslång sjukdom som många gånger är svår att behandla. TLV:s beslut är mycket glädjande eftersom det innebär att patienter som ofta är funktionsnedsatta på grund av sin sjukdom nu kan erbjudas ett nytt effektivt behandlingsalternativ inom ramen för högkostnadsskyddet”, säger Eva Laudon Meyer, Medicinsk chef på Sanofi Genzyme Sverige.

Kevzara i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Kevzara kan ges som monoterapi i fall där MTX inte tolereras eller när behandling med MTX inte är lämpligt.

Ungefär 60 000 personer i Sverige lever med reumatoid artrit1 Sjukdomen gör att immunförsvaret attackerar vävnader i lederna vilket orsakar inflammation. Patienter med reumatoid artrit lider ofta av ledsmärta, svullnad, stelhet, trötthet och i svåra fall funktionshinder.2

Kevzara har utvecklats i ett samarbete mellan Sanofi och Regeneron.

Om Sanofi
Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Sanofi Genzyme
Sanofi Genzyme är en affärsenhet inom Sanofi som arbetar med att upptäcka och utveckla medicinska behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar och MS samt för sjukdomar inom onkologi och immunologi. Genzyme grundades 1981 i Boston, USA och är sedan 2011 en del av Sanofi. Sanofi och Regeneron samarbetar i ett globalt forsknings - och utvecklingsprogram samt med marknadsföringen av Kevzara.Källor

  1. Neovius, M, Simard, JF, Askling, J, “Nationwide prevalence of rheumatoid arthritis and penetration of disease-modifying drugs in Sweden.” Annuals of Rheumatic Diseases 2011; Apr;70(4):624-9
  2. Mayo Clinic. "Rheumatoid Arthritis." Available at http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rheumatoid-arthritis/home/ovc-20197388. Last accessed June 2017.

GZSE.SARI.17.11.0196