Skip to main content

Första läroboken om internrevision på svenska!

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2016 10:14 CEST

Omslag Internrevision – en introduktion

Internrevision får en allt större betydelse för svenska företag och organisationer. Nu kommer den första läroboken på svenska för universitet och högskolor.

Internrevisionens uppgift är att utvärdera och förbättra styrning, riskhantering och kontroll i företag och organisationer och är därmed en viktig pelare i styrningen av privata och offentliga företag och organisationer. Internrevision – en introduktion presenterar utvecklingen inom ämnet och är speciellt anpassad för en svensk publik. Boken beskriver utvecklingen inom området och tar upp internrevisionens förtjänster och framtida utmaningar.

 Internrevision – en introduktion ger en grundläggande introduktion till internrevisionens funktion och processer. Den beskriver utvecklingen av internrevisionens inriktning och sammanfattar den moderna internrevisionens kännetecknande drag. Boken ger god inblick i hur internrevision planeras, utförs och avrapporteras och beskriver även hur internrevisionsverksamhet styrs och kvalitetssäkras, säger Olof Arwinge, författare.

Historiskt sett har internrevisionen levt i skuggan av den externa, lagstadgade revisionen samt den interna kontrollen i företag och organisationer. Detta har förändrats under senare år och lagstiftare, tillsynsmyndigheter och andra normgivare tycks i allt större omfattning betona vikten av en effektiv internrevisionsverksamhet. Kraven på internrevision ökar emellertid som en förlängning av att företag och organisationer utsätts för allt hårdare tryck från konkurrenter, intressenter och normgivare.

 På grund av ökande intressentkrav och nya regelverk sker en gradvis professionalisering inom internrevision. Under de senaste 20 åren har internrevisionen allt mer inriktats mot effektiviteten i företagens riskhantering samt även kvaliteten i styrningen, vilket kontrasterar mot den historiska och ofta stereotypa bilden av internrevisionsverksamhet, säger Olof Arwinge, författare.

Internrevision - en introduktion ges ut på förlaget Sanoma Utbildning. För mer information, recensionsexemplar eller författarintervju kontakta förläggare Amanda Schött Franzén på amanda.schott.franzen@sanomautbildning.se

Köp boken här!

Sanoma.com

Get the world. Sanoma helps people access and understand the world.

We believe in a world full of opportunities, feelings, reactions and inspiration. A world that you can reach, influence, explore and share. We want to make it yours.

Sanoma is a front running consumer media and learning company in Europe. In Finland and The Netherlands we are the market leading media company with a broad presence across multiple media platforms. Our operating markets in Learning are Belgium, Finland, The Netherlands, Poland and Sweden. In 2013, Sanoma’s net sales totalled EUR 2.1 billion. Sanoma is listed on the NASDAQ OMX Helsinki stock exchange.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera