Skip to main content

Så lyckas skolan med demokratiuppdraget - ny bok av prisbelönt författare

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2017 12:15 CET

Läraren och författaren Charlotta Granath och boken Demokratiuppdraget i skolan

Skolans demokratiska uppdrag innebär att skolan förväntas utrusta eleverna med färdigheter och kunskaper, som de behöver som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Uppdraget visar sig dock vara svårhanterligt när arbetet ska överensstämma med skolans styrdokument och verksamhetsplaner, och även ingå som ett kontinuerligt förhållningssätt i alla skolans verksamheter.

Vad kan göras för att möta skolans behov av inkludering och för att få till en röd tråd mellan olika skolformer? Hur går det till att arrangera politiska debatter och skolval och hur får man arbetslivsanknytning i skolans samtliga ämnen? 

Demokratiuppdraget i skolan - metodhandbok med undervisningsexempel är en bok som tydligt visar hur hållbara och framgångsrika demokratiarbeten kan byggas upp på olika nivåer, från skolhuvudmän hela vägen in i klassrummen. Med exempel på framgångsrika undervisningsmetoder, modeller och övningar visar läraren och författaren Charlotta Granath hur forskning och vetenskap kopplas ihop med det praktiska arbetet i skolans vardag.

"Demokratibygget rustar barn och unga med kunskap och verktyg för delaktighet i det demokratiska samhället. Med hjälp av den här boken ser vi att skolan kan få ytterligare stöd för att uppfylla läroplanens intentioner. Det är genom ett aktivt och medvetet arbete som vi tillsammans gör skillnad för elevernas väg till att bli demokratiska samhällsmedborgare."

Karin Aaseby och Helena Barrett, grundare av Demokratibygget

Charlotta Granath är författare och flerfaldigt prisbelönt lärare i grundskolan och vid lärarutbildningen. Efter att ha deltagit i utbildningssatsningar och drivit ett flertal utvecklingsarbeten i demokrati skrev hon en bok i syfte att skapa förståelse kring skolans demokratiuppdrag och visa vad uppdraget innebär i praktiken.

För mer information om boken kontakta redaktör Anne Laurella: anne.laurella@sanomautbildning.se 

För beställning av recensionsexemplar kontakta marknadsförare Eleonore Olofsson: eleonore.olofsson@sanomautbildning.se 

www.sanomautbildning.se 

Sanoma.com

Get the world. Sanoma helps people access and understand the world.

We believe in a world full of opportunities, feelings, reactions and inspiration. A world that you can reach, influence, explore and share. We want to make it yours.

Sanoma is a front running consumer media and learning company in Europe. In Finland and The Netherlands we are the market leading media company with a broad presence across multiple media platforms. Our operating markets in Learning are Belgium, Finland, The Netherlands, Poland and Sweden. In 2013, Sanoma’s net sales totalled EUR 2.1 billion. Sanoma is listed on the NASDAQ OMX Helsinki stock exchange.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.