Skip to main content

Ekonomistyrning från grunden. Från tanke till handling i ny bok.

Nyhet   •   Apr 24, 2018 08:00 CEST

Ekonomistyrning från grunden (Sanoma Utbildning) och författare Krister Bredmar

Ekonomistyrning från grunden, av docent Krister Bredmar, är en helt ny grundbok för ekonomistudenter och inom utbildningar för näringslivet. Boken bygger upp förståelsen för det sammanhang som den ekonomiska styrningen sker i, så att förutsättningar skapas för att arbeta med att räkna på ekonomiska sammanhang och konsekvenser på ett bättre sätt.

Utöver ekonomistyrningens tre traditionella pusselbitar budget, kalkyl och prestationsmätning, innehåller boken även den fjärde grundläggande aspekten företagsledning.

Efter det inledande kapitlet om företag som fenomen, följer en bred genomgång med kapitel som behandlar ekonomistyrningens sju färdigheter, med övningsuppgifter i form av räkneövningar och diskussionsfrågor. I det avslutande kapitlet knyts förståelsen för den ekonomiska styrningen ihop, och beskriver hur företagsledaren måste arbeta med den övergripande helhetsbilden. 

"Min ambition under arbetet med denna bok har varit att med ett lättillgängligt språk och på ett tydligt sätt visa hur förståelsen inom sju viktiga områden länkas till förmågan att leda en verksamhet" säger författaren Krister Bredmar och fortsätter: "Jag har utgått från kopplingen till bokföringen som informationskälla, men samtidigt lagt till de mer moderna dimensioner som på olika sätt behandlas under de senaste decennierna, för att sedan länka teorier kring ekonomistyrning till de praktiska sammanhang där de påverkar en verksamhet".

Ekonomistyrning från grunden är avsedd för ekonomistudenter på grundnivå och som grundbok inom utbildningar för näringslivet. Boken utkom i april 2018 på Sanoma Utbildning.

Krister Bredmar är docent i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Han har särskilt intresserat sig för företagsledningens behov av system för ekonomistyrning och har publicerat sin forskning på svenska samt i internationella tidskrifter.

För mer information om boken, kontakta affärsområdeschef Amanda Schött Franzén,  amanda.schott.franzen@sanomautbildning.se

För beställning av recensionsexemplar, kontakta marknadsförare Isabella Falkowska: isabella.falkowska@sanomautbildning.se 

www.sanomautbildning.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.