​Felaktiga faktureringar för transport till bårhus

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2020 13:55 CEST

Säters kommun har fått veta att det företag som kommunen har upphandlat för transport av avlidna till bårhus, har fakturerat mycket mer än vad tjänsten kostar. De drabbade av detta är dödsbon till de avlidna.

Bakgrund

Detta gäller transporter där Säters kommun är sjukvårdshuvudman och innefattar dödsfall där den boende bott på korttidsboende, särskilt boende eller fått hemsjukvård.

När någon avlider där kommunen är sjukvårdshuvudman får de anhöriga information om att de har möjlighet att överta ansvaret och transportera den avlidne med en valfri begravningsentreprenör eller låta kommunen ombesörja transporten. Kommunen använder då en upphandlad begravningsentreprenör. Kommunen har ansvar för att den avlidne ska transporteras till bårhus, men det är dödsboet som står för kostnaden. Vill de anhöriga hellre ombesörja transporten på annat sätt tar de över hela ansvaret. Informationen ges muntligt, men också i en broschyr.

Tidigare har rutinen varit att den upphandlade entreprenören har fakturerat kommunen, som i sin tur fakturerat den avlidnes dödsbo. Detta har inneburit att kommunen kontrollerat att fakturakostnaden överensstämmer med det avtal som finns mellan kommunen och entreprenören.

I samband med att ytterligare en kommun anslöt sig till samma avtal ändrades faktureringsrutinen, för att minska de administrativa kostnaderna för kommunerna. I och med detta har fakturorna gått direkt till dödsboet.

Vad som hänt

Kommunen fick veta att avtalspriserna inte följdes. Kommunen kontaktade då företaget för information och för att begära att de drabbade kunderna ersätts. Företaget utredde vad som hänt och kom fram till att deras underleverantör av fakturahantering fakturerat enligt gällande ordinarie prislista, och inte enligt prislistan som gäller avtalet med kommunen. Detta har enligt företaget berott på bristande intern kommunikation. Det är betydligt högre summor som fakturerats än de som gäller i avtalet – flera tusen kronor istället för avtalets priser mellan 500-600 kr enligt avtalet från 2017 (uppräknas dock varje år, och därför är kostnaden något högre i år 2020. Kommunen har begärt listor på de drabbade. Vi har uppgift om att detta enbart gäller avlidna inom hemsjukvården, och att detta ska ha pågått sedan 1 april i år, men det är ännu inte bekräftade uppgifter.

Vad som händer nu

Företaget ska nu ersätta de som drabbats. Under kommande vecka ska företaget leverera listor på de drabbade och information om vilka som hittills ersatts.

I fortsättningen kommer dödsboet faktureras av kommunen, som rutinen var tidigare. Då har kommunen kontroll över att gällande prislista följs.

För att säkerställa att alla som blivit felfakturerade blivit eller blir ersatta, uppmanar vi också dem som upplever sig drabbade att kontakta Lena Forsberg, verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsteamet: lena.forsberg@sater.se, tel: 0225-55000 

Presskontakt

Lena Forsberg, verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsteamet

Tel: 0225-553 23

E-post: lena.forsberg@sater.se

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Läs vidare »

​Julgåva blir sommargåva

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2020 06:29 CEST

​Konstaterat fall av covid-19 på särskilt boende

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2020 09:39 CEST

Efter provtagning har det konstaterats att en boende på Enbackagården,( i Enbacka, Gustafs) är smittad av Coronaviruset och har covid-19. Detta är det första konstaterade sjukdomsfallet på ett särskilt boende i Säters kommun.

Närstående till den boende är informerade.

Den boende har sedan den uppvisade milda symptom på luftvägsinfektion befunnit sig endast på sitt eget rum.

Säters kommun arbetar enligt Region Dalarnas riktlinjer för att förhindra smitta bland boende och personal.

-Hygien är alltid viktigt, och att använda den rekommenderade skyddsutrustningen, säger Inga-Lill Frank, förvaltningschef för socialförvaltningen.

-Vi förstår att anhöriga till boende på Enbackagården kan känna oro, och därför vill jag understryka att hygienrutinerna är oerhört viktiga för oss. Vår personal är professionell och jag har stort förtroende för deras arbete. Coronaviruset är speciellt eftersom det inte finns en upparbetad immunitet eller möjligt vaccin, men vad gäller förebyggande arbete är det samma saker som krävs som vid annan typ av risk för droppsmitta.

-Att förhindra smitta på boenden är alltid ett prioriterat arbete.

För ytterligare information om fall av covid-19 hänvisar vi till Region Dalarnas smittskyddsenhet.

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Efter provtagning har det konstaterats att en boende på Enbackagården är smittad av Coronaviruset och har covid-19.

Läs vidare »

Ansökan om bygglov för Särskilt boende Prästgärdet

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2020 08:25 CEST

​Handlingshjälp för Säters äldre

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2020 11:01 CET

​Säters kommun stöttar företagen med särskilda åtgärder

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 17:22 CET

Säter underlättar för föreningar

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 16:11 CET

Föreningslivet är en viktig resurs i samhället och flera av våra föreningar har det tufft nu. Säters kommun vill göra det vi kan för att underlätta situationen.

Föreningar kommer att få dispens med att skicka in av årsmötet beslutade verksamhetsberättelse, Kassaberättelse, Revisionsberättelse och Föreningsuppgifter efter senaste årsmöte och årsmötesprotokoll gällande verksamhetsåret.

Föreningsstöd som redan är beslutade kommer att betalas ut oavsett om föreningen har varit tvungen att avsluta säsongen tidigare utifrån rådande situation.

Lokaler kan bokas av utan kostnader.

Vi kommer att skicka ut en enkät till våra föreningar för att få en gemensam bild av läget, säger Malin Lilja Altörn, fritidschef

- Utifrån hur behovet utvecklas kommer vi se över vad som kan göras från kommunens sida.

Presskontakt

Malin Lilja Altörn, fritidschef 

Tel: 0225 – 55 634

E-post: malin.lilja-altörn@sater.se

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Läs vidare »

Testa teknik och få vägledning i din digitala vardag

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2020 07:30 CET

Den 25:e mars 2020 klockan 16:00 – 18:30 fylls Säters bibliotek med digital nyfikenhet. - Vi vill hjälpa Säterborna till ett enklare och roligare digitalt liv. Alla ska få möjligheten att få vara delaktiga i det digitala samhället, säger digital vägledare Jenny Eriksson som arbetar på Säters DigidelCenter och är initiativtagare till årets mässa.

Fritidsbanken invigs

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2020 09:10 CET

Under en och en halv månad har insamlingen av fritidsprylar pågått, och Säterborna har varit generösa. Nu finns det tillräckligt med prylar att låna ut för att kunna öppna, lagom till Sportlovet. Den 18 februari, kl. 17 är det invigning.

​Gagnefs kommun och Säters kommun sluter unikt avtal för medarbetarhälsa

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2020 07:03 CET

Kommunerna står inför stora utmaningar när det gäller bland annat kompetensförsörjning, och en viktig del i att hantera detta är att öka hälsan bland medarbetarna. Att fokusera på att främja och bidra till hälsa, istället för att behöva lägga stora resurser på rehabiliteringsåtgärder är grunden för den hälsoförsäkring som kommunerna Säter och Gagnef nu inför.

Om Säters kommun

Trästaden Säter med landsbygdsparadisen Gustafs, Stora Skedvi och Solvarbo

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn. Säter i Södra Dalarna.