Skip to main content

Svenska bilägare väljer Mat-Tina framför Zlatan

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 14:30 CEST

I en nyligen genomförd undersökning, med en stor mängd fordonsrelaterade frågor av blandad karaktär, visar det sig att svenska bilägare hellre väljer Mat-Tina som sällskap på bilsemestern framför till exempel Zlatan eller Björn Ranelid. 

I enkäten, som genomförts av SBM Bilägarpanel, visar de svenska bilägarna sig även avvaktande till att byta till eldriven bil. Mer än 60 procent menar att de inte kommer att överväga ett sådant byte inom de närmaste tio åren.

SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet. Samtliga deltagare i panelen är ägare till minst en svenskregistrerad personbil. Panelen kommer ett antal gånger per år att svara på trafik- och fordonsrelaterade frågor, inklusive förhållanden och förutsättningar som rör trafiksäkerhet, stöldskydd och bilgemenskap.
Kort sagt har SBM Bilägarpanel för avsikt att försöka spegla ett typiskt tvärsnitt av de svenska bilägarna. SBM Bilägarpanel är ett initiativ av företaget SBM, marknadsledande i Sverige på enkla trygghets- och försäkringslösningar för fordonsägare.

Premiärenkät genomförd
Under sommaren och hösten genomförde SBM Bilägarpanel sin första undersökning. Bilägarpanelen fick möjligheten att svara på ett antal frågor som handlade om att äga, köra och byta bil i Sverige. Flera intressanta uppgifter dök upp i undersökningen och betydelsen av dem är stor i strävandet efter att skapa en bild av den svenska bilägarens tankar, vanor och attityder till bilägandet. I premiärundersökningen ställdes frågor av blandad karaktär, både högt och lågt kändes av.

Hellre Mat-Tina än Zlatan eller Björn Ranelid
Bland frågorna av lättsammare karaktär fick paneldeltagarna välja vilken kändis de helst skulle ta med sig i bilen på bilsemestern. De fem mest populära bilsemesterkompisarna är Mat-Tina (21 %), Leif G W Persson (18 %), Björn Skifs (13 %), Anne Lundberg (12 %) och kronprinsessan Viktoria (10 %).
Svenska celebriteter som Zlatan (5 %) och Björn Ranelid (2 %) får alltså se sig passerade med god marginal av Tina Nordström, också känd som Mat-Tina.
– Det är smickrande, säger Tina själv om omröstningen i en intervju i nyhetsbrevet Trygghet & trafik, som ges ut av företaget SBM. Hela intervjun med Tina Nordström går att läsa på Trygghet & trafiks hemsida (trygghet.sbmfordon.se/tina-nordstrom).

Svenska bilägare avvaktande till elbilar
I undersökningen framkommer flera förhållanden kring bilägande och fordon som är intressanta ur ett vidare samhällsperspektiv. Mer än 60 procent av dem som svarat menar till exempel att de inte kommer att överväga byte till eldriven bil inom de närmaste tio åren.
Mindre förvånande är kanske att mer än var tredje bilägare är emot trängselavgifter i såväl Stockholm som övriga städer. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det slående att var tredje svensk bilägare råkat ut för en smitningsolycka.

Premiärenkätens resultat finns för nedladdning via Mynewsdesk eller SBMs hemsida och dess fråge- och svarsmaterial är fritt att använda mot angivande av källa.

Nästa frågeomgång kommer att genomföras av SBM Bilägarpanel senast i början av nästa år och kommer huvudsakligen att fokusera på tema miljöbil. Den som redan nu är intresserad av att ta del av nästa eller kommande undersökningar genomförda av SBM Bilägarpanel, kan föranmäla sitt intresse genom att kontakta SBM på bilpanel@sbmfordon.se eller gå in på SBMs hemsida www.sbmfordon.se/bilpanel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För mer information, kontakta:
PA Prabert, vd SBM: 0734 489 421, pa.prabert@sbmfordon.se

Om SBM
SBM levererar trygghetslösningar till fordonsägare via en mix av skadeförebyggande produkter och tjänster med allriskförsäkring. Med vår egenutvecklade enkla och beprövade metod har vi sedan 1994 hjälpt över 
1 miljon bilägare att stöldskyddsmärka sina bilar. Stöldförebyggande fordonsmärkning rekommenderas av bland annat de svenska försäkringsbolagen, Trafikförsäkringsföreningen, Brottsförebyggande rådet och andra stöldförebyggande organisationer samt polis och tull. Mer information finns på www.sbmfordon.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy