Skip to main content

Ny chatbot hjälper aktiva pollenallergiker att träna smart

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2017 09:22 CEST

Nu kommer Polli – en chatbot som skräddarsytts för att hjälpa pollenallergiker att optimera träningen. Med hjälp av data från Naturhistoriska riksmuseet scannar Polli dagliga pollenhalter och skickar personligt anpassade prognoser och träningstips – direkt i Facebook messenger.

Att känna barmark under fötterna efter vintern är för många ren fröjd. Vårträningen piggar upp, har positiv effekt på andningen och stärker immunförsvaret, vilket också kan göra pollenallergin mindre kännbar. Men för allergiker som drabbas av trötthet, rethosta och snuva är det lätt att träningsglädjen uteblir under pollensäsongen och istället resulterar i frustration och inställda pass. Syftet med Polli, som tagits fram av Sanofi och allergimedicinen Allegra® är att främja en mer effektiv och skonsam träning för pollenallergiker.

– Polli är den första tränings-tjänsten framtagen för de som har pollenallergi. I stor utsträckning handlar pollenträning om att planera rätt för att få ut maximalt av träningen. Därför varnar Polli inte bara för höga pollenhalter utan ger också inspiration, och kommer med konstruktiva förslag för en mer skonsam träning med tanke på pollenallergin, säger Mattias Wieloch, medicinsk chef Basläkemedel på Sanofi Sverige.

En femtedel av Sveriges befolkning lider av pollenallergi och av dem utvecklar en tredjedel astmatiska besvär under pollensäsongen. Att som pollenallergiker exponeras för stora mängder pollen kan förvärra besvären. Därför tillhör pollenallergiska löpare, cyklister och andra som tränar utomhus en särskilt utsatt grupp.

– Jag möter mycket osäkerhet: "när kan jag träna, hur påverkas jag och kan det rentav vara farligt?" Det är uppenbart att det finns för lite information om det här ämnet. Att få verktyg för att kunna leva ett normalt liv trots sin pollenallergi är vitalt, säger Överläkare Lars Gottberg, allergimottagningen Södersjukhuset, Stockholm.

Allergispecialisten Lars Gottbergs bästa tips för träning under pollensäsongen är:

  • Träna på morgonen! Pollenhalterna är som lägst i början på dagen innan det blir varmare i luften.
  • Drick ordentligt! Du kan få värre besvär av pollen om dina slemhinnor blir torra.
  • Byt träningsform! Kör ett styrketräningspass istället för flåsig konditionsträning eftersom du drar in mindre luft i lungorna då.

Så fungerar Polli

En chatbot är en dataprogrammerad persona som samtalar med mottagaren. Chatboten Polli hämtar data från Naturhistoriska riksmuseet, som har mätstationer för pollen på tjugo orter runt om i landet. Polli är en god samtalspartner för allt som rör pollenträning. Polli nås direkt via sökfältet på Facebook och Facebook Messenger. Mer information finns på www.polli.se

Om Allegra
Receptfritt läkemedel. Läs bipackssedeln noggrant innan användning!

Allegra® 120mg (fexofenadin) är ett receptfritt läkemedel i tablettform. Indikation: Symtomlindring vid säsongsbunden allergisk hösnuva (rinit). För vuxna och barn över 12 år. Du bör ej använda Allegra om du är gravid eller ammar. Var försiktig om du har lever- eller njurproblem, har eller har haft hjärtsjukdom eller är äldre. För mer information se www.fass.se. Sanofi AB, www.sanofi.se. För mer information om våra läkemedel, kontakta oss på infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2016-01-15.

SASE.FEX.17.04.0188

Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).