Skip to main content

SBAB ändrar boräntorna

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 08:44 CEST

Bolåneföretaget SBAB sänker från och med idag flera av de bundna boräntorna med mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners Ikanobanken, ICA Banken AB och SalusAnsvar Bank.

- Den främsta orsaken till räntefallet är svagare ekonomisk statistik än väntat från USA. Det gör att finansmarknaden nu bedömer att den amerikanska centralbanken kommer att höja styrräntan i ett lugnare tempo än vad man tidigare räknade med, säger SBAB:s ekonom Tomas Pousette. Eftersom de internationella räntemarknaderna hänger nära samman så fortplantas räntenedgången i USA till de svenska långräntorna.

För mer information, kontakta:
Tomas Pousette, ekonom, på 08-614 4388, 0708-922 663 eller tomas.pousette@sbab.se


För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.


SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med 10.000 kunder och en marknadsandel om 18,1 procent på företagsmarknaden och 241.000 kunder och en marknadsandel om 7,8 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.