Skip to main content

Ny konjunkturprognos från SBAB: Politisk kursändring ökar osäkerheten i ränteprognosen

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 09:09 CET

Den expansiva finanspolitiken ökar tillväxten i den svenska ekonomin både 2007 och 2008. Risken finns att inflationstrycket ökar om matchningen på arbetsmarknaden inte fungerar. Riksbanken kan då behöva höja styrräntan mer än till de 3,75 procent som SBAB nu räknar med.

Regeringens skattesänkningar stimulerar de svenska hushållens konsumtion. Inkomstskatten bedöms också sänkas ytterligare med cirka 6 miljarder 2008. Högre inhemsk efterfrågan medför att BNP-prognosen för både 2007 och 2008 justeras upp med en kvarts procentenhet till 3,3 respektive 2,9 procent.

– Trots starkare tillväxt bidrar omläggningen av arbetsmarknadspolitiken till att den öppna arbetslösheten stiger till 6 procent, säger Tomas Pousette, ränteanalytiker på SBAB. Det skulle behövas ännu högre BNP-tillväxt eller långsammare bantning av de arbetsmarknadspolitiska programmen för att få ner den öppna arbetslösheten.

Prognosen är fortfarande att Riksbanken höjer styrräntan till en topp på 3,75 procent under nästa år. Kursändringen i den ekonomiska politiken har emellertid ökat osäkerheten i ränteprognosen.

– Vårt scenario bygger på att det ökade utbudet av arbetskraft motverkar bristen på personal i byggindustrin och delar av tjänstesektorn, säger Barbro Wickman-Parak, chefekonom på SBAB. Fungerar inte matchningen på arbetsmarknaden kan lönerna stiga mer än beräknat. Risken är då att Riksbanken behöver höja styrräntan mer än vi räknar med i huvudscenariot.

Konjunkturbrevet (nr 5) finns i sin helhet på SBAB:s hemsida www.sbab.se.

För ytterligare information, kontakta:
Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tfn 08-614 38 88 eller
0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se

Tomas Pousette, ränteanalytiker SBAB, tfn 08-614 43 88 eller 0708-92 26 63
eller tomas.pousette@sbab.se

Mattias Isaksson, pressansvarig SBAB, tfn 08-614 38 50 eller 0708-80 38 50
eller mattias.isaksson@sbab.se

SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. SBAB har en marknadsandel om 13,9 % på företagsmarknaden och en marknadsandel om 9,5 % på privatmarknaden.