Skip to main content

KO stämmer falska kiropraktorer

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2019 14:29 CET

Konsumentombudsmannen stämmer Ackermann Institutet för vilseledande marknadsföring. KO menar att mottagningen marknadsför sig med begrepp och formuleringar som ger intryck av att man erbjuder kiropraktik utförd av legitimerade kiropraktorer – men någon sådan finns inte anställd på företaget. Skandinaviska Kiropraktor högskolan, vars utbildning är normgivande för svensk yrkeslegitimation till kiropraktor, har under en lång tid försökt förmå Ackermann att upphöra sin vilseledande verksamhet.

– Vi välkomnar KO:s beslut om att stämma Ackermann. Det här är bedräglig marknadsföring som äventyrar patientsäkerheten, säger Gordana Gedin, rektor vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

Ackermann är ett företag som erbjuder behandlingar till patienter och utbildningar för vårdgivare. På sin webbplats använder sig Ackermann av uttryck som ”mjuk kiropraktik” och ”kiropraktiskt behandlingskoncept”. Bland annat skriver de under rubriken ”Kiropraktik” att de duktiga terapeuterna hos oss på Ackermann Institutet har lång och gedigen erfarenhet och kunskap om ryggsmärtor. (- - -) Kiropraktik omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av ryggbesvär. Den som tar del av Ackermanns marknadsföring kan förledas att tro att Ackermann har legitimerade kiropraktorer som utövar kiropraktik, men så är alltså inte fallet.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, vars femåriga heltidsutbildning utgör grunden för att bli legitimerad kiropraktor i Sverige, tog redan under våren 2017 kontakt med Ackermann för att be dem upphöra med det ovederhäftiga bruket av begreppet kiropraktik. I brevet som skickades till Ackermann erinrades om att det för att verka som kiropraktor i Sverige krävs yrkeslegitimation som i sin tur kräver en omfattande och kvalificerad utbildning samt om att kiropraktor är en skyddad yrkestitel.

Vidare ifrågasattes lämpligheten i att Ackermann sedan lång tid tillbaka säljer kurser där deltagarna efter ett fåtal dagar kan diplomeras som ”Master of Chiropractic”, något som på intet sätt kan jämföras med en yrkeslegitimation som är utfärdad av Socialstyrelsen.

En representant för företaget svarade då att kiropraktor visserligen är en skyddad titel, men med tillägget: Upplysningsvis så är ordet kiropraktik inte ett skyddat ”begrepp” eller ord. Vår hemsida är noga genomgången av jurist för att utesluta felaktigt användande av begrepp eller titlar gällande vår utbildning som kan misstolkas av ovetande.

Denna tolkning delas emellertid inte av Konsumentombudsmannen som i sin stämningsansökan gör gällande att den genomsnittlige konsumenten sannolikt utgår från att Ackermann Institutet har legitimerade kiropraktorer som utövar kiropraktik. Under rubriken ”Rättslig grund” skriver KO följande: Marknadsföringsåtgärden är vilseledande och otillbörlig eftersom den har påverkat konsumenter i sin förmåga att fatta ett välgrundat beslut.

– Det här är en viktig signal från samhället, fortsätter Gedin. Framför allt för patientsäkerheten, men också som ett uttryck för professionell respekt för legitimerade kiropraktorers yrkeskunnande ifråga om såväl diagnostik som behandling.

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta
Gordana Gedin, rektor
+46 70 827 95 80

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan på KI Campus i Solna har utbildat kiropraktorer sedan 1983 och är idag Skandinaviens största och äldsta kiropraktiska institution. 

Bifogade filer

PDF-dokument