Pp2iqj5urifku581iq2j

Scandinavian Biopharma fortsätter att växa med lönsamhet

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 12:51 CEST

​2014 blev ännu ett bra år med fortsatt tillväxt för det svenska biotechföretaget Scandinavian Biopharma. Omsättningstillväxten landade på 31% under 2014 då intäkterna för gruppen ökade från 29,4 MSEK 2013 till 38,6 MSEK 2014. Sedan bolaget startades i slutet av 2009 har verksamheten haft en fantastisk årlig organisk tillväxt.

Y00yykglcpmiuis8xfw3

Scandinavian Biopharma säkrar ytterligare finansiering genom ett tilläggsavtal med PATH för att utveckla ett vaccin mot diarrésjukdom

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 09:15 CET

Enterotoxin-bildande Escherichia coli-bakterier, ETEC, orsakar varje år omkring 400 miljoner diarréfall och hundratusentals dödsfall i världens låg- och medelinkomstländer. ETEC-bakterier är också orsaken till att nästan varannan resenär som reser i dessa områden drabbas av diarré. PATH stödjer projektet genom att tillhandahålla teknisk expertis och mjuka pengar.

Y00yykglcpmiuis8xfw3

Scandinavian Biopharma and PATH sign amendment to collaborative agreement to develop a vaccine against diarrhoeal disease

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 09:15 CET

Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) bacteria are responsible each year for around 400 million cases of diarrhoea and hundreds of thousands of deaths in low- and middle-income countries. Scandinavian Biopharma holds global rights to commercialize the product and will support PATH in its goal to make the product affordable and available in low-resource countries.

Yvcbimuqjtaosmbkfxqd

Mapping the spread of diarrheal bacteria supports the design of our new vaccine

Nyheter   •   2014-12-01 14:01 CET

Every year hundreds of thousands of people die from diarrhea caused by ETEC bacteria. A study published in Nature Genetics describes how the University of Gothenburg, our collaborators, have mapped the spread of ETEC strains around the world. It provides key information about how pathogenic bacteria arise, which will be important for our vaccine currently under development.

Yvcbimuqjtaosmbkfxqd

Studie av diarrébakteriers spridning stödjer designen av vårt nya vaccin

Nyheter   •   2014-12-01 13:50 CET

Varje år dör hundratusentals av diarrésjukdom som orsakats av ETEC-bakterier. I en studie som publiceras i Nature Genetics har vår samarbetspartner, Göteborgs universitet, kartlagt hur ETEC-bakteriens stammar sprids över världen. Studien ger viktig kunskap om hur sjukdomsframkallande bakterier uppstår vilket har betydelse för vårt diarrévaccin som är under utveckling.

Dj0qw5l5syxcf99hoigz

Impressive results in new Vaccine publication

Nyheter   •   2014-11-25 10:24 CET

In a recently published article in Vaccine the clinical phase I results with our new oral vaccine against ETEC is presented.The results show that the vaccine was safe, well tolerated and broadly immunogenic – a result that highly exceeded the expectations. The vaccine will be tested in a Phase I/II trials in Bangladesh during next year and in travelers to ETEC-endemic areas the year after.

Dj0qw5l5syxcf99hoigz

Imponerande resultat publicerade i Vaccine

Nyheter   •   2014-11-25 10:17 CET

I en nyligen publicerad artikel i Vaccine presenteras fas I resultat från studie med vårt nya orala vaccin mot ETEC. Resultaten visar att vaccinet var säkert, väl tolererat och ger ett brett immunsvar - ett resultat som med råge överträffade förväntningarna. Vaccinet under 2015 testas i en fas I/II-studie i Bangladesh och året därpå i resenärer till ETEC-endemiska områden.

Y00yykglcpmiuis8xfw3

Idag pratas det om vårt vaccin på radio

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 14:23 CET

I dag kunde man på Ekot höra om vårt arbete att ta fram ett nytt vaccin - ett vaccin som ska kunna användas över hela världen. Det svenska diarrévaccin som är under utveckling har redan testas i en första fas på friska vuxna människor i Sverige. Nu flyttas försöken till Bangladesh. Om försöken går bra kan ett vaccin finnas tillgängligt om cirka fem år.

Bn4v8pqnjnekjtviyel5

Nu berättar vi vår historia i en ny redaktionell bok/ Our story is told in a new editorial book

Nyheter   •   2014-09-12 08:00 CEST

In the books “Life Science in Sweden” and “European Biotechnology” the inspiring history of the life science/ biotech industry in Sweden and Europe are described and the technological innovations that have shaped it.In both books we at Scandinavian Biopharma tell our story about “One world, and one vaccine to prevent ETEC diarrhea”.

Ifxcybopdr0vq7obak3h

Svenskt diarrévaccin får 4,5 miljoner kronor i finansiering från Vinnova

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 15:36 CEST

Scandinavian Biopharma via dotterbolaget ETVAX får 4,5 miljoner kronor i finansiering från Vinnova för sitt projekt ”Etvax® - Ett diarrévaccin både för barn i tredje världen och för turister”.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • bjorn.sjalipostrand@knsbbtvfqzbmnqlcgodistceriqvbutionyj.se
  • +46 (0)72 712 51 20

Om Scandinavian biopharma

Scandinavian Biopharma är ett forskande svenskt biotechföretag som distribuerar, marknadsför och säljer vacciner, immunglobuliner och dentalprodukter på den nordiska marknaden.

Scandinavian Biopharma är ett forskande svenskt biotechföretag som distribuerar, marknadsför och säljer vacciner, immunglobuliner och dentalprodukter på den nordiska marknaden.

Vi utvecklar tillsammans med den amerikanska organisationen PATH Vaccine Solutions och Göteborgs Universitet ett nytt turistdiarrévaccin.

www.scandinavianbiopharma.se

Vår information på mynewsdesk riktar sig till journalister och media.

Adress

  • Scandinavian biopharma
  • Gunnar Asplunds Allé 16
  • 171 63 Solna