Skip to main content

Konstruktiv religionskritik – Filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv. En ny inspirerande bok för den som undervisar i religionskunskap.

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2019 10:56 CET

Hur kan man med bevarad ömsesidig respekt, föra samtal mellan företrädare för religioner och representanter för sekulära positioner i samhället? Vilket syfte bör sådana samtal ha, och finns det vägar att gå som kan leda till en utveckling för samtliga inblandade parter – en väg som kanske också på sikt kan motverka generaliseringar och fördomar?

I fokus för den här bokens framställningar om de fem ”världsreligioner” som behandlas i religionskunskapens kurs- och ämnesplaner, är kritiska argument och perspektiv som kan resas med avseende på trosföreställningar, teologier, etiska hållningar och m.m. Författarna som medverkar i boken har alla bjudits in för att författa texter med hänsyn till var sin religion: Olof Franck (red), Mikael Stenmark (red), Mohammad Fazlhashemi, Stefan Larsson, Cristina Grenholm, Ferdinando Sardella och Ute Steyer.

Boken riktar sig främst till lärarstudenter och lärare som undervisar i religionskunskap med syfte att lyfta fram och belysa angelägna perspektiv på konstruktiv religionskritik. Perspektiven som framkommer kan sedan fungera som inspirerande stöd vid fördjupning, reflektion och diskussion. Skolans undervisning i religionskunskap ska vara icke-­konfessionell på samma gång som den ska vara inkluderande. Dessutom ska den öppna för kritiskt och nyfiket sökande hos elever.

För mer information kontakta marknadsförare Anna Carlsson anna.carlsson@sanomautbildning.se

www.sanomautbildning.se

Sanoma Utbildning startade 1993. Sedan dess har vi arbetat med att producera både fysiska och digitala läromedel i allt från matematik, språk och samhällskunskap till historia, juridik och filosofi. Vi arbetar från förskolan, hela vägen upp till universitet och högskola. Utmärkande för oss är vår förankring i klassrummen. Alla våra läromedelsförfattare är lärare, och nästan alla av våra anställda är tidigare lärare. Det har skapat ett arbetssätt där både pedagogik och innehåll i läromedlen är utvecklat och anpassat för att konkret underlätta lärares och elevers vardag.     

Sanoma Utbildning ingår i Sanoma, ett av de största europeiska medieföretagen och på väg mot en ledande position inom läromedel.

Sanoma Utbildning is a part of Sanoma and one of the leading learning companies in Sweden, founded in 1993. Sanoma is a front running consumer media and learning company in Europe. Our operating markets in Learning are Belgium, Finland, The Netherlands, Poland and Sweden. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.