Media no image

​Demenssjukdom, ADHD och NPF, Psykisk ohälsa och Utvecklingsstörning- anhörigas situation uppmärksammas

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 07:07 CEST

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under den Nationella Anhörigdagen. I år är det den 6 oktober, men hela veckan är temat aktuellt.

Säters kommun erbjuder under veckan föreläsningar måndag 2 oktober till torsdag 5 oktober.

Föreläsningarna riktar sig framför allt till anhöriga och andra närstående till personer med olika former av funktionsnedsättning.

– Föreläsningarna är gratis och vi hoppas på att de blir välbesökta, säger Lena Lorenz, verksamhetschef funktionsnedsättning i Säters kommun

– Framförallt hoppas vi på att de som ännu inte varit i kontakt med oss på kommunen kommer dit. Det kan vara svårt att vara anhörig. Då kan det vara bra att få höra om hur andra hanterar sin situation, och vilket stöd som finns, säger Lena Lorenz.

Programmet är sammansatt för att belysa olika situationer för de som står någon med funktionsnedsättning nära.

– Alla kan hamna i situationen att vara anhörig eller nära vän till någon med funktionsnedsättning. Därför är alla välkomna på föreläsningarna säger Lena Lorenz.

Det kommunala anhörigstödet innebär att kommunen erbjuder stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. Anhörigstöd som Säters kommun erbjuder är anhörigsamordnare, anhörigråd på särskilda boenden, avlösarservice, dagverksamhet och korttids/växelvård. Samtal enskilt och i grupp kan också erbjudas.

Programmet

Måndag den 2/10 kl 18.00-20.00

”Att vara anhörig till en person med Demenssjukdom”

Föreläsare: Demenssjuksköterska Catarina Lind, Säters kommun, beskriver olika demenssjukdomar och ger råd om bemötandet i vardagen.

Plats: DHR-lokalen Kungsvägen 20 i Säter

Tisdag den 3/10 kl 18.00-20.00

”En ADHD familj från kaos till struktur”

Föreläsare: Britt-Marie Lundgren- Ståhl från föreningen Attention, berättar som sina erfarenheter i familjen.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokal Fabriksgatan 1

Onsdag den 4/10 kl 18.00-20.00

”Den svåra balansen”, anhörigstöd vid psykisk ohälsa

Föreläsare: Mats Hedin, sjuksköterska som handleder och utbildar i bemötande och anhörigstöd

Magnus Karlsson informerar om RSMH hoppets (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) verksamhet

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan i Säter Fabriksgatan 1

Torsdag den 5/10 kl 18.00-20.00

”Pojkarna” – En historia om två utvecklingsstörda pojkar och deras familj”

Föreläsare: Anders Hansson, far till pojkarna, föreläsare och författare som vill sprida inspiration och kraft till andra föräldrar.

Plats: Klipping- Kristinerummen på Fågelsången, Peter Cruses väg 3B Säter

Presskontakt

Lena Lorenz

Verksamhetschef verksamheten funktionsnedsättning

Säters kommun

Tel: 0225-550 93

E-post: lena.lorenz@sater.se

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under den Nationella Anhörigdagen. I år är det den 6 oktober. Säters kommun erbjuder under veckan föreläsningar 2- 5 oktober. – Framförallt hoppas vi på att de som ännu inte varit i kontakt med oss på kommunen kommer dit. Det kan vara svårt att vara anhörig. Då kan det vara bra att få höra om hur andra hanterar sin situation, säger Lena Lorenz.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Landshövdingens besök på Sittab Stol i Säters kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 07:36 CEST

Tisdagen den 5 september gästas Säters kommun av Landshövding Ylva Thörn. Programmet består av en bredd i form av samtal om Säters kommuns arbete, inblick i ett av kommunens besöksmål och företagsbesök.

Biograf och TV-museet

Museet som startade 1989 är det enda i sitt slag i norra Europa. Det har belönats med en Guldbagge för sin presentation av den rörliga bildens historia. Tack vare samarbete med bland annat Svensk Filmindustri, SF & Sveriges Television, SVT kliver besökarna rakt in i film och TV-historien. Röda plyschens och neonskyltarnas tid med odödliga filmstjärnor och projektorknaster som stämningsskapande rekvisita hela vägen från stumfilmens glada dagar till TV-mediets genombrott är vad vi vill visa upp för Landshövdingen.

