Skip to main content

Resultat från BRIGHT-studien presenterades på ADA-kongressen: Första jämförande studien mellan de långverkande basinsulinerna Toujeo® och Tresiba hos patienter med typ 2-diabetes

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2018 16:00 CEST

Resultat från BRIGHT-studien, den första direkt jämförande kliniska studien där Toujeo (insulin glargin 300 E/ml) jämförs med insulin degludek (Tresiba), presenterades på den amerikanska diabeteskongressen ADA (American Diabetes Association 78th Scientific Sessions) i Orlando. Studien inkluderade 929 vuxna patienter med typ 2-diabetes som inte nått uppsatta målvärden med icke-insulinbaserad behandling1 där Sverige hade med två studiecentra, ett i Skövde och ett i Lund.

Studiens resultat mötte sitt primära mål, vilket var att avgöra huruvida effekt på blodsockernivån (HbA1c) vid behandling med Toujeo är densamma som vid behandling med insulin degludek. Resultatet visar att Toujeo ger en påtaglig HbA1c-sänkning (-16 mmol/mol) efter 24 veckors behandling dvs en liknande sänkning som Tresiba ger.

Det förelåg inga signifikanta skillnader avseende totala antalet hypoglykemier, däremot fanns tydliga trender, framför allt i titreringsfasen, till Toujeos fördel.2

”Detta är ett spännande studieresultat där data indikerar att Toujeo och Tresiba synes ge en likvärdig HbA1c sänkning med likvärdig hypoglykemiförekomst hos insulin-naiva individer med typ 2 diabetes”, säger Katarina Fagher, biträdande överläkare, PhD, Endokrinologen Skånes Universitetssjukhus i Lund och en av de svenska prövarna i BRIGHT-studien.

"Vi är stolta och glada över att en sådan viktig studie utfallit positivt, och jag är särskilt glad över att Sverige, med sin historiskt starka forskningstradition, hade med två studiecentra i BRIGHT", säger Mattias Wieloch, Medicinsk Chef Hjärta- Kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Se globalt pressmeddelande för mer information.

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. 

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi, Empowering life
Referenser

1 Cheng A, et al. Similar Glycemic Control and Less or Comparable Hypoglycemia with Insulin Glargine 300 U/mL (Gla-300) vs Degludec 100 U/mL (IDeg-100) in Insulin-Naïve T2DM on Antihyperglycemic Drugs ± GLP-1 RAs: The BRIGHT Randomized Study. Presentation 301-OR, American Diabetes Association (ADA) 78th annual congress in Orlando, Florida, U.S., June 25, 2018

2 Bolli GB, et al. Lower Hypoglycemia Rates with Insulin Glargine 300 U/mL (Gla-300) vs Insulin Degludec 100 U/mL (IDeg-100) in Insulin-Naïve Adults with T2DM on Oral Antihyperglycemic Therapy ± GLP-1 RA: The BRIGHT Randomized Study. Presentation 1032-P, American Diabetes Association (ADA) 78th annual congress in Orlando, Florida, U.S., June 23, 2018

SASE.TJO.18.06.0199 juni 2018