Media no image
Xyfdbibkelt0prephtv8

Barnens lek i fokus för Säterdalsförslag

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 07:13 CET

Säterdalens halvmilslånga ravinsystem och spännande naturmiljöer erbjuder något unikt med stor utvecklingspotential. Det är redan idag det besöksmål i kommunen som lockar flest besökare och en omtyckt plats för många Säterbor.

Fäboden, leken och insatser för att förbättra trafiksäkerheten är de delar som prioriteras i den plan som Kommunstyrelsen nu lämnar till Kommunfullmäktige för beslut.

Förslaget som kommer behandlas utgår från den strategi som Kommunfullmäktige antog tidigare i år.

Strategin utgår från visionen att Säterdalens ravinlandskap i framtiden är ett av regionens mest lockande besöksmål med unika upplevelser i spännande naturmiljö och attraktiva evenemang. 

- Barnen, som står i fokus, ska tycka att det är ett äventyr att besöka Säterdalen, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

I strategin har fem olika anledningar som lockar besökare prioriterats. De är Folkparken ”kultur- & musikevenemang”, Parken, Fäboden – Barnens fäbod, Lekplats i naturmiljö & Naturmiljön. I utvecklingsplanerna bestäms vilka av alla spännande saker som är möjliga som kommer att förverkligas först. Nu har en utvecklingsplan för 2018 tagit fram. Den utgår också från ett längre tidsperspektiv.

I planen prioriteras även fortsatt Fäboden. Fäbodens fokus på djurhållning, aktiviteter och servering kräver lämpliga byggnader. Det är en viktig prioritering för att ge bättre förutsättningar för långsiktigt samarbete med en entreprenör som driver fäboden.

Barnen är Säterdalens viktigaste besökare. Säterdalen är redan idag ett populärt besöksmål för barnfamiljer, förskolor och skolor men lekmiljöerna är till stor del föråldrade. Nu finns en plan för hur vi kan utveckla leken, ”Leken i Säterdalen”.

- Vi vill att Säterdalen ska erbjuder ett äventyr i unik naturmiljö med Ljusterån som en röd tråd, säger Mats Nilsson.

Såväl de yngsta som de lite äldre barnen ska utmanas fysiskt och inspireras till lärande. De olika delarna av lek ska binda ihop Säterdalen som besöksmål. Planen föreslår att utveckla fyra olika delar. En med entré från Gruvplan och med en upplevelsestig ner till Dalslätten. Två delar utgår från Dalslätten och området kring ån. De vänder sig mot de lite äldre barnen oÄven småbarnsleken behöver utvecklas och samtidigt binda ihop staden-dalen genom att skapa Lilla Säter på Dalslätten. Leken innebär en stor satsning. Om planen antas innebär det vissa åtgärder redan inför sommarsäsongen 2018.

Ett attraktivt besöksmål förväntas vara välkomnande att besöka. Vi har idag en utmaning i hur vi på bästa sätt skapar förutsättningar för Säterdalens besökare som kommer gående, med cykel, bil, buss. 

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

​Säterdalens halvmilslånga ravinsystem och spännande naturmiljöer erbjuder något unikt med stor utvecklingspotential. Det är redan idag det besöksmål i kommunen som lockar flest besökare och en omtyckt plats för många Säterbor. Fäboden, leken och insatser för att förbättra trafiksäkerheten är de delar som prioriteras i den plan som Kommunstyrelsen nu lämnar till Kommunfullmäktige för beslut.

Läs vidare »
Media no image
Xyfdbibkelt0prephtv8

​Föreningar och evenemang ska användas för integration

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 13:54 CEST

200000 kronor av kommunens medel för integration ska användas till förenings- och evenemangsbidrag under 2018. Det beslutade kommunstyrelsen den 24 oktober.

- Det är för att ännu mer förstärka gemenskapen och att göra att fler ska kunna bli del av den, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Bidraget kan sökas utöver vanliga föreningsbidrag och målsättningen är att föreningarnas verksamhet ska bli än mer inkluderande.

Det finns många sätt att arbeta med inkludering och det är förhoppningen att föreningarna och andra aktörer ska kunna använda goda exempel för detta, säger Mats Nilsson.

Civilsamhället i Säter ger Säterborna värdefull fritid, sociala kontakter och nätverk, en känsla av tillhörighet, glädje över den egna bygden, självutveckling och förmåga att delta i demokratin. Både formella och informella nätverk bidrar till att nya och gamla Säterbor känner sig som hemma och kan vara aktiva.

Nu har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att ta fram och redovisa riktlinjer och kommunikationsplan för hur föreningar och andra ska kunna söka och få del av bidragen. Det ska vara klart den 19 december i år.

- Vi ser fram emot riktlinjer och kommunikation som gör att även nya aktörer i civilsamhället uppstår, bredvid våra tidigare föreningar, säger Mats Nilsson.

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

200000 kronor av kommunens medel för integration ska användas till förenings- och evenemangsbidrag under 2018. Det beslutade kommunstyrelsen den 24 oktober. - Det är för att ännu mer förstärka gemenskapen och att göra att fler ska kunna bli del av den, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Läs vidare »
D8biqq4bj2u005j3kfqv
Xyfdbibkelt0prephtv8

​Ett steg framåt i Bilden av Säterarbetet

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 09:23 CEST

-Vi tar ett steg framåt i arbetet med att stärka Bilden av Säter, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande om beslutet om att inrikta Bilden av Säter på Balans i livet. -Att det är enkelt att leva ett gott liv i Säter är det vi vill inrikta vår kommunikation mot. Det är en bild som stärker vårt platsvarumärke, som gör det möjligt för oss att gå mot visionen om 12000 invånare i Säter.

Media no image

​Ändrat beslut om solceller på tak i Stora Skedvi

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 13:07 CEST

-Vi, Miljö- och byggnämnden, har nu beslutat att ge bygglov till fastighetsägaren. Det är det rätta beslutet, säger Kristoffer Olerås, ordförande Miljö- och byggnämnden, Säters kommun.

-Det är alltid tråkigt när det inte blir rätt från början, men det är också bra att vi har möjligheter att göra om och göra rätt, säger Kristoffer Olerås om det nya beslutet i frågan om solceller på ett tak i Stora Skedvi.

I det underlag som fanns tillgängligt vid det första, negativa beslutet, framstod det som att Länsstyrelsens yttrande om att miljön där solcellerna skulle sättas upp var ett yttrande kommunen skulle ta med som grund för sitt beslut.

Länsstyrelsen yttrade uttryckligen att omgivande byggnader till kyrkan i Stora Skedvi bör vårdas och behållas och att ny bebyggelse ej bör tillåtas för att det kulturhistoriska värdet inte ska urholkas. I yttrandet hänvisar Länsstyrelsen till att detta innefattas av ”övrigt intresse för kulturmiljövård”.

-Men vid en djupare analys kunde förvaltningen konstatera att vi som kommun inte skulle lägga Länsstyrelsens yttrande som grund för vårt beslut, utan enbart använda de regelverk som reglerar bygglovsärenden som detta, säger Kristoffer Olerås.

-Det utpekade området kring kyrkans fastighet, det ”övriga intresset” saknar reglering och ska jämställas med andra fastigheter. Det var olyckligt att Länsstyrelsens yttrande blev vägledande för ett beslut som inte omfattas av det som de fokuserade på i sitt yttrande till oss.

Presskontakt

Kristoffer Olerås
ordförande, Miljö- och byggnämnden
tel: 070-340 18 47

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

-Vi har nu beslutat att ge bygglov till fastighetsägaren. Det är det rätta beslutet, säger Kristoffer Olerås, ordförande Miljö- och byggnämnden, Säters kommun. -Det är alltid tråkigt när det inte blir rätt från början, men det är också bra att vi har möjligheter att göra om och göra rätt, säger Kristoffer Olerås om det nya beslutet i frågan om solceller på ett tak i Stora Skedvi.

Läs vidare »
Media no image

Yttre skolmiljön i Stora Skedvi sätter barnens behov i centrum

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 13:12 CEST

- Vi i nämnden är fantastiskt nöjda med det förslag som samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och framförallt – de lärare som kommer att använda de yttre miljöerna för barnens lärande, säger Håkan Karlsson, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Säters kommun.

Förslaget till yttre skolmiljö vid Stora Skedvi skola som fastställdes vid Samhällsbyggnadnämndens möte den 11 oktober, är ett resultat av en omarbetning av ett tidigare förslag.

- Vi ville ha mer utrymme för aktiviteter, mer utrymme för varje barn och ett starkt barnfokus, säger Håkan Nilsson.

- Det fick nämnden och vi kan konstatera att det är ett riktigt väl utfört arbete förvaltningen gjort, där barnen är i fokus.

Hockeyrinken tas bort för att få större ytor för andra typer av aktiviteter. Förskoledelens yta innefattar 40 kvadratmeter per barn, och är frånskild från övriga delar. Multiarenan kopplas ihop med skolgården och blir en naturlig del av den, det kommer bland annat finnas möjligheter till odling och olika trädslag planteras och kan användas i den pedagogiska verksamheten.

- Det här ger skolan goda förutsättningar för sitt uppdrag och på nämndens möte deltog såväl projektledaren för Stora Skedviskola, förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen, rektorn och kommunchefen. Det visar att det finns ett stort intresse och engagemang för skolans utveckling i Stora Skedvi, säger Håkan Karlsson.

Presskontakt

Håkan Karlsson

Ordförande Samhållsbyggnadsnämnden

Tel: 0225-55154

E-post: hakan.karlsson@sater.se

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

- Vi i nämnden är fantastiskt nöjda med det förslag som samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och framförallt – de lärare som kommer att använda de yttre miljöerna för barnens lärande, säger Håkan Karlsson, ordf. Samhällsbyggnadsnämnden. Planen för yttre skolmiljö vid Stora Skedvi skola fastställdes vid Samhällsbyggnadnämndens oktobermöte.

Läs vidare »
Media no image

Spadtag för efterlängtat LSS-gruppboende

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 16:34 CEST

Medierna inbjuds att vara med vid första spadet på den plats där det snart kommer stå ett efterlängtat gruppboende för de som har behov utifrån lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Sju lägenheter kommer att byggasmed placering i anslutning till Dahlanders väg på Åsen-området i Säter. Det kommer vara klart för inflyttning kring månadsskiftet maj/juni 2018.

Dag: Tisdagen den 10 oktober

Tid: Kl. 12

Deltagare: representanter från kommunen och kommunens fastighetsbolag.

Plats: I anslutning till Dahlanders väg 1

Presskontakt

Lennart Eriksson

VD, Säterbostäder

Säterbostäder AB

0225-55 407

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Medierna inbjuds att vara med vid första spadet på den plats där det snart kommer stå ett efterlängtat gruppboende för de som har behov utifrån lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Tisdagen den 10 oktober, kl. 12 är det dags.

Läs vidare »
Media no image

​Demenssjukdom, ADHD och NPF, Psykisk ohälsa och Utvecklingsstörning- anhörigas situation uppmärksammas

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 07:07 CEST

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under den Nationella Anhörigdagen. I år är det den 6 oktober, men hela veckan är temat aktuellt.

Säters kommun erbjuder under veckan föreläsningar måndag 2 oktober till torsdag 5 oktober.

Föreläsningarna riktar sig framför allt till anhöriga och andra närstående till personer med olika former av funktionsnedsättning.

– Föreläsningarna är gratis och vi hoppas på att de blir välbesökta, säger Lena Lorenz, verksamhetschef funktionsnedsättning i Säters kommun

– Framförallt hoppas vi på att de som ännu inte varit i kontakt med oss på kommunen kommer dit. Det kan vara svårt att vara anhörig. Då kan det vara bra att få höra om hur andra hanterar sin situation, och vilket stöd som finns, säger Lena Lorenz.

Programmet är sammansatt för att belysa olika situationer för de som står någon med funktionsnedsättning nära.

– Alla kan hamna i situationen att vara anhörig eller nära vän till någon med funktionsnedsättning. Därför är alla välkomna på föreläsningarna säger Lena Lorenz.

Det kommunala anhörigstödet innebär att kommunen erbjuder stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. Anhörigstöd som Säters kommun erbjuder är anhörigsamordnare, anhörigråd på särskilda boenden, avlösarservice, dagverksamhet och korttids/växelvård. Samtal enskilt och i grupp kan också erbjudas.

Programmet

Måndag den 2/10 kl 18.00-20.00

”Att vara anhörig till en person med Demenssjukdom”

Föreläsare: Demenssjuksköterska Catarina Lind, Säters kommun, beskriver olika demenssjukdomar och ger råd om bemötandet i vardagen.

Plats: DHR-lokalen Kungsvägen 20 i Säter

Tisdag den 3/10 kl 18.00-20.00

”En ADHD familj från kaos till struktur”

Föreläsare: Britt-Marie Lundgren- Ståhl från föreningen Attention, berättar som sina erfarenheter i familjen.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokal Fabriksgatan 1

Onsdag den 4/10 kl 18.00-20.00

”Den svåra balansen”, anhörigstöd vid psykisk ohälsa

Föreläsare: Mats Hedin, sjuksköterska som handleder och utbildar i bemötande och anhörigstöd

Magnus Karlsson informerar om RSMH hoppets (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) verksamhet

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan i Säter Fabriksgatan 1

Torsdag den 5/10 kl 18.00-20.00

”Pojkarna” – En historia om två utvecklingsstörda pojkar och deras familj”

Föreläsare: Anders Hansson, far till pojkarna, föreläsare och författare som vill sprida inspiration och kraft till andra föräldrar.

Plats: Klipping- Kristinerummen på Fågelsången, Peter Cruses väg 3B Säter

Presskontakt

Lena Lorenz

Verksamhetschef verksamheten funktionsnedsättning

Säters kommun

Tel: 0225-550 93

E-post: lena.lorenz@sater.se

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under den Nationella Anhörigdagen. I år är det den 6 oktober. Säters kommun erbjuder under veckan föreläsningar 2- 5 oktober. – Framförallt hoppas vi på att de som ännu inte varit i kontakt med oss på kommunen kommer dit. Det kan vara svårt att vara anhörig. Då kan det vara bra att få höra om hur andra hanterar sin situation, säger Lena Lorenz.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Landshövdingens besök på Sittab Stol i Säters kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 07:36 CEST

Tisdagen den 5 september gästas Säters kommun av Landshövding Ylva Thörn. Programmet består av en bredd i form av samtal om Säters kommuns arbete, inblick i ett av kommunens besöksmål och företagsbesök.

Biograf och TV-museet

Museet som startade 1989 är det enda i sitt slag i norra Europa. Det har belönats med en Guldbagge för sin presentation av den rörliga bildens historia. Tack vare samarbete med bland annat Svensk Filmindustri, SF & Sveriges Television, SVT kliver besökarna rakt in i film och TV-historien. Röda plyschens och neonskyltarnas tid med odödliga filmstjärnor och projektorknaster som stämningsskapande rekvisita hela vägen från stumfilmens glada dagar till TV-mediets genombrott är vad vi vill visa upp för Landshövdingen.

Lunchsamtal med kultur i fokus

Kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson berättar om det som är aktuellt för Säters kommun som helhet. Temat för lunchen är kultur, vilket är en högt prioriterad verksamhet i Säters kommun. Kulturnämndens ordförande AnnBritt Grunewald och kulturchef Anette Stengård beskriver Säters rika kulturutbud med engagerade föreningar och kulturaktörer. Här finns film, dans, teater, musik, utställningar, konst, slöjd, litteratur och intressanta kulturmiljöer. Bibliotek finns i Säters stadskärna, i Stora Skedvi och i Gustafs.

Företagsbesök hos Sittab Stol AB

Ett aktivt och välmående näringsliv är av stor betydelse för kommunens utveckling. Sittab Stol AB startades 1991. Företaget är marknadsledande inom området sittmiljö. Affärsidén är att utveckla och sälja stolstillbehör i standard eller kundanpassade versioner.

Medierna bjuds in att delta i samband med företagsbesöket hos Sittab Stol AB.

Tid; kl. 13.15

Plats; Industrivägen 10, Gustafs

Deltagare; Mats Nilsson, Hans Johansson, Pär Jerfström & Helena Åkerberg Hammarström samt SITTABs Tina Groop & Andreas Hjort (båda inom företaget säljorganisation)

Presskontakt:

Helena Åkerberg Hammarström, Näringslivschef, Säters kommun, tel: 0225-55138

Kjell Bergqvist, Näringslivsutvecklare, Säters kommun tel: 0225-55150

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Tisdagen den 5 september gästas Säters kommun av Landshövding Ylva Thörn. Programmet består av en bredd i form av samtal om Säters kommuns arbete, inblick i ett av kommunens besöksmål och företagsbesök. Medierna bjuds in att delta i samband med företagsbesöket hos Sittab Stol AB. Tid; kl. 13.15, Plats; Industrivägen 10, Gustafs.

Läs vidare »
Media no image
Xyfdbibkelt0prephtv8

​Ja till avtal om fler tillnyktringsplatser i länet

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 07:54 CEST

- Vi ser fram emot att säkerheten kring berusade personer ökar. Tillnyktringsplatser är en viktig del i detta, och därför vill Säters kommun vara med och finansiera ett utökat antal platser i Dalarna, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande om arbetsutskottets förslag till beslutet att ingå avtal kring tillnyktringsplatser.

När Lagen om omhändertagande av berusade personer mm (LOB)1 trädde i kraft i Sverige var syftet att det skulle medföra ett mer humant omhändertagande av berusade personer. De flesta skulle få vård och omsorg vid sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning. Att hålla kvar en omhändertagen i polisens arrest  skulle polisen göra endast i undantagsfall

I Dalarna startades LOB-projektet. LOB projektet är ett samverkansprojekt mellan landstinget, kommunerna och polisen. LOB-projektet har bedömt att tillnyktringsplatser är viktigaste åtgärden för att utveckla omhändertagandet av berusade personer.

- Om människors missbruk upptäcks i tidigt stadium kan samhället hjälpa individen snabbare. Vi kommer då kunna minska missbruket. Därför vill vi gå in i avtalet, säger Mats Nilsson.

Missbruks- och beroendevården regleras genom hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) samt av lagen om omhändertagande av missbrukare (LVM). HSL och SoL på en mycket övergripande nivå. Det finns inget i dessa lagutrymmen som beskriver ansvaret för tillnyktringsverksamhet. Kommunerna och landstinget ska enligt 5 kap.§ 9 a och HSL 16 kap. § 3 ingå en överenskommelse med varandra om ett samarbete kring missbruk och beroende.

- Därför är det positivt att vi nu klargör hur arbetet ska bedrivas, och hur det ska finansieras, säger Mats Nilsson.

Det avtal Säters kommunkan gå in i innebär en kostnad om 134 tkr per år. Den totala kostnaden är beräknad till ca 6,9 miljoner.

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

- Vi ser fram emot att säkerheten kring berusade personer ökar. Tillnyktringsplatser är en viktig del i detta, och därför vill Säters kommun vara med och finansiera ett utökat antal platser i Dalarna, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande om beslutet att ingå avtal kring tillnyktringsplatser.

Läs vidare »
Media no image
Xyfdbibkelt0prephtv8

Satsning på närvaroteam för alla barns rätt till utbildning

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 07:49 CEST

Kommunstyrelsen får förslagt att tilldela 2 739 000 kr ur sociala investeringsfonden till projektet att främja närvaro i förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Säters kommun.

Projektet innebär ett större samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

-Alla barn har rätt till utbildning och när vi nu tilldelar medel för en satsning på närvaroteam, ska vi bli bättre på att se till att barn och unga får det de har rätt till och behöver, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Projektet innebär ett större samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

-Alla barn har rätt till utbildning och när vi nu tilldelar medel för en satsning på närvaroteam, ska vi bli bättre på att se till att barn och unga får det de har rätt till och behöver, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Elever som inte får en tillfredställande skolgång riskerar ett socialt utanförskap. Psykisk och fysisk ohälsa, dålig ekonomi, arbetslöshet, kriminalitet och missbruk är exempel på ett utanförskap som elever med problematisk skolfrånvaro riskerar att hamna i. Närvaro i skolan är en av förutsättningar för att uppnå målen och få betyg. Fullständiga betyg har visat sig vara den viktigaste skyddsfaktorn för alla ungdomar.

Närvaroteamet ska bestå av två personer med olika kompetenser: en kurator och en person med pedagogisk kompetens.. Teamet ska arbeta både förebyggande och akut.

För att teamet ska kopplas in ska rektor beslutat om ett åtgärdsprogram.

Teamet ska fungera som ”spindel i nätet” och arbeta för att eleven får det stöd den behöver, oavsett vilken instans som ska ge stödet.

- Alla barn och unga har rätt till ett bra liv. Nu gör vi ytterligare en insats som vi vill ska leda till det, säger Mats Nilsson.

- Säters kommun är en kommun där vi har barnens bästa i centrum. Här ska det vara bra att vara barn. Föräldrar ska veta att vi gör allt vi kan för att deras barn ska ha det bra och få en bra framtid.

Om sociala investeringsfonden

Det övergripande målet för den sociala investeringsfonden är att genom tidiga insatser minska

socialt utanförskap. Ett underordnat mål är att kunna pröva för kommunen nya metoder för att

åstadkomma detta. De insatser som efter utvärdering bedöms ge effekt skall sedan implementeras

i ordinarie verksamhet. Ett annat delmål är att utveckla en gränsöverskridande samverkan

mellan kommunens verksamheter, samt med andra aktörer i samhället.

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Kommunstyrelsen får förslag om att tilldela 2,7 milj kr ur sociala investeringsfonden till projektet att främja närvaro i olika skolformer. - Alla barn har rätt till utbildning och när vi nu tilldelar medel för en satsning på närvaroteam, ska vi bli bättre på att se till att barn och unga får det de har rätt till och behöver, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Läs vidare »

Bilder & Videor 10 bilder

Om Säters kommun

Trästaden Säter med landsbygdsparadisen Gustafs, Stora Skedvi och Solvarbo

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn. Säter i Södra Dalarna.