Skip to main content

Kiropraktik kan minska behovet av höftledsoperationer

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 12:46 CEST

Patienter som stod på väntelista för höftledsoperation och då fick kiropraktisk behandling upplevde stora förbättringar när det gäller både smärta och hur man fungerar i dagliga livet. Det visar en svensk pilotstudie som nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics.

Resultaten av pilotstudien indikerar att kiropraktisk behandling kan minska smärta och förbättra rörlighet, vilket i sin tur kan minska behovet av höftledsoperationer. Större och randomiserade studier behövs för att verifiera resultaten. Pilotstudien och det för Sverige unika försöket att integrera kiropraktik med konventionell behandling av höftledsartros är ett samarbete mellan Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, Karolinska Institutet och Södersjukhuset.

Pilotstudien omfattade 14 patienter med höftledsartros som stod på Södersjukhusets väntelista för höftledsoperation. Målet var att undersöka vilken korttidseffekt kiropraktisk behandling har på smärta och dysfunktion hos dessa patienter. Patienterna delades in i två lika stora grupper, där endast den ena gruppen fick kiropraktisk behandling. FIera olika kriterier mättes upp med hjälp av HOOS-formulär (Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score) och VAS-formulär (Visual Analog Scale).

Inom gruppen som fick kiropraktisk behandling fick man fram både kliniskt och statistiskt signifikanta förbättringar efter tre veckors behandling. Patienternas smärta (enligt VAS) minskade här med 51 procent, medan motsvarande siffra för kontrollgruppen som inte fick kiropraktisk behandling var 6,8 procent. Patienternas livskvalitet (enligt HOOS) ökade med 62,2 procent i gruppen som fick kiropraktisk behandling, men minskade med 8,3 procent i kontrollgruppen.

– Den här pilotstudien visar att kiropraktik kan ge stora fördelar dels för patienterna i form av minskade besvär, dels för sjukvården i form av avlastning och ett eventuellt minskat behov av höftledsoperationer, säger en av studiens författare Pernilla Thorman, som är legitimerad kiropraktor och forskningsadministratör vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

Höftledsartros är en av de vanligaste ledsjukdomarna i västvärlden. Varje år utförs i Sverige cirka 14 000 höftledsoperationer. En sådan operation behöver i regel göras om efter 10-15 år.

– Kan man genom kiropraktisk behandling skjuta fram behoven av operationer, och i vissa fall kanske även undvika operation helt, bör detta bli en intressant möjlighet för både patienterna och sjukvården, säger Pernilla Thorman.

Läs studien här.

För mer information:

Pernilla Thorman, legitimerad kiropraktor och forskningsadministratör, Skandinaviska Kiropraktorhögskolan,

08-27 90 05,  thorman@kiropraktik.edu

Alexander Dixner, legitimerad kiropraktor, Skandinaviska Kiropraktorhögskolan,

08-27 90 05, dixner@kiropraktik.edu

Tobias Sundberg, Med dr, forskare, Karolinska Institutet,

08-524 83 881, tobias.sundberg@ki.se