This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

SCBC:s årsredovisning 2019 finns nu tillgänglig online

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

-Årsredovisning 2019

-Information om kapitaltäckning och riskhantering 2019 (Basregelverkets Pelare 3)

Samtliga publikationer finns tillgängliga via sbab.se/ir.

Bilagor: Årsredovisning 2019 & Information om kapitaltäckning och riskhantering 2019 (Basregelverkets Pelare 3).

Ämnen


AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag vars huvudsakliga verksamhet är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden.

Presskontakt

Relaterat material