Skip to main content

Toujeo® ger färre hypoglykemier jämfört med Lantus® - Fördelar med följsamhet och HbA1c kommer att valideras i samband med klinisk användning -

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2016 09:51 CEST

Stockholm – 14 september 2016 – En meta-analys av de kliniska fas 3-studierna EDITION 1, 2 och 3 som undersökte hypoglykemier och HbA1c bland patienter med typ 2-diabetes har presenterats på EASD (52nd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes). Studien visade att Toujeo (insulin glargin, 300 enheter/ml) konsekvent ger färre hypoglykemier jämfört med Lantus (insulin glargin, 100 enheter/ml) oavsett HbA1c (genomsnittligt blodsocker under de senaste tre månaderna) efter sex månader.

”För personer som lever med diabetes är det viktigt att nå god glykemisk kontroll för att minska risken för kärlskador. Hypoglykemier kan vara en avgörande faktor för följsamhet till behandling. Studieresultaten visar att 2 000 patienter med Toujeo har nått god glykemisk kontroll med färre hypoglykemier än med basinsulinet Lantus. Detta är helt i linje med tidigare studier men resultaten ska också bekräftas genom erfarenheter från klinisk användning,” säger Mattias Wieloch, Medicinsk chef, Hjärta-kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

I samband med ADA-konferensen (American Diabetes Association 76th Scientific Sessions) tidigare i år presenterades de första kliniska resultaten som speglar den positiva förändringen i HbA1c och minskad förekomst av hypoglykemier hos patienter under upp till sex månader efter byte till Toujeo från annat basinsulin. Observationsstudien använde patientdatabasen PHIE (Predictive Health Intelligence Environment) där en ansenlig mängd patientinformation användes som underlag för en utvärdering av Toujeo.

Presentationen på EASD i München har titeln “Hypoglycaemia as a function of HbA1c in type 2 diabetes (T2DM): insulin glargine 300 U/ml in a patient-level meta-analysis of EDITION 1, 2 and 3” (Choudhary P, et al. Oral presentation #10, European Association for the Study of Diabetes (EASD) 52nd Annual Meeting, Munich, Germany, September 13, 2016)

Mer information om meta-studien som presenterades på EASD finns här.

Om Toujeo®

Toujeo är ett basinsulin för dosering en gång per dag, utvecklat från den välkända molekylen insulin glargin. Toujeo är godkänt av USA:s FDA, Europeiska kommissionen, Health Canada, Australiens TAG och Japans MHLW där det godkända namnet är Lantus® XR. Toujeo har även lämnats in för granskning till andra läkemedelsmyndigheter världen över.

About Sanofi

Sanofi, a global healthcare leader, discovers, develops and distributes therapeutic solutions focused on patients' needs. Sanofi is organized into five global business units: Diabetes and Cardiovascular, General Medicines and Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur and Merial. Sanofi is listed in Paris (EURONEXT: SAN) and in New York (NYSE: SNY).

Kontakt:

Mattias Wieloch, Medicinsk chef, Hjärta-kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.
mattias.wieloch@sanofi.com

Bifogade filer

PDF-dokument