Skip to main content

Så lyckas både köpare och säljare med ägarskiften - ny bok!

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2018 08:00 CEST

Roland Dansell och Satish Sen samt boken Framgångsrika ägarskiften (Sanoma Utbildning)

Framgångsrika ägarskiften - praktisk vägledning för både köpare och säljare är precis som titeln antyder en handbok för lyckade ägarskiften. Boken följer fem faser från att börja tänka tanken till att faktiskt förbereda och genomföra ett ägarskifte. Genom exempel och case, samt intervjuer med experter och rådgivare får både köparen och säljaren praktisk vägledning om alla de möjligheter som finns när det är dags för ett ägarskifte. Inte minst hur man förbereder sig på ett bra sätt för att kunna nyttja dess möjligheter.

”Inom den närmaste 10 års-perioden behöver 100 000 företag i Sverige nya ägare. Vår vision är att dessa företag inte bara ska överleva utan utvecklas och växa genom att nya ägare tillför ny energi och nya idéer”, säger  författarna Roland Dansell och Satish Sen och fortsätter: "En undersökning från Företagarna som presenterades i november 2017 visar på en osäkerhet hos många av de ägare som står inför ett skifte. Ca 25 procent av dem tror inte att det ska gå att hitta någon som vill ta över företaget. Vi tror att denna osäkerhet många gånger beror på att man inte har någon tidigare erfarenhet från att sälja ett företag. Även de som vill ta över företag saknar ofta tidigare erfarenheter för hur det praktiskt ska gå till. Därför tror vi att denna bok behövs!"

Framgångsrika ägarskiften - praktisk vägledning för både köpare och säljare utkommer den 28 maj på Sanoma Utbildning.

Om författarna: 

Satish Sen har som ägare, chef, styrelseledamot och rådgivare, drygt 30 års erfarenhet från ägarledda bolag. De senaste tio åren har han även arbetat med att föreläsa och utbilda ägare, ledare och styrelser i frågor som rör bolagsstyrning, aktivt ägarskap och styrelsearbete samt agera stöd till ägare vid ägarskiften. Han har även varit medförfattare till en rad böcker i dessa ämnen.

Roland Dansell är certifierad affärsrådgivare på Grant Thornton med fokus på frågor inom ägarstyrning, styrelsearbete och ägarskiften. Han har tidigare arbetat som auktoriserad revisor och även under en period som aktiv styrelseledamot i ägarledda företag. Han är medförfattare till flera böcker inom ägarstyrning och styrelsearbete samt föreläser regelbundet på olika seminarier.

För mer information och recensionsexemplar, kontakta marknadsförare Isabella Falkowska: isabella.falkowska@sanomautbildning.se 

www.sanomautbildning.se 

Sanoma Utbildning ingår i Sanoma, ett av de största europeiska medieföretagen. Vi ger ut läromedel inom alla nivåer och stadier, från förskoleklass till universitet. Dessutom ger Sanoma Utbildning ut böcker inom närings- och arbetsliv.

Sanoma Utbildning is a part of Sanoma and one of the leading learning companies in Sweden, founded in 1993. Sanoma is a front running consumer media and learning company in Europe. Our operating markets in Learning are Belgium, Finland, The Netherlands, Poland and Sweden. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.