Pressmeddelande -

Tydligt underskott på villor i Stockholms län

SBAB Booli Housing Market Index (HMI), som mäter förhållandet mellan efterfrågan och utbudet av nyproducerade bostäder i Sverige, visar att det för det fjärde kvartalet 2019 finns ett tydligt underskott i förhållande till efterfrågan på nyproducerade villor i Stockholms län. I flera Stockholmskommuner finns samtidigt ett stort överskott av nyproducerade bostadsrätter. Den kraftigt fallande byggnationen av bostadsrätter i Stockholms län har gjort att trenden nu ändå går mot balans mellan efterfrågan och utbud i flera av de kommuner som idag har överskott. Det gäller bland annat för Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby.

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) är ett bostadsmarknadsindex som speglar läget i nyproduktionen av olika bostadstyper i alla de områden i Sverige där det finns tillräcklig försäljningsstatistik. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder och priserna på dessa förhåller sig till efterfrågan med hänsyn tagen till bland annat hushållens köpkraft på respektive ort och flyttmönster.

Ett index inom spannet 0,5–1,5 tolkas som en nyproduktionsmarknad som i stort är i balans. Ett index som överstiger 1,5 tolkas som att nyproduktionsvolymen är tydligt större än hushållens efterfrågan. Ett index som understiger 0,5 innebär att utbudet av nya bostäder är tydligt mindre än hushållens efterfrågan.

- Indexet visar att det just nu är ett tydligt underskott på villor totalt sett i många kommuner i Stockholms län. En låg produktion av villor i förhållande till efterfrågan förklarar detta. Trenden i indexet för villor är dessutom fallande mot låga tal, vilket talar för att det bör vara ett mycket gynnsamt läge för att producera villor i Stockholmsområdet, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Indexet visar samtidigt att det i flera kommuner i Stockholms län har byggts för många bostadsrätter i förhållande till efterfrågan. De stora fallet i nyproduktionen av bostadsrätter sedan toppåret 2017 bidrar samtidigt till att trenden ändå har skiftat riktning och nu är på väg mot balans i kommuner, som till exempel Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna, säger Robert Boije.

- Att indexet pekar på ett överskott av bostadsrätter i vissa kommuner trots en situation där det finns ett stort behov av nya bostäder beror på att indexet tar hänsyn till hushållens köpkraft. Det har varit en viss överproduktion av bostadsrätter i vissa segment och med en prisbild som inte matchar vad flera av de hushåll i behov av en bostad har råd att betala med hänsyn tagen även till kreditregleringar som amorteringskravet och kreditprövningen i stort, säger Robert Boije.

Anm. Indexet tas fram i samarbete med analysföretaget Evidens. Bifogat finns indexet beräknat för alla de områden där tillräcklig prisstatistik finns och ett urval av diagram för olika områden. 

HMI för bostadsrätter i några kommuner i Stockholm


HMI för villor i några kommuner i Stockholm


Ämnen

Taggar

Regioner


<p>SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 270 000 och 329 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är 630. SBAB vill bidra till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med fyra av FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Som första bank i Sverige har SBAB därför bland annat slutit ett grönt kretslopp genom att låna ut pengar via så kallade gröna obligationer som därefter öronmärks för att enbart finansiera SBAB:s Gröna bolån. Läs mer på: <a href="http://sbab.se/">sbab.se</a>, <a href="http://booli.se/">booli.se</a>, <a href="http://facebook.com/sbabbank">facebook.com/sbabbank</a>, <a href="http://twitter.com/sbabbank">twitter.com/sbabbank</a>, <a href="http://linkedin.com/company/sbab-bank">linkedin.com/company/sbab-bank</a>.</p>

Presskontakt

Robert Boije

Robert Boije

Chefsekonom, SBAB 0702 69 45 91
Erik Wennergren

Erik Wennergren

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37

Relaterat material