Skip to main content

Lärarlag får pris för egen utbildningsmodell för nyanlända

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 11:44 CET

Lärarlaget på Lindeskolan har utvecklat en egen modell för att ta hand om nyanlända elever. För detta får de nu ta emot priset Nyckeln och prissumman 25 000 kr, som delas ut 1 november på Skolforum.

Lärarlaget på Lindeskolan har utvecklat en egen modell för att ta hand om nyanlända elever. För detta får de nu ta emot priset Nyckeln och prissumman 25 000 kr, som delas ut 1 november på Skolforum. Priset är instiftat av läromedelsförlaget Sanoma Utbildning, med syfte att uppmärksamma de lärare som framgångsrikt engagerat och motiverat nyanlända att lära sig svenska.

Redan år 2000 fick Eva-Lena Olsson, Maria Boström och Agneta Guhrén idén till en modell hur lärarna skulle ta hand om nyanlända elever på Lindeskolan i Örebro län. De upplevde då att många av eleverna kände frustration kring skolarbetet eftersom de hade så olika kunskapsnivå och tidigare erfarenhet från skola.

- Då fanns det inga direktiv från Skolverket för att ta hand om nyanlända. Ungdomarna som kom hit såg ett utbildningsparadis framför sig men fick aldrig ta del av det. Målet för vår modell blev därför att tillvarata de resurser som eleverna kommer med och fokusera på deras tillgångar, att de införlivas i samhället, säger Agneta Guhrén.

Modellen syftar till att göra skolarbetet mer individanpassat för att få skolan att kännas meningsfull för alla. Idag är det ungefär 30 lärare på Lindeskolan som jobbar utefter den och varje elev har sitt eget skräddarsydda schema. Elevgruppen har samtidigt ökat från några hundra till dagens dryga 350 elever.

- När vi började bygga modellen sökte och fick vi projektmedel från Myndigheten för skolutveckling för att titta på goda exempel. Vi åkte runt och besökte skolor i bland annat Rinkeby och Örebro för att kolla på deras arbete med nyanlända. Därifrån tog vi godbitarna och gjorde vår egen modell, säger Maria Boström.

Modellen bygger på flera steg. Första steget är att läsa svenska som andraspråk (sva) samtidigt som de delges kunskaper om det svenska samhället. Nästa steg är att parallellt med svenskstudierna läsa ämnen för att skaffa sig betyg motsvarande årskurs nio. När eleven har fått ämnesbetyg finns möjlighet att läsa ämnet på gymnasienivå. En elev kan på det sättet exempelvis läsa engelska på grundskolenivå, matematik på gymnasienivå och samtidigt bättra på sina svenskkunskaper.

- Det som är unikt med vår modell är att eleverna kan gå över till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara med det. På så sätt behöver de inte vänta på nästa läsår. Dessutom är sva oftast det som tar längst tid för eleverna att lära, säger Eva-Lena Olsson.

Förutom att läsa ämnen på nationellt gymnasieprogram kan eleverna även förberedas på antingen folkhögskola/komvux eller arbete som högsta mål i utbildningsstegen. Sedan modellens införande har lärarna på Lindeskolan upplevt att motivationen bland eleverna har ökat.

- Eleverna får vara sig själva och skrattar med varandra istället för åt varandra. Vi upplever att vi har fått en win win situation med mångfald i klasserna och en ökad integration, säger Agneta Guhrén.

Med bakgrund av detta utsåg Sanoma Utbildning lärarlaget på Språkintroduktion på Lindeskolan, till vinnare av Nyckeln 2016 med motiveringen: ”Genom ett genuint engagemang och målinriktat arbetssätt har arbetslaget framgångsrikt utvecklat en pedagogisk modell där undervisningen utgår från varje enskild nyanländ elevs individuella förutsättningar. Genom skräddarsydda scheman motiveras eleverna att vilja lära sig mer samtidigt som de succesivt integreras med de svenskfödda eleverna på skolan. Sanoma Utbildnings vision är att varje elev skall ha möjlighet att nå sin fulla potential och Lindeskolans arbetsätt ger verkligen dess elever denna möjlighet.”

Lärarlaget delar på priset på 25 000 kr samt läromedel från Sanoma Utbildning till ett värde av 5000 kr.

- För prispengarna vill vi fortsätta utveckla modellen i arbetslaget. Vi vill föra in nya ingredienser och ha allas delaktighet. Varje kugge i arbetslaget är viktig för slutresultatet, säger Agneta Guhrén.

Lärarlaget på Lindeskolan som jobbar med modellen

För ytterligare information, högupplösta bilder eller intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Sandra Kastås, pressansvarig Sanoma Utbildning

sandra@ullmanpr.se

073 962 88 77

Om Sanoma Utbildning:

Sanoma Utbildning är en del av Sanoma Learning, ett av Europas ledande utbildningsförlag. Vi gör det möjligt för lärare att på bästa sätt hjälpa varje elev att nå sin fulla potential. Vår affärsidé är att skapa och erbjuda läromedel som engagerar, ger bättre resultat och underlättar vardagen för lärare och elever.

Läs mer på www.sanomautbildning.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.