Skip to main content

Höjd likvärdighet genom att Stockholms stad köper in Lexia Provia till alla elever med dyslexi

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2017 15:09 CEST

Att ha dyslexi eller andra språkligt betingade inlärningssvårigheter gör skolarbetet tyngre och svårare för många elever. Det faktum att det dessutom varierar vilket stöd skolorna erbjuder kan göra det ännu tyngre. Nu tar därför Stockholms stad ett samlat grepp och satsar på att alla skolor får tillgång till det digitala läromedlet Lexia Provia från Sanoma Utbildning.

Lexia Provia är ett digitalt läromedel som syftar till att ge elever med dyslexi och andra språkliga svårigheter stöd vid läs- och skrivinlärningen. Det har funnits sedan 1990-talet och har hjälpt tusentals elever genom åren. Nu har Lexia Provia moderniserats och är helt webbanpassat.


Observatorielundens skola är en av de skolor som har använt Lexia Provia och som har visat på positiva resultat.

Vi har inte hittat något annat program som är jämförbart med detta, det vill säga som har både test- och övningsverktyg, säger Andreas Mauritson Daun, samordnare på Observatorielundens skola.

Speciallärarna på skolan testar eleverna i Provia inom de områden läraren misstänker att det finns en språklig svaghet. Resultaten är normerade och utifrån elevens resultat föreslås direkt adekvata övningar i Lexia.

Mina elever uppskattar Lexia Provia. En av fördelarna är att det är webbaserat och därigenom förenklar det för eleverna att även arbeta hemifrån, säger Ingeborg Löfgren, speciallärare.

Positiva omdömen bland lärare i en enkät gjorde att Stockholms stad valde att centralt införskaffa Lexia Provia till alla skolor i Stockholm.

Stockholms stad har ingått ett centralt avtal och avropat licenser för Lexia Provia till alla elever, vilket vi är väldigt glada över. Vi hoppas nu att detta kan hjälpa speciallärarna att i ett tidigt skede upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter De kan enkelt individanpassa undervisningen och varje elev kan få utvecklas utifrån sina egna behov, säger Charlotta Wendt på läromedelsförlaget Sanoma Utbildning.

Sanoma.com

Get the world. Sanoma helps people access and understand the world.

We believe in a world full of opportunities, feelings, reactions and inspiration. A world that you can reach, influence, explore and share. We want to make it yours.

Sanoma is a front running consumer media and learning company in Europe. In Finland and The Netherlands we are the market leading media company with a broad presence across multiple media platforms. Our operating markets in Learning are Belgium, Finland, The Netherlands, Poland and Sweden. In 2013, Sanoma’s net sales totalled EUR 2.1 billion. Sanoma is listed on the NASDAQ OMX Helsinki stock exchange.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera