Skip to main content

IVO granskar falsk kiropraktor

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 08:39 CET

– Det är oerhört viktigt att patienter kan känna sig trygga med att den de uppsöker för behandling verkligen har de kunskaper som krävs, säger Anders Grönqvist, prorektor vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, där man välkomnar IVO:s granskning.

För första gången utreder IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ett ärende rörande en person som utger sig för att vara kiropraktor, men som inte innehar legitimation.

– Det är oerhört viktigt att patienter kan känna sig trygga med att den de uppsöker för behandling verkligen har de kunskaper som krävs, säger Anders Grönqvist, prorektor vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, där man välkomnar IVO:s granskning.

Enligt lagstiftningen om skyddad yrkestitel för kiropraktorer är det enbart legitimerade kiropraktorer som får kalla sig kiropraktor i Sverige.

– Det är inte ovanligt att terapeuter som inte uppfyller legitimationskraven ändå marknadsför sig som kiropraktorer. Det är självklart allvarligt eftersom bristande kunskap kan äventyra patientsäkerheten, säger Anders Grönqvist. Det känns väldigt tillfredsställande att vi nu kan få ett myndighetsutlåtande om vikten av att seriös kiropraktik utövas av legitimerade kiropraktorer.

Utbildningen vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan utgör grunden för att bli legitimerad kiropraktor i Sverige. Utbildningen är också normgivande då utländska utbildningar valideras gentemot den svenska femåriga utbildningen.

– Det är tråkigt att patienter ska behöva dubbelkolla att den kiropraktor de kontaktar verkligen är legitimerad, men det visar sig tyvärr nödvändigt, säger Anders Grönqvist. Det är självklart så att risken för skador ökar om den som behandlar inte har den långa tid av träning och erfarenhet som en gedigen utbildning ger.

Anders Grönqvist, som också är Socialstyrelsens expert i behörighetsfrågor, erinrar om att det inte bara är mindre nogräknade utövare som hotar den seriösa kiropraktiken.

– Det finns också aktörer som erbjuder korta kurser som de hävdar leder till yrkesmöjligheter som kiropraktor. Från Skandinaviska Kiropraktorhögskolan ser vi oerhört allvarligt på detta då det handlar om människors liv och hälsa.

IVO är en statlig myndighet som bildades 2013. Myndigheten ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

För ytterligare information, kontakta Anders Grönqvist, 070–643 75 30

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna har utbildat kiropraktorer sedan 1983 och är idag Skandinaviens största och äldsta kiropraktiska institution.