Lunchsamtal med kultur i fokus

Kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson berättar om det som är aktuellt för Säters kommun som helhet. Temat för lunchen är kultur, vilket är en högt prioriterad verksamhet i Säters kommun. Kulturnämndens ordförande AnnBritt Grunewald och kulturchef Anette Stengård beskriver Säters rika kulturutbud med engagerade föreningar och kulturaktörer. Här finns film, dans, teater, musik, utställningar, konst, slöjd, litteratur och intressanta kulturmiljöer. Bibliotek finns i Säters stadskärna, i Stora Skedvi och i Gustafs.

Företagsbesök hos Sittab Stol AB

Ett aktivt och välmående näringsliv är av stor betydelse för kommunens utveckling. Sittab Stol AB startades 1991. Företaget är marknadsledande inom området sittmiljö. Affärsidén är att utveckla och sälja stolstillbehör i standard eller kundanpassade versioner.

Medierna bjuds in att delta i samband med företagsbesöket hos Sittab Stol AB.

Tid; kl. 13.15

Plats; Industrivägen 10, Gustafs

Deltagare; Mats Nilsson, Hans Johansson, Pär Jerfström & Helena Åkerberg Hammarström samt SITTABs Tina Groop & Andreas Hjort (båda inom företaget säljorganisation)

Presskontakt:

Helena Åkerberg Hammarström, Näringslivschef, Säters kommun, tel: 0225-55138

Kjell Bergqvist, Näringslivsutvecklare, Säters kommun tel: 0225-55150

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Tisdagen den 5 september gästas Säters kommun av Landshövding Ylva Thörn. Programmet består av en bredd i form av samtal om Säters kommuns arbete, inblick i ett av kommunens besöksmål och företagsbesök. Medierna bjuds in att delta i samband med företagsbesöket hos Sittab Stol AB. Tid; kl. 13.15, Plats; Industrivägen 10, Gustafs.

Läs vidare »
Media no image
Xyfdbibkelt0prephtv8

​Ja till avtal om fler tillnyktringsplatser i länet

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 07:54 CEST

- Vi ser fram emot att säkerheten kring berusade personer ökar. Tillnyktringsplatser är en viktig del i detta, och därför vill Säters kommun vara med och finansiera ett utökat antal platser i Dalarna, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande om arbetsutskottets förslag till beslutet att ingå avtal kring tillnyktringsplatser.

När Lagen om omhändertagande av berusade personer mm (LOB)1 trädde i kraft i Sverige var syftet att det skulle medföra ett mer humant omhändertagande av berusade personer. De flesta skulle få vård och omsorg vid sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning. Att hålla kvar en omhändertagen i polisens arrest  skulle polisen göra endast i undantagsfall

I Dalarna startades LOB-projektet. LOB projektet är ett samverkansprojekt mellan landstinget, kommunerna och polisen. LOB-projektet har bedömt att tillnyktringsplatser är viktigaste åtgärden för att utveckla omhändertagandet av berusade personer.

- Om människors missbruk upptäcks i tidigt stadium kan samhället hjälpa individen snabbare. Vi kommer då kunna minska missbruket. Därför vill vi gå in i avtalet, säger Mats Nilsson.

Missbruks- och beroendevården regleras genom hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) samt av lagen om omhändertagande av missbrukare (LVM). HSL och SoL på en mycket övergripande nivå. Det finns inget i dessa lagutrymmen som beskriver ansvaret för tillnyktringsverksamhet. Kommunerna och landstinget ska enligt 5 kap.§ 9 a och HSL 16 kap. § 3 ingå en överenskommelse med varandra om ett samarbete kring missbruk och beroende.

- Därför är det positivt att vi nu klargör hur arbetet ska bedrivas, och hur det ska finansieras, säger Mats Nilsson.

Det avtal Säters kommunkan gå in i innebär en kostnad om 134 tkr per år. Den totala kostnaden är beräknad till ca 6,9 miljoner.

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

- Vi ser fram emot att säkerheten kring berusade personer ökar. Tillnyktringsplatser är en viktig del i detta, och därför vill Säters kommun vara med och finansiera ett utökat antal platser i Dalarna, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande om beslutet att ingå avtal kring tillnyktringsplatser.

Läs vidare »
Media no image
Xyfdbibkelt0prephtv8

Satsning på närvaroteam för alla barns rätt till utbildning

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 07:49 CEST

Kommunstyrelsen får förslagt att tilldela 2 739 000 kr ur sociala investeringsfonden till projektet att främja närvaro i förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Säters kommun.

Projektet innebär ett större samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

-Alla barn har rätt till utbildning och när vi nu tilldelar medel för en satsning på närvaroteam, ska vi bli bättre på att se till att barn och unga får det de har rätt till och behöver, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Projektet innebär ett större samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

-Alla barn har rätt till utbildning och när vi nu tilldelar medel för en satsning på närvaroteam, ska vi bli bättre på att se till att barn och unga får det de har rätt till och behöver, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Elever som inte får en tillfredställande skolgång riskerar ett socialt utanförskap. Psykisk och fysisk ohälsa, dålig ekonomi, arbetslöshet, kriminalitet och missbruk är exempel på ett utanförskap som elever med problematisk skolfrånvaro riskerar att hamna i. Närvaro i skolan är en av förutsättningar för att uppnå målen och få betyg. Fullständiga betyg har visat sig vara den viktigaste skyddsfaktorn för alla ungdomar.

Närvaroteamet ska bestå av två personer med olika kompetenser: en kurator och en person med pedagogisk kompetens.. Teamet ska arbeta både förebyggande och akut.

För att teamet ska kopplas in ska rektor beslutat om ett åtgärdsprogram.

Teamet ska fungera som ”spindel i nätet” och arbeta för att eleven får det stöd den behöver, oavsett vilken instans som ska ge stödet.

- Alla barn och unga har rätt till ett bra liv. Nu gör vi ytterligare en insats som vi vill ska leda till det, säger Mats Nilsson.

- Säters kommun är en kommun där vi har barnens bästa i centrum. Här ska det vara bra att vara barn. Föräldrar ska veta att vi gör allt vi kan för att deras barn ska ha det bra och få en bra framtid.

Om sociala investeringsfonden

Det övergripande målet för den sociala investeringsfonden är att genom tidiga insatser minska

socialt utanförskap. Ett underordnat mål är att kunna pröva för kommunen nya metoder för att

åstadkomma detta. De insatser som efter utvärdering bedöms ge effekt skall sedan implementeras

i ordinarie verksamhet. Ett annat delmål är att utveckla en gränsöverskridande samverkan

mellan kommunens verksamheter, samt med andra aktörer i samhället.

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Kommunstyrelsen får förslag om att tilldela 2,7 milj kr ur sociala investeringsfonden till projektet att främja närvaro i olika skolformer. - Alla barn har rätt till utbildning och när vi nu tilldelar medel för en satsning på närvaroteam, ska vi bli bättre på att se till att barn och unga får det de har rätt till och behöver, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Läs vidare »
C3dmzn3ukvfcuiygtniv

Borlänge energi och Säters kommun samarbetar i avfallsfrågor.

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 14:00 CEST

Som ett naturligt steg i den mångåriga relationen mellan Borlänge och Säter finns nu ambitioner och konkreta planer för samverkan inom avfallsområdet. Förutsättningarna är goda genom den geografiska närheten och den samsyn som speglar kommunerna. Syftet är att uppnå en bättre miljö i enlighet med EU:s avfallsdirektiv samt nationella lagar och miljömål.

Media no image

​Dags för Historisk vecka med Säterstampen och konsert vid Östra Silvbergs gruva

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 08:38 CEST

”Deras fina kontakt med publiken, deras förmåga att beröra andra människor och en näst intill magisk stämsång är några ypperligt goda anledningar att uppleva Fluru live. Musikaliskt har bandet jämförts med bland andra Fleetwood Mac samt Crosby, Stills & Nash” (Gefle Dagblad )

Bandets sångerska Malin Edblad härstammar från Jämtland varifrån bandets namn ”Fluru” kommer. Det är ett begrepp på jämtska som betyder rufsig i håret.

Vill man vara säker på att få biljett ska man vara ute i god tid. Biljetter säljs på Säters bibliotek via Visit Dalarna.

Dramatiseringarna av Säters historia fick ta en paus från Stampen förra året men är nu tillbaka. Historien blir mera levande och tillgänglig för alla nu när vi har dramatiseringarna med igen, säger Karin G Hästö som ansvarat för dramatiseringarna ända sedan år 2000. Stampens dramagrupp har i år forskat fram nytt material som underlag till årets nya scen som publiken möter redan i invigningen. Händelser kommer att ta form som utspelade sig under det mycket politiskt oroliga slutfasen av första världskriget med ransoneringar och svält

Björn Grünewald Stampens ordförande kommer självklart att vara med även i år i rollen som Säters borgmästare Arvid Ulrich. Men det blir sista året som borgmästare Ulrich är med påpekar Björn. Borgmästaren avled av hjärtproblem 1918 så vi ska vara trogna historien och låta honom vila i frid efter det.

Säters välbevarade trästad öppnar sin famn och bjuder generöst in publiken till många vackra innergårdar. Här erbjuds kafé och musik av skilda sorter. Den traditionsenliga marknaden äga rum på Rådhustorget och bjuder på allt från glödstekt sill, kolbullar och hantverk i många former.

Småfolk- musikläger för barn !

För barn från årkurs 2 arrangeras ett musikläger. Ett dagläger med start på fredagen innan Stampen. Där får barnen möjlighet att pröva olika instrument och sjunga tillsammans under ledning av Kulturskolan. Barnen uppträder sedan under Stampen vid två olika tillfällen. Anmälan skall göras till Kulturskolan via mejladressen: smafolkdalarna@gmail.com och kostnaden är 200 kr per barn.

Det finns många aktiviteter för barn såsom teater och lekar på bibliotekets bakgård under Stampen.

”Potatisrevolutionen- från hungerrevolt till demokrati år 1917” är ett föredrag som den historieintresserade inte får missa av Håkan Blomqvist, docent från Södertörns högskola. Därför ligger det kl.16.00 när övriga Stampenprogram avslutas.

”Det var en orolig tid då hungerdemonstrationer svepte över landet och då en revolution kunde tyckas vara nära även i Sverige”

Årets Historiska vecka har likt tidigare år en stor bredd på aktiviteter med kulturhistoriska vandringar till både kyrkogårdar och Bispbergsområdet. Jon Bodin och Staffan Jansson leder en ny natur och kulturvandring på ca 3-4 timmar med kuperad terräng. Belöningen blir en makalös utsikt.

Konsert i Gustafs kyrka, gammaldags slåtterdag i Lodstöparbo, teater om Gustaf Vasa och hantverkspyssel på Åsgårdarna samt föreläsningen ”Arkelogi i Dalarna” med inriktning på Säter. Den hålls av arkeolog Greger Bennström från Dalarnas museum.

Säters unika Biografmuseum har öppet hus den 17 aug. Då visas filmen ”Med Dalälven från källorna till havet”. En svartvit stumfilm från 1924 tonsatt med passande musik som tar med besökarna på en resa längs Dalälven. När filmen visades i våras blev det snabbt slutsålt. De som inte fick chansen då får nu möjlighet att se filmen igen.

Skönviksdagen den 19 aug är ett ypperligt tillfälle att lära känna Säters sjukhusområdes arkitektur och historia. Att få se kulvertsystemet på gamla sjukhuset brukar vara populär bland besökarna. Mentalvårdsmuseet har öppet hus och visar utställningen ”Ont i själen och överallt” från Sörmlands musem.

Historisk vecka kommer att pågå mellan datumen 11-20 augusti i Säter med omnejd. Program kommer finnas på plats i Säters bibliotek, på turistbyråerna och förstås på webben.

Presskontakt

Karin Hästö, kultursekreterare, Säters kommun

Telefon: 0225-55 189, 070-228 98 85

E-post: karin.hasto@sater.se

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Datum: 11 – 20 aug. Snart är det dags för Historisk vecka och Säterstampen igen. Konserten vid Östra Silvbergs gruva och de historiska dramatiseringarna på Säterstampen är med i programmet igen. I år är det indiefolk/americana bandet ”Fluru” som kommer få äran att förgylla besökarnas kväll vid den trolska och vackra miljön vid Silvbergs gruva.

Läs vidare »
Media no image
Foiw7wjaapwamce5gfps

​Säters kommuns nya webbplats med användarfokus

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 14:12 CEST

–Det vi har från och med idag är en väldigt bra grund, säger Marie Palm, Kommunikationschef, Säters kommun.

–Vår information är nu betydligt mer tillgänglig, när vi utgår från att de flesta besöker oss via enheter som är mobila.

Det besökaren kommer att märka är ett tydligt fokus på att hjälpa besökaren med sitt ärende.

–Vi utgår från att alla som besöker vår webbplats har ett specifikt ärende. Vi utgår ifrån besökarens ärenden när vi strukturerar informationen, säger Marie Palm

För att alla ska kunna ta del av informationen har en stor del av arbetet varit att förändra språkbruket till ett språk som de flesta ska kunna förstå.

–Vi vill att besökarna ska veta hur de ska göra med sitt ärende när de besökt webben. De ska inte behöva kontakta oss om informationen de behöver finns på webbplatsen. Texterna ska vara förståeliga för den vanliga Säterbon, säger Marie Palm

Vi kommer också att komplettera med lättlästa texter, men när vi redan i de ordinarie texterna skriver enkelt och tydligt är det till nytta för många. Vi kommer även komplettera de översättningar vi har med ytterligare översättningar. Översättningarna är kvalificerade och kvalitetssäkrade. Många andra webbplatser, även offentliga, hänvisar till översättningsverktyg som google translate, men Säters kommun väljer en annan väg.

–Texterna på en kommunal webbplats handlar ofta om sådant som är oerhört viktigt i enskildas liv. Då vill vi se till att de som läser på andra språk i alla fall har tillgång till viss information som de vet går att lita på, säger Marie Palm

Den nya webbplatsen bygger i grunden på Helsingborgs webbplats. Helsingborg gjorde ett stort webbarbete i plattformen Word Press, och släppte sedan ut sitt arbete för att andra kommuner fritt skulle kunna använda det.

–Det tycker jag är fantastiskt, och det har också gjort att vi fått ut mycket av de medel som lagt på den nya webbplatsen, säger Marie Palm.

–Öppenhet när det gäller det vi åstadkommer som offentlig myndighet är ett sätt att se till att skattemedlen används effektivt. Varför ska vi göra samma sak som en annan kommun redan gjort. Då är det bättre att vi kan använda de resurserna till ytterligare utveckling. I vårt fall har vi skapat en bokmärkesfunktion som vi kommer släppa tillbaka till plattformen för att andra Word Pressutvecklare ska kunna använda den funktionen.

Nu fortsätter arbetet. Det finns mycket kvar att göra. Ett 20-tal webbredaktörer arbetar med webbplatsen, men bara som en liten del av sin ordinarie tjänst. Därutöver är det hela organisationen kommer se till att det finns relevant och uppdaterad information på webbplatsen.

–Vi bara börjat vår resa till en riktigt användarvänlig webbplats, men jag vet att jag har en organisation bakom mig som tycker det här är viktigt, och roligt. Webbredaktörerna är fokuserade. Vi gör detta för Säterborna och vi kommer fortsätta att fylla webbplatsen med innehåll och göra den ännu bättre, kontinuerligt.

–Det kommer att vara saker som inte fungerar perfekt från början. Vi hoppas på överseende, och att de som besöker www.sater.se meddelar oss när det är något som inte funkar.

Framåt hösten kommer vi kunna se fram emot en annan typ av webbplats för Säters kommun.

–Vi bygger en parallell webbplats som kommer ha ett fokus kring att berätta om den utveckling som sker i vår kommun, berättar Marie Palm

Sater.se har fokus på att ge medborgarna hjälp att utföra sina kommunala ärenden, den andra webbplatsen kommer vara mer berättande.

–Den kommer att vara ett skyltfönster för Säters kommun. Ska vi lyckas bli 12000 invånare, behöver vi bli bättre på att berätta om kommunen.

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

–Det vi har från och med idag är en väldigt bra grund, säger Marie Palm, Kommunikationschef, Säters kommun. –Vår information är nu betydligt mer tillgänglig, när vi utgår från att de flesta besöker oss via enheter som är mobila. Det besökaren kommer att märka är ett tydligt fokus på att hjälpa besökaren med sitt ärende.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Nu blir det 1917: Historisk vecka och Säterstampen

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 15:16 CEST

Medierna inbjuds till pressträff om Historisk vecka och Säterstampen. Nu är dramatiseringarna tillbaka, och ett fantastiskt program väntar med gamla och nya favoriter.

Säters välbevarade trästad öppnar åter sin famn och bjuder generöst in publiken till många vackra innergårdar.

11-20 augusti är det dags efter hårt och roligt arbete med många inblandade.

Välkomna till pressträffen:

Dag: Tisdagen den 20 juni

Tid: Kl. 15:00

Plats. Säters bibliotek (Kulturhörnan)

Medverkande: Karin Hästö, Säters kommun, Jon Bondin, Säters hembygdsförening, och Björn Grunewald, Kulturföreningen Säterstampen.

Presskontakt

Karin Hästö, kultursekreterare

Tel: 0225-55 189, 070-228 98 85

E-post: karin.hasto@sater.se

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Medierna inbjuds till pressträff om Historisk vecka och Säterstampen. Nu är dramatiseringarna tillbaka, och ett fantastiskt program väntar med gamla och nya favoriter. Säters välbevarade trästad öppnar åter sin famn och bjuder generöst in publiken till många vackra innergårdar.

Läs vidare »
Media no image

​Efterfrågan grunden för satsning på modern dans i Säter

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 09:10 CEST

- Vi ser modern dans som en spännande konstform och vill gärna ge den ett större fokus än vad den tidigare fått i vår kommun, säger Isabelle Felczak, vikarierande kultursekreterare i Säters kommun.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp i kommunen, vilket Anette Stengård, kulturchef menar är ytterligare ett skäl att stärka dansen i Säter.

- Det har varit blandade åldrar på de senaste arrangemangen, men vi har också sett att en märkbart yngre målgrupp har lockats till att gå och se dans, vilket är ett steg i helt rätt riktning, fortsätter Anette.

I arbetet kring att uppmärksamma dansen har Ann-Jeanette Ståhl, danskonsulent från Landstinget Dalarna en betydande roll.

- Ann-Jeanette har dans som sin spetskompetens och det är oerhört givande att kunna diskutera idéer med en person som dels har god kunskap om dansutbudet, men också tankar på hur man kan arbeta med dans i flera sammanhang menar Isabelle.

Torsdag den 28 september kommer Säterborna kunna åtnjuta mer dans. Då kommer Riksteaterns dansuppsättning ”A Line_up” till Folkets Hus i Säter. Föreställningen är löst baserad på musikalfilmen ”A chorus line” och bakom koreografin i uppsättningen står Cristina Caprioli som är professor i koreografi och ett av de mest betydelsefulla namnen inom dans i Sverige.

- Vi var de enda i hela Dalarna som arrangerade ”Paper Plane” i våras och på samma sätt känns det roligt och exklusivt att vi är de enda som arrangerar ”A line_up” säger Isabelle. Att föreställningarna är välfyllda är också ett tecken på att det finns en efterfråga på mer modern dans i kulturutbudet konstaterar Isabelle.

Förutom att ta in fler dansföreställningar har man också gjort en annan form av danssatsning tillsammans med ABF.

- Det är ett projekt med inriktning på dans och integration där unga tjejer från andra länder får ses och dansa, vilket vi ser som en mycket positivt utveckling säger Isabelle.

Att Säter valt att fokusera på dansutbudet har också lockat besökare runt om i grannkommunerna.

- På de tidigare evenemangen har vi förutom Säterbor också fått besökare från bland annat Hedemora, Avesta, Borlänge och Falun vilket vi förstås tycker är fantastiskt och som vi hoppas fortsätter avslutar Anette.

Presskontakt

Isabelle Felczak
vikarierande kultursekreterare

tel: 0225-55098

E-post: isabelle.felzcak@sater.se

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Sedan i höstas har moderna dansproduktioner från Riksteatern så som ”Trans[e]ición” och ”Paper plane” kommit till Säter. Detta är en del av satsningen på modern dans som har påbörjats i kommunen.

Läs vidare »
Media no image
Xyfdbibkelt0prephtv8

Tillgänglig kulturhistoria, bibehållen tjänstepension och, kvalitet i särskilt boende och satsning på barn, unga och äldre

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2017 12:00 CEST

Från kommunstyrelsens möte den 23 maj.

Skönvikshallen inför differentierade entréavgifter.

  • -Det kommer kosta mindre för barn, unga och pensionärer i det förslag till nya avgifter som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa, säger Mats Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande.
  • -Det är viktigt att barn, unga och äldre får så bra möjligheter som möjligt när det gäller att utnyttja de anläggningar vi har i kommunen.

Säters kommun beslutar följa SKL:s rekommendationer om kvalitet i särskilt boende

Punkterna kommunen kommer att arbeta vidare kring enligt SKL:s rekommendationer är

1. Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur arbetet bedrivs nattetid.

2. Planera utifrån individens behov: En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres

anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn även nattetid.

3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter: Kommunen bör ta fram en

teknikstrategi som omfattar såväl infrastruktur, informationssäkerhet, tillämpning av lagstiftning.

4. Ledarskap: ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att förändringsarbetet

med att identifiera och införa nya arbetssätt

-Vi ser att detta är ett självklart sätt att se till att det är den enskildes behov som ska vara styrande och att det ska finnas personal tillgänglig när de behövs, även nattetid, säger Mats Nilsson.

Visa och tillgängliggöra Säters kommuns värden

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå fullmäktige bifalla medborgarförslag som båda handlar om skyltning av kommunen, främst ur kulturhistorisk vinkel.

-Vi ser att vi har besöksmål och intressanta miljöer som fler borde få tillgång till. Så kallad brun-vit skyltning från riksväg 70 skulle till exempel göra det lättare för de som åker igenom Säter att uppfatta att vi har en historisk trästad i centrum, säger Mats Nilsson

-Den typen av skyltning kräver tillstånd, men vi behöver även andra sätt att lyfta upp Säters kommuns historia. Därför har kommunstyrelsen gett Kulturnämnden i uppdrag att utreda och föreslå förslag till form och information för de kulturhistoriska värdena genom skyltning eller annat media.

Mindre arbete men samma tjänstepension från 61 år

-Vi ser det som ett sätt att behålla vår äldre personal, fram till ordinarie pensionsålder, när vi nu ger möjligheten till att arbeta deltid, men behålla samma nivå på tjänstepension, säger Mats Nilsson.

Modellen innebär att medarbetare från 61 års ålder får möjlighet att jobba 80 procent av heltidsanställning, få 80 procent i lön, men få 100 procent inbetalt till sin tjänstepension (samma som hen skulle fått om hen jobbat 100 procent).

-Med detta hoppas vi kunna ta tillvara på de äldre medarbetarnas kompetens och se till att deras kunskaper och förmågor överförs till kommande generationer, säger Mats Nilsson.

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Vid Kommunstyrelsen i Säters kommuns majmöte togs, förutom förslag till budget, även beslut kring allt ifrån skyltning till kvalitetsförbättringar i särskilt boende.

Läs vidare »

Om Säters kommun

Trästaden Säter med landsbygdsparadisen Gustafs, Stora Skedvi och Solvarbo

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn. Säter i Södra Dalarna.