Skip to main content

Det senaste inom varumärken samlat i boken Marknadsföring!

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2016 09:53 CEST

Omslag ​Marknadsföring – modeller och principer

Marknadsföring – modeller och principer är speciellt anpassad till den svenska marknaden med svenska författare och exempel från Sverige. Den nya upplagan innehåller de senaste trenderna inom marknadsföring med extra fokus på varumärken.

Marknadsföring  modeller och principer är en modern, tydlig och förklarande lärobok i marknadsföring på grundnivå. En marknadsföringsbok med fokus på svenska förhållanden. Kursdeltagare har ofta svårt att relatera till de engelska och amerikanska standardverk som vanligen används på högre utbildningar. Svårigheterna ligger inte på det språkliga planet, utan i att många av de exempel som behandlas inte är kända i Sverige. Läsarna får därför sällan naturliga associationer till det som förklaras.

– Redan när vi planerade boken så var den övergripande målsättningen att svenska studenter och kursdeltagare skulle känna igen sig i de exempel vi hade med. Det har vi förstärkt ytterligare i den tredje upplagan. Både de exempel som är från mer traditionella sätt att marknadsföra sig i press, radio och tv och de som enbart använder sig av internet och framför allt sociala medier är från Sverige, säger Per Wildenstam, författare.

Henrik Uggla, docent i varumärkesstrategier på KTH, är ny medförfattare för den tredje upplagan.

– Genom att Henrik Uggla är med som författare har boken fått en bättre akademisk förankring. Henrik har genom sin medverkan utvecklat och förbättrat avsnittet om varumärken på ett mycket bra sätt, säger Per Wildenstam, författare.

Den nya tredje upplagan innehåller nya avsnitt om varumärkesidentitet, varumärkeslivscykeln och varumärkesplattformen. Även extra material om behovssegmentering och positioneringsstrategier har lagts till. Varje kapitel har dessutom fått diskussionsfrågor så att läsarna genast kan testa sina kunskaper.

Marknadsföring  modeller och principer lämpar sig för introducerande kurser i marknadsföring på universitet och högskolor. Boken kan även användas på YH-utbildningar, av utbildningsföretag och i samband med företagsintern utbildning.

Författarna Per Wildenstam, Carl Gezelius och Henrik Uggla har sin bakgrund som lärare, konsulter och föreläsare. De har undervisat i marknadsföring vid bland annat IHM Business School, IFL, Marknadsinstitutet, Företagsekonomiska Institutet, Stockholms universitet och KTH.

Köp boken här!

Sanoma.com

Get the world. Sanoma helps people access and understand the world.

We believe in a world full of opportunities, feelings, reactions and inspiration. A world that you can reach, influence, explore and share. We want to make it yours.

Sanoma is a front running consumer media and learning company in Europe. In Finland and The Netherlands we are the market leading media company with a broad presence across multiple media platforms. Our operating markets in Learning are Belgium, Finland, The Netherlands, Poland and Sweden. In 2013, Sanoma’s net sales totalled EUR 2.1 billion. Sanoma is listed on the NASDAQ OMX Helsinki stock exchange.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera