Gå direkt till innehåll
Mäklare spår oförändrade bostadspriser under tredje kvartalet i år

Pressmeddelande -

Mäklare spår oförändrade bostadspriser under tredje kvartalet i år

I SBAB:s kvartalsvisa Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna bedömer hur senaste kvartalet varit och gör en prognos över kommande kvartal. I och med att fastighetsmäklarna kommer så nära hur både köpare och säljare resonerar kan de tidigt fånga upp det som syns betydligt senare i statistiken.

Majoriteten av tillfrågade mäklare spår oförändrade bostadspriser under det tredje kvartalet i år. En större andel tror på stigande priser för villor än för bostadsrätter i samtliga tre storstadsområden.

Så här bedömer fastighetsmäklarna att bostadspriserna utvecklas under tredje kvartalet i år:

Ökar kraftigt Ökar något Oförändrat Minskar något Minskar kraftigt
Stockholm Bostadsrätt 2 20 61 16 2
Stockholm Småhus 8 39 50 2 1
Göteborg Bostadsrätt 0 14 66 20 0
Göteborg Småhus 2 17 78 2 1
Malmö Bostadsrätt 0 11 80 9 0
Malmö Småhus 1 30 66 2 0

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent.Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100

- Det som står ut i denna prognos är skillnaden i hur bostadsrätts- respektive villamarknaden bedöms utvecklas under tredje kvartalet. Det är en betydligt mer positiv prognos för villamarknaden. För att nämna några eventuella orsaker så påverkar det låga villautbudet när färre vill sälja. Det tillkommer inte så många nya villor i form av nyproduktion. Det faktum att man traditionellt är äldre när man köper villa leder till en starkare kundgrupp. Färre har sannolikt påverkats av corona och fler har vinst från tidigare bostadsaffärer. Bostadsrättsköparna är i genomsnitt yngre och många arbetar sannolikt i branscher som påverkats negativt av corona. Utbudet är också stort, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Utbudet tredje kvartalet

(Den mest framträdande bedömningen fetmarkerad).

Ökat utbud Oförändrat utbud Minskat utbud
Stockholm Bostadsrätt 29 33 38
Stockholm Småhus 39 39 22
Göteborg Bostadsrätt 36 36 28
Göteborg Småhus 26 59 15
Malmö Bostadsrätt 15 66 19
Malmö Småhus 28 66 6

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100

Efterfrågan tredje kvartalet

(Den mest framträdande bedömningen är fetmarkerad). 

Ökad efterfrågan Oförändrad efterfrågan Minskad efterfrågan
Stockholm Bostadsrätt 34 55 11
Stockholm Småhus 57 38 5
Göteborg Bostadsrätt 42 44 15
Göteborg Småhus 43 56 1
Malmö Bostadsrätt 22 60 18
Malmö Småhus 49 47

3

- Normalt sett tar bostadsmarknaden paus från midsommar till skolstart och aktiviteten går ned framför allt på bostadsrättsmarknaden. I år är mycket annorlunda med fler som tar semester hemma. Det kan leda till att vi får se en ovanligt aktiv sommar på bostadsmarknaden, såvida inte hettan lamslår oss helt, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten genomfördes under perioden 1 till 16 juni. 

Ämnen

Taggar


SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Därför är Booli en del av SBAB. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser bland större företag. Antalet kunder uppgår till cirka 500 000 och vi är cirka 800 medarbetare. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Presskontakt

Claudia Wörmann

Claudia Wörmann

Boendeekonom 0709906814
Erik Wennergren

Erik Wennergren

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37