Skip to main content

SBM Bilägarpanel - Bilförsäkringen dyr men nödvändig

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 10:00 CET

Under senhösten genomförde SBM Försäkring sin tredje undersökning med SBM Bilägarpanel. Vid den nu aktuella enkäten, ämnad att undersöka attityder om och innehav av bilrelaterade försäkringar, deltog nästan 1 300 erfarna bilägare.

Av attitydsdelen av undersökningen framgår att varannan paneldeltagare anser att den vanliga bilförsäkringen är för dyr medan cirka fyrtio procent anser den vara prisvärd. Det vanligast förekommande svaret på frågan om vad som är ett rimligt pris är max 3 000 kronor. En majoritet föredrar låg försäkringspremie kombinerat med hög självrisk framför det motsatta.

Pris och försäkringsvillkorens omfattning är avgörande bedömningar vid tecknandet av en bilrelaterad försäkring. Informationen om försäkringsutbudet söker man allra oftast via internet. Och trots att omdömen från andra hamnar i bottenläge vad gäller avgörande faktorer vid val av försäkringsbolag, ligger att prata med vänner på en andra plats som informationskälla.

– Detta är den tredje stora undersökningen vår bilägarpanel genomför. Som vanligt levererar våra panelister värdefull information som direkt och indirekt hjälper oss att skapa ännu bättre trygghetslösningar för de svenska bilägarna, säger P A Prabert, vd för SBM Försäkring.

Undersökningen visar också att vi som bilägare generellt sätt har ett ganska bra försäkringsskydd. Sex av tio, ungefär lika fördelat mellan könen, har exempelvis till sina ordinarie försäkringar ett eller flera tillägg som ger utökad trygghet om olyckan skulle vara framme. Upplevelsen av behovet att skydda sig själv tycks däremot öka i takt med åldern. Ju högre upp i åldersgrupperna man rör sig desto vanligare är det att man väljer tilläggsförsäkringar som exempelvis ger stärkt rätt till rehab eller krishantering efter en olycka.

Mer information om SBM Bilägarpanel finns på sbmforsakring.se/bilpanel, där undersökningen även kan laddas ned i sin helhet.

För mer information, kontakta:
PA Prabert, vd SBM, pa.prabert@sbmforsakring.se, 073-448 94 21
Helene Wolter Alehammar, marknadschef SBM, helene.alehammar@sbmforsakring.se,
073-448 94 22


Om panelen
SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel bestående av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet. Samtliga deltagare i panelen är ägare till minst en svenskregistrerad personbil. Panelen svarar ett antal gånger per år på frågor som gäller att äga, köra och byta bil, inklusive förhållanden och förutsättningar som rör trafiksäkerhet, stöldskydd och bilgemenskap.

Om SBM
SBM levererar trygghetslösningar till fordonsägare via en mix av skadeförebyggande produkter och tjänster med allriskförsäkring. Med sin egenutvecklade enkla och beprövade metod har SBM sedan 1994 hjälpt över en miljon bilägare att stöldskyddsmärka sina bilar. Mer information finns på www.sbmforsakring.se.


Om SBM

SBM levererar trygghetslösningar till fordonsägare via en mix av skadeförebyggande produkter och tjänster med allriskförsäkring. Med vår egenutvecklade enkla och beprövade metod har vi sedan 1994 hjälpt över 1 miljon bilägare att stöldskyddsmärka sina bilar. Stöldförebyggande fordonsmärkning rekommenderas av bland annat de svenska försäkringsbolagen, Trafikförsäkringsföreningen, Brottsförebyggande rådet och andra stöldförebyggande organisationer samt polis och tull. Mer information finns på www.sbmforsakring.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy