Skip to main content

Bättre och snabbare hälso- och sjukvård till fler

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2017 09:55 CEST

Omslag till Health Management – att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig.

Med hjälp av digitala hälsotjänster, hårdare lagar och omorganisering av vården kan fler snabbare få bättre vård och omsorg. Läs mer i den nya boken Health Management – att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig.

Ny teknik gör att allt fler kan få bättre vård allt snabbare. Digitala vårdcentraler som KRY och Min Doktor gör att vem som helst kan träffa en doktor dygnet runt, oavsett var man befinner sig. Att slippa ta sig till en vårdcentral och undvika köer innebär helt nya förutsättningar för vårdsökande.

Den traditionella vårdcentralen har därmed fått konkurrens av mer lättillgängliga alternativ. Ett maktskifte har skett, från styrande vårdenheter till en vårdsökande som ställer allt högre krav på tillgänglighet och service.

– Det handlar om de vårdsökandes ökade förväntningar på en snabb och kontinuerlig kontakt med vården och hur denna kontakt kan bibehållas. Det handlar också om att utveckla en servicekultur i vården och att medarbetarna handlar mer serviceorienterat, säger Lars Nordgren, författare.

Boken visar hur viktigt det är att designa och implementera ett servicetänk som underlättar för de som söker vård.

– Som patient är det viktigt att ha någon att vända sig till både före och efter att man är inneliggande. Den funktionen kan se olika ut men på en klinik kan det vara en koordinator som fångar upp patienten. Även om patienten skrivs ut bör han eller hon kunna ringa till och rådfråga koordinatorn, säger Lars Nordgren.

Lagar som patientlagen, patientsäkerhetslagen och diskrimineringslagen är nyare lagar som syftar till att ge säker och tillgänglig vård för patienterna. Det är viktigt att lagarna följs upp och lärs ut till personalen. De bör också tydliggöras, speciellt regleringen kring vårdgarantin som nu är svag.

Avslutningsvis ska inte patienten tillåtas snurra runt eller hamna mellan olika vårdenheter Därför behöver han eller hon från början matchas och koordineras till rätt kompetens.

– Det krävs att hälso- och sjukvården organiseras på ett sätt som kan beskrivas som följsam logistik och att alla vårdsökande erbjuds rätt vård. Det räcker inte med att förfoga över resurser utan dessa måste göras tillgängliga, säger Lars Nordgren.

Fakta om författarna:
Boken är skriven av sju forskare och experter inom service management, juridik, logistik, etnologi, företagsekonomi, sociologi och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.

Fakta om målgruppen:
Boken vänder sig både till praktiker inom vården som politiker och patientföreningar, samt studenter inom medicin, vård och omsorg, hälsovetenskap, logistik, management och samhällsvetenskap logistik.

Fakta om boken:
ISBN:978-91-523-4895-6

Provläs boken här!

Köp boken här!

Sanoma.com

Get the world. Sanoma helps people access and understand the world.

We believe in a world full of opportunities, feelings, reactions and inspiration. A world that you can reach, influence, explore and share. We want to make it yours.

Sanoma is a front running consumer media and learning company in Europe. In Finland and The Netherlands we are the market leading media company with a broad presence across multiple media platforms. Our operating markets in Learning are Belgium, Finland, The Netherlands, Poland and Sweden. In 2013, Sanoma’s net sales totalled EUR 2.1 billion. Sanoma is listed on the NASDAQ OMX Helsinki stock exchange.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera