Skip to main content

Stor outnyttjad potential i Norden med big data och framåtblickande beslutsstöd

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 10:00 CET

Nästan 90 procent av företagen anser att användningen av program för prediktiv och förutseende analys har gett dem konkurrensfördelar. Det framkommer i en ny undersökning från SAP. Men i Norden är bilden en annan.

– Nordiska företag brukar vara i framkant när det gäller att använda nya IT-instrument. Men även om styrelser och ledningsgrupper insett betydelsen av att kunna få nya insikter från stora datavolymer, har man ännu inte fått upp ögonen för den otroliga möjligheten till ny affärsutveckling som framåtblickande beslutsstöd ger, säger Mattias Bolander, ansvarig för försäljning av SAP:s analysprodukter inom Norden och Baltikum.

– Är det här ännu en IT-fluga? Knappast. Har företag och organisationer en gång fått kläm på hur de kan hantera och analysera relevant rådata är steget från historiska till förutsägande analyser rätt litet – affärsvärdet är dock gigantiskt. Om ekonomichefen kan beräkna den nödvändiga likviditeten och kostnaderna för produktion, t.ex. under antagande av viss prisutveckling på varor eller tjänster, kan ett företag spara miljoner genom att förbereda framtiden redan i dag. Och det finns hur många exempel som helst, fortsätter Mattias Bolander.

Undersökningen genomfördes tillsammans med det oberoende undersökningsföretaget LoudHouse och omfattar beslutsfattare i Storbritannien och USA.

Nyheten i korthet:

  • Över 60 procent i undersökningen håller med om att prediktiv analys är en prioriterad investering, medan nästan 80 procent anser att det kommer att vara en avgörande investering under de närmaste fem åren
  • Nästan 95 procent har sett att datavolymerna har ökat under det senaste året
  • De som investerat i prediktiv analys uppger att investeringen betalat sig snabbt, medan cirka 30 procent säger att det haft ”stora positiva effekter” och över 50 procent att de sett positiva effekter sex till nio månader efter installation
  • De som använder prediktiv analys säger att de sett positiva effekter inom finans, försäljning och marknadsföring – och att de räknar med att dra nytta av det också i framtiden
  • Företagen säger att de använder prediktiv analys för att utnyttja möjligheter snarare än att minimera risker
  • Att kunna förutse vad kunderna vill ha och hur marknaden utvecklar sig ses som de mest värdefulla scenarierna för att använda prediktiv analys

Klicka här för att ladda ned rapporten.

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.

Om SAP

SAP är världens ledande leverantör av affärssystem och stöder företag i alla storlekar världen över att förbättra sina verksamheter. Från förvaltning till styrelserum, från lager till försäljningsdisk, från datorer till mobila enheter - SAP gör att människor och organisationer kan arbeta effektivare tillsammans och öka insikten i sin affärsverksamhet för att bli mer konkurrenskraftiga. I dag använder över 251 000 kunder SAP:s lösningar och tjänster för att sköta sina affärer lönsamt, för att kontinuerligt anpassa sina verksamheter till förändrade krav och för att växa ekonomiskt och ekologiskt hållbart. SAP är noterat på börsen i Frankfurt och på NYSE. Mer information finns på www.sap.com och www.sap.com/sweden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